Nedostatek techniků má snižovat požadavky na uchazeče

Současný trend nově vznikajících profesí vytváří u čerstvých absolventů poptávku po nových kompetencích a dovednostech. Zvláště technické obory ale mají problém sehnat dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu. Na nedostatku pracovníků nese dle většiny tuzemských podniků určitou míru odpovědnosti stát. Vinu pak firmy přičítají také současné struktuře absolventů a stárnutí populace.

Vyplývá to z Českého průzkumu názorů generálních ředitelů, který mezi 141 šéfy významných firem působících na českém trhu provedla poradenská společnost PwC ČR.

Až 86 % generálních ředitelů přisuzuje státu vysokou míru zodpovědnosti za současný nedostatek pracovníků na trhu. Vinu lídři firem přičítají především neefektivní sociální politice státu (53 %), až poté nevhodné struktuře absolventů (50 %). Situaci nepříznivě ovlivňuje také demografický vývoj (24 %). Už před deseti lety byl však známý fakt, že se blížíme do období chudého na absolventy. „Chybí nám především strategie v oblasti age managementu, spolupráce státu s firmami a privátním sektorem je pak zcela nedostačující,“ říká Andrea Linhartová Palánová, manažerka v oddělení Lidé a Organizace PwC ČR. A dále dodává, že vinu nenese pouze stát. Pro plánování opatření je zapotřebí i větší zapojení privátního sektoru a škol.

Vrcholoví manažeři od škol požadují, aby více zohlednily zájmy jejich podniků. Jen 40 % oslovených je přesvědčeno, že obecnější přehled postačí k uplatnění na trhu práce v budoucnu. Naopak 60 % respondentů si myslí, že profil absolventů by měl více odpovídat požadavkům firem. „Je pochopitelné, že firmy a jejich generální ředitelé v oblasti přípravy absolventů na trh práce upřednostňují svoje vlastní zájmy. Stát by měl však v oblasti vzdělanosti sledovat více dlouhodobějších cílů a v rámci efektivnějšího nastavení vzdělávacího systému blíže spolupracovat se školami a podniky,“ míní Karel Půbal, ředitel oddělení Poradenství pro veřejný sektor PwC ČR. Podniky přitom považují za nutné vzbudit u mladých zájem o přírodní vědy a techniku již na nižších stupních vzdělávacího systému. „V současné době se už hovoří o tom, že absolventi nebudou mít potřebné dovednosti, ale pouze celkový přehled. Důraz bude kladen na předměty, jako je matematika, fyzika nebo chemie, a firmy si absolventy v potřebné kvalifikaci případně samy dovzdělají,“ míní Linhartová Palánová. Důležité budou i jazykové znalosti studentů.

Přidej komentář jako první k "Nedostatek techniků má snižovat požadavky na uchazeče"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*