Podpora pracovního uplatnění lidí nad 50 let patří mezi priority ÚP ČR

Za posledních osm let podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ) téměř 563 tis. uchazečů a zájemců o zaměstnání. Z toho
přes 156 tis. (28 %) byli lidé starší 50 let. Jen během současného
programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů 6 720
uchazečů o zaměstnání (UoZ) z cílové skupiny 50plus. Celkem 2 810 z nich
získalo zaměstnání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst
vyhrazených (SÚPM) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora
pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority
ÚP ČR a úřad v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.

Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu a patří mezi
klíčové hráče. Přesto jejich zaměstnávání často brání předsudky a obavy, že se
starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují se na změny, jsou pomalejší a
nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají
bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své
práci mnohem více času. Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního
zaměstnance.

„Jedná se o skupinu uchazečů o zaměstnání, jejichž podíl v evidenci
ÚP ČR postupně roste. Momentálně je to 37,7 % z celkového počtu
nezaměstnaných. Důvodem jsou jednak bariéry, které jim brání získat
pracovní uplatnění, ale také fakt, že česká populace stárne. A tento
demografický vývoj se projevuje i ve sktruktuře evidovaných
nezaměstnaných,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon a dodává:
„Lidem nad 50 let proto věnujeme zvýšenou péči a snažíme se mnohdy
zbytečné obavy u zaměstnavatelů prolomit. Například v rámci monitorovacích
návštěv, kdy je naši zaměstnanci kontaktují a představují jim široké portfolio
služeb, které jim Úřad práce ČR může nabídnout, včetně organizace
výběrových řízení nebo možnosti podpory při umístění účastníků regionálních
projektů spolufinancovaných z evropských peněz.“

V současném programovém období, běží v rámci celé republiky hned několik
projektů (Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II., Jdi dál! 50+ v

Moravskoslezském kraji, Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji,
Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji, Aktivní v padesáti v
Královéhradeckém kraji, 50 PLUS v Jihomoravském kraji, Využij pracovní
příležitost v Karlovarském kraji). Jejich cílem je komplexně řešit situaci této
skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní. Úřad práce ČR do projektů dosud
zařadil 6 720 uchazečů z cílové skupiny. Celkem 4 404 osob absolvovalo skupinové
poradenství (např. v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva apod.), 716
účastníků úspěšně ukončilo některý z rekvalifikačních kurzů, 2 749 uchazečů získalo
zaměstnání v rámci SÚPM a 61 lidí pak krátkodobé pracovní uplatnění na VPP.
Zaměstnavatelé také mohou využít podporu v rámci Generačního tandemu, jehož
cílem je udržet v pracovním poměru zkušené zaměstnance v předdůchodovém
věku, kteří své znalosti předají nastupující generaci.

Zaměstnávání osob v předdůchodovém věku podporuje ÚP ČR i
prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se
například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací, individuální
poradenství, příspěvek na zahájení podnikání nebo příspěvky na zřízení či
vyhrazení SÚPM. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí v tomto ohledu velké
úspěchy.

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná
znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito
uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. Přes
veškeré snahy ze strany Úřadu práce ČR pomoci lidem starším 50 let na trh práce,
může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika
handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání. I zde nabízí
Úřad práce ČR pomocnou ruku. Pokud tito lidé už nezvládají práci na plný úvazek,
může zaměstnavatel získat finanční podporu na tzv. sdílené místo, tedy místo, na
kterém se střídají zaměstnanci se zkrácenými úvazky.

Přidej komentář jako první k "Podpora pracovního uplatnění lidí nad 50 let patří mezi priority ÚP ČR"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*