Mzdy a zaměstnanost v ČR: Odvětví a regiony

Jak se v jednotlivých podnikatelských oborech a regionech v České republice v 1. čtvrtletí 2017 podle ČSÚ vyvíjely mzdy a zaměstnanost? Kdo a kde si polepšil a je vůbec možné si v dnešní době pohoršil? Propouštělo se v těžbě, mzdy nejvíce rostly na Plzeňsku a průměrná mzda v IT překročila 54 tisíc.

Přes všeobecně pozitivní vývoj existují některé části ekonomiky, které se na něm nepodílejí. Především v odvětví těžba a dobývání pokračuje komplikovaná situace spojená s propouštěním zaměstnanců – v 1. čtvrtletí 2017 jich meziročně ubylo 1,8 tis., tj. -6,6 %. Také ve stavebnictví se počet zaměstnanců dále snížil o 2,2 tis. (-1,1 %), v zemědělství o 0,4 tis. (-0,4 %) a v ubytování, stravování a pohostinství o 0,3 tis. (-0,3 %). Ve všech ostatních oblastech počty zaměstnanců rostly.

Absolutně nejvýznamnější byl přírůstek ve zpracovatelském průmyslu, který je největším zaměstnavatelským odvětvím. Činil 16,9 tis., což je relativně více o 1,5 %. Velkoobchod a maloobchod vzrostl také výrazně, o 12,5 tis., tj.  2,6 %. Relativně nejvyšší nárůst byl ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (5,5 %), absolutně jde o 1,6 tis., a také v informačních a komunikačních činnostech (5,4 %), absolutně o 5,6 tis. Výrazný je též růst u profesních, vědeckých a technických činností (4,6 %). Pokud jde o odvětví s dominancí státu: ve veřejné správě a obraně se ukázal meziroční nárůst počtu zaměstnanců o 2,0 tis., což je relativně 0,7 %. Ve školství vzrostl počet zaměstnanců o 6,3 tis., což je relativně o 2,3 %, a ve zdravotnictví přibylo 4,0 tis. míst (1,4 %).

 

Podobně jako vývoj počtu zaměstnanců byl v 1. čtvrtletí 2017 i mzdový růst diferencovaný v jednotlivých odvětvích. Nikde však nedošlo k poklesu, meziroční nominální nárůsty se pohybovaly od 0,7 % až po 11,8 %. Průměrné mzdy se nejvíce zvýšily ve dvou odvětvových sekcích, kde je průměrná mzda tradičně nejnižší, tedy v ubytování, stravování a pohostinství (o 11,8 %), a v administrativních a podpůrných činnostech (o 7,2 %). Ani toto relativní tempo však nezměnilo pořadí nejchudších odvětví. Více než 6% tempem vzrostla mzda ještě ve zdravotní a sociální péči (6,2 %).

Naopak nejnižší přírůstek si průměrná mzda připsala v těžbě a dobývání (0,7 %). Připomeňme, že v tomto odvětví bývaly mzdy vždy vysoce nadprůměrné, v roce 2008 byly o čtvrtinu vyšší než celorepublikový průměr, avšak od roku 2012 je těžba černého uhlí na Ostravsku v útlumu a mzdový růst zpomaluje. V 1. čtvrtletí 2017 tak byly mzdy ve srovnání s celorepublikovým průměrem vyšší již jen o 8 %.

Odvětví peněžnictví a pojišťovnictví neudrželo prvenství ve mzdové úrovni z loňského 1. čtvrtletí, průměrná mzda tu vzrostla relativně střídmě o 3,4 %, čímž se s hodnotou 53 579 Kč dostala na druhé místo za odvětví informační a komunikační činnosti s 54 090 Kč, kde byl meziroční nárůst 4,7 %, což v peněžním vyjádření představovalo +2 411 Kč.

Z průmyslových oborů se nejvíce dařilo zpracovatelskému průmyslu, který navíc zaměstnává největší počet zaměstnanců – 1 131 tis. Tam vzrostla průměrná mzda o 5,6 % na hodnotu 27 833 Kč. Podobně se dařilo druhému početně největšímu odvětví, velkoobchodu a maloobchodu, opravám a údržbě motorových vozidel, kde mzdy vzrostly o 5,5 % na 26 424 Kč.

 

Mzdovému růstu v 1. čtvrtletí 2017 napomohl vyšší počet odpracovaných hodin, neboť meziročně bylo o tři pracovní dny více, a nižší nemocnost a další absence, což se týkalo všech odvětví.

Růst průměrné mzdy se nejvýrazněji projevil v Plzeňském (6,8 %), v Ústeckém (6,4 %) a v Karlovarském kraji (6,2 %). V ostatních krajích mzdy rostly do 6 %. V hlavním městě Praze průměrné mzdy vzrostly nejméně, o 4,3 %. Na druhou stranu v Praze přetrvává nejrychlejší růst počtu zaměstnanců, i v 1. čtvrtletí 2017 jich zde meziročně přibylo o 3,5 %. V žádném regionu nedošlo k úbytku počtu zaměstnanců, nejméně přibylo v Plzeňském (0,2 %) a v Karlovarském kraji (0,4 %); nejvýrazněji po Praze rostly počty v Středočeském kraji (2,8 %).

 

Přidej komentář jako první k "Mzdy a zaměstnanost v ČR: Odvětví a regiony"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*