OSVČ je v Česku 992 tisíc, více než o rok dříve

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že letos k 30. červnu měly okresní správy sociálního zabezpečení ve své evidenci více než 992 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), což je o zhruba 1 400 osob více oproti stejnému období loňského roku.

OSVČ, které vykonávaly hlavní výdělečnou činnost (tj. podnikání bylo jejich hlavním zdrojem příjmu), bylo na konci června cca 585 tisíc, jejich stav v porovnání s loňským obdobím klesl o necelých 1 500. OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost bylo bezmála 407 tisíc, jejich počet vzrostl o téměř 3 000. Zajímavostí je, že OSVČ, které vykonávaly vedlejší výdělečnou činnost a platily zálohy na důchodové pojištění, bylo o cca 4,5 % více než loni na konci června.

OSVČ se dle činnosti dělí na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. OSVČ tzv. hlavní mají ze zákona povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění. OSVČ tzv. vedlejší (definuje zákon) tuto povinnost mají v okamžiku, pokud jejich příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky. Příjmem se rozumí daňový základ stanovený podle zákona o daních z příjmů. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2017 činí 67 756 Kč (platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok).

Nejvíce OSVČ je v Praze (173 tisíc), ve Středočeském kraji (136 tisíc) a v Jihomoravském kraji (110 tisíc), nejméně naopak Karlovarském kraji /23 tisíc).

Přidej komentář jako první k "OSVČ je v Česku 992 tisíc, více než o rok dříve"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*