Průměrný počet týdně odpracovaných hodin meziročně klesl o 3,6 hodiny na 31,6 hodin

Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2020 meziročně snížila o 87,5 tis. osob a dosáhla 5 217,2 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) vzrostl o 52,5 tis. a počet ekonomicky neaktivních se zvýšil o 49,8 tis.

„Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně klesl počet pracujících o téměř 88 tisíc. Počet nezaměstnaných vzrostl o 53 tisíc a počet ekonomicky neaktivních o téměř 50 tisíc. Koronavirová krize se tak výrazně podepsala na změně struktury ekonomického postavení české populace. Došlo také k velkému poklesu skutečně odpracovaných hodin. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo v průměru odpracováno 31,6 hodin týdně. Za celý rok 2020 tak zaměstnaná osoba v průměru skutečně odpracovala 33,3 hodin za týden, to je o 2,1 hodin méně než v roce 2019,“ říká Marta Petráňová z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Přidej komentář jako první k "Průměrný počet týdně odpracovaných hodin meziročně klesl o 3,6 hodiny na 31,6 hodin"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*