Nábory v malých a středních firmách zpomalují

Manpower na základě průzkumu pro třetí čtvrtletí roku 2017 předpovídá, že zaměstnavatelé v České republice jsou v průměru v náborových plánech opatrní. 5 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.

Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2017 hodnotu + 2 %. „Nezaměstnanost láme historické rekordy, nicméně se zdá, že 4% v České republice je limit, pod který se může ekonomika jen velmi těžko dostat. Poslední čísla ManpowerGroup index trhu práce ukazují, že 3. čtvrtletí, které bývá nejoptimističtějším obdobím roku z hlediska zaměstnanosti, již nebude představovat další zrychlování náborových aktivit. Velké firmy sice nadále nabírají nové zaměstnance vysokým tempem, ovšem organizace pod 250 zaměstnanců nábory nových zaměstnanců zpomalují. Většina firem již naráží na akutní nedostatek vhodných uchazečů na volná místa. To vede ke stále rychlejšímu nárůstu mzdové úrovně, investic do rekvalifikací a rozvoje zaměstnanců, náboru v zahraničí, velkému důrazu na personální marketing a investice do budování značky zaměstnavatele.“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Celkové snížení Čistého indexu trhu práce je důsledkem výrazného zpomalení náboru nových zaměstnanců u mikro, malých a středních podniků. Jejich očekávání jsou sice optimistická, nicméně již ne tolik jako v posledním roce a půl. Nicméně velké organizace nad 250 zaměstnanců nadále překypují poptávkou po nových lidech. 31 % bude nabírat, 4 % propouštět: Čistý index je tedy +27 %. Střední podniky předpokládají náborové plány s Indexem +10 %, malé podniky +9 % a mikropodniky hlásí stagnující náborové plány s Indexem +1 %.

Zaměstnavatelé v šesti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a stravování s Čistým indexem trhu práce +16 %. Další nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví Stavebnictví s hodnotou Indexu +8 %. Oproti tomu zaměstnavatelé ve třech odvětvích hlásí pokles počtu pracovních sil. Největší pokles očekávají zaměstnavatelé v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem ‑11 % a Těžba nerostných surovin s Indexem -8 %. Mírný pokles pozorujeme v sektoru Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s Čistým indexem -3 %.

Nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé na Moravě s Čistým indexem trhu práce +7 % a v Praze s indexem +3 %. Avšak v Čechách mimo Prahu vidíme stagnaci náborových plánů s Indexem 0 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index propadl o 7 procentních bodů na Moravě a o 4 procentní body v Čechách. Náborové plány v Praze zůstávají relativně stabilní (+2 %).

Výsledky průzkumu pro třetí čtvrtletí ukazují, že zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Nabídka pracovních příležitostí zůstává podobná jako v předchozím čtvrtletí a vypadá to, že zaměstnavatelé ve většině zemí a oblastech jsou spokojeni se současnou úrovní počtu zaměstnanců, případně plánují mírné zvýšení a vyčkávají na jasnější signály trhu. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v 17 ze 43 zemí a oblastí očekávají posílení náborových plánů, v 16 snižování a v 10 neočekávají žádné změny. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je viditelný pozitivní trend, náborové prostředí se zlepšilo v 26 zemích, oslabilo pouze v 15 a beze změny zůstalo ve dvou. Nejsilnější Index z globálního hlediska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Maďarsko a Spojené státy americké. Nejslabší předpověď přichází z Itálie, České republiky a Finska.

Přidej komentář jako první k "Nábory v malých a středních firmách zpomalují"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*