V loňském roce přibylo případů nelegálně zaměstnaných cizinců

Odhalování a potírání nelegální práce je dlouhodobě jednou z hlavních kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce i celého resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2017 byly při kontrolách zjištěny bezmála dva tisíce nelegálně zaměstnaných cizinců.


Státní úřad inspekce práce se věnuje kontrolám zaměřeným na odhalování nelegálního zaměstnávání od roku 2012, přičemž tyto kontroly jsou realizovány specializovanými útvary našich oblastních inspektorátů práce. Od plošných kontrol, které byly Státním úřadem inspekce práce uskutečněny především v letech 2012 až 2014, jsme postupně přecházeli ke kontrolám cíleným na zaměstnavatele, u nichž je výkon nelegální práce nejpravděpodobnější. Inspektoři před zahájením kontroly důsledně monitorují pracoviště a při kontrolách se můžeme opřít i o prohlubující se vzájemnou spolupráci se Službou cizinecké policie, celní správou, finančními úřady a Českou správou sociálního zabezpečení.

V roce 2017 provedl Státní úřad inspekce práce ve všech oblastech své kontrolní působnosti 24 945 kontrol. Z tohoto počtu uskutečnil v oblasti dodržování zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, celkem 10 164 kontrol, z čehož se 9 707 kontrol zaměřilo na odhalování nelegálního zaměstnávání. Kontroly byly provedeny u 8 709 zaměstnavatelů (5 583 právnických osob, 3 126 fyzických osob). Z celkového počtu 2 918 zjištěných nelegálně zaměstnaných osob šlo v 767 případech o občany ČR, v 234 případech o občany EU a v 1 917 případech o cizince.

Převažují nelegálně zaměstnaní cizinci

Od roku 2016 lze sledovat změnu v poměru nelegálně zjištěných osob, kdy převažuje počet zjištěných nelegálně zaměstnávaných cizinců nad množstvím zjištěných nelegálně pracujících občanů ČR. Tento stoupající trend je možné přičítat i současné situaci na trhu práce, kdy je pro zaměstnavatele stále obtížnější pokrýt potřebnou pracovní sílu pracovníky z řad občanů České republiky a Evropské unie. Tato situace napomáhá především společnostem usazeným v zahraničí přivážet do ČR cizince bez platného povolení k zaměstnání, platné zaměstnanecké karty a bez příslušného povolení k pobytu. V případě odhalení některé z forem nelegální práce cizinců nejčastěji šlo o občany Ukrajiny, Moldávie a Vietnamu. Ve skupině nelegálně zaměstnaných občanů EU převažovali občané Slovenska, Bulharska a Rumunska.

V roce 2017 se inspektoři při své kontrolní činnosti nejčastěji setkávali s výkonem nelegální práce v sektoru stavebnictví (18 procent z celkového počtu zjištěných osob) a v oblasti zpracovatelského průmyslu (16 procent z celkového počtu zjištěných osob). Dále pak v oblasti profesní, vědecké a technické činnosti, v oblasti ubytování, stravování a pohostinství a v oblasti velkoobchodu, maloobchodu.

Pokuty v řádech milionů korun

Za porušení právních předpisů zjištěná v souvislosti s kontrolami nelegálního zaměstnávání bylo v roce 2017 uloženo 440 pokut celkově ve výši 85 milionů korun. V loňském roce byla orgány inspekce práce uložena nejvyšší pokuta zaměstnavateli z Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, a to ve výši deseti milionů korun. Zaměstnavatel umožnil výkon nelegálního zaměstnávání, když na pracovišti pracovalo ve výrobě 175 osob mimo pracovněprávní vztah a čtyři osoby bez povolení k zaměstnání. Zaměstnavatel se současně dopustil přestupku tím, že nezajistil, aby jeho dva zaměstnanci nepřekročili zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce.

 

Nelegální zaměstnávání podle oboru činnosti zaměstnavatele

  • 18 % Stavebnictví
  • 16 % Zpracovatelský průmysl
  • 15 % Profesní, vědecká a technická činnost
  • 12 % Ubytování, stravování a pohostinství
  • 11 % Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
  • 8 % Administrativní a podpůrné činnosti
  • 6 % Činnost v oblasti nemovitostí
  • 15 % Ostatní a nezařazené

 

Jiří Macíček, ředitel odboru inspekčních činností, SÚIP

Přidej komentář jako první k "V loňském roce přibylo případů nelegálně zaměstnaných cizinců"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*