Prioritou odpovědných firem v ČR by měla být nabídka dobrého pracovního uplatnění

Podle spotřebitelů v České republice by měly firmy především nabízet dobré pracovní uplatnění. Poskytovat kvalitní produkty a služby, nabízet produkty za férové ceny a také být zodpovědné vůči ochraně životního prostředí. Ve světě přibyla ještě mezi hlavní priority zodpovědných firem i ochrana zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

Tyto výsledky ukázal průzkum společnosti GfK, který byl realizován mezi více než 27 tisíci uživateli internetu v 22 zemích, kteří dostali za úkol vybrat tři nejdůležitější oblasti, za které by měly být firmy odpovědné, přičemž měli na výběr z celé řady možností od ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků až po přispívání na charitu. V České republice probíhal výzkum mezi 1000 respondenty.

Kvalita obsadila první dvě místa v žebříčku odpovědnosti firem

V životě Čechů hraje jednu z nejvyšších priorit mít dobrou práci, proto 58 procent Čechů tvrdí, že by firmy měly poskytovat lidem kvalitní pracovní uplatnění. Najít dobrou práci, a tedy prioritou číslo jedna, chtějí především lidé v produktivním věku (30-39 let) a lidé v těsné blízkosti odchodu do důchodu (50 – 59 let). I ve světě je mít dobrou práci na prvním místě, nicméně lidé ve světě tomu přikládají menší důležitost než v Čechách (48 procent).

„Kvalita především, i tak by se dal interpretovat výrok Čechů, kde více než polovina z nich trvá na kvalitních výrobcích či službách, které by společnosti v rámci odpovědnosti měly nabízet. Více se k tomuto názoru přiklánějí české ženy než muži (56 procent respektive 48 procent). Ve světě se ke kvalitním výrobkům a službám přiklání 41 procent lidí a názor na to je mezi ženami a muži stejný,“ říká Lenka Harmon, Sector Leader Consumer Goods.

Férová cena zboží a ochrana životního prostředí je od firem očekávána, naopak charita se příliš nenosí

Jedna třetina lidí (33 procent) v ČR považuje za společensky odpovědné, aby společnosti nabízely své produkty a služby za férové ceny; v celosvětovém měřítku je tato aktivita důležitá jen pro 27 procent lidí.

Jedna třetina (33 procent) českých respondentů považuje za důležité, aby společnosti byly zodpovědné k životnímu prostředí. Názor na společensky odpovědné firmy se u respondentů ve světě liší, k zodpovědnosti pro životní prostředí nabádá firmy 37 procent lidí. 27 procent lidí souhlasí s výrokem, že by firmy měly chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Ve světě jsou k této aktivitě o něco více nakloněni, s tímto výrokem souhlasí o 10 procent více lidí než v ČR.

Výzkum a technologie nám nejsou cizí. Ve světě i u nás se stejné procento lidí (16 procent) shodlo na tom, že by firmy měly investovat do výzkumu a technologií. V 15 procentech případů v ČR a v 19 procent ve světě by měly být firmy společensky odpovědné v odvádění spravedlivého podílu na daních.

Podíváme-li se na vzdělávání lidí ve firmách, potom se Češi v 12 procentech případů shodli, že by společnosti měly více investovat do vzdělání lidí. Naopak menší váhu tomu přikládají lidé ve světě (8 procent). Pouze 6 procent lidí jak v ČR, tak ve světě vyjádřilo názor na odpovědnost firem v oblasti charity a aktivity vyvíjené směrem k ní.

Přidej komentář jako první k "Prioritou odpovědných firem v ČR by měla být nabídka dobrého pracovního uplatnění"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*