Vláda aktualizovala seznam druhů prací, u něhož je možné agenturní zaměstnání cizinců

Vláda přijala novelu nařízení o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže zprostředkovávat formou dočasného přidělení k výkonu práce. Účelem nové úpravy je přizpůsobení se aktuálnímu vývoji nabídky a poptávky na trhu práce v České republice.

„Nařízení vlády nebylo od přijetí v roce 2009 dosud nikdy novelizováno. Zaměstnavatelé by měly mít větší možnost pružně reagovat na aktuální nabídku a poptávku na trhu práce, “ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Agentury práce mohly dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele pouze osoby ze třetích zemí, u kterých se v ČR nevyžaduje žádná z forem pracovního povolení. Právě pro tuto kategorii cizinců bylo stanoveno omezení při zprostředkování zaměstnání agenturou práce formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele. Nařízení vlády stanovilo, že agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání touto formou pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou, a prací, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, což zahrnovalo druhy prací zejména v oblasti stavebnictví, strojírenství, výroby.

V novém návrhu je tedy přihlédnuto i ke změně právní úpravy § 66 zákona o zaměstnanosti provedené zákonem č. 206/2017 Sb., na základě které cizinci, kteří jsou držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k zaměstnání, mohou být přidělováni k výkonu práce u uživatele. Z tohoto důvodu vláda upravila přílohu k nařízení vlády tak, aby obsahovala druhy prací, k jejichž výkonu budou moci být formou přidělení k uživateli zprostředkováni svým zaměstnavatelem cizinci se zaměstnaneckou kartou, modrou kartou nebo povolením k zaměstnání, přičemž se jedná o druhy prací, na které je na trhu práce dlouhodobě poptávána pracovní síla.

Dále dochází k aktualizaci názvu přílohy k nařízení vlády a provedení aktualizace označování v ní uvedených kategorií klasifikace zaměstnání (KZAM), a to s ohledem na změnu vyplývající ze sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), účinné od 1. ledna 2011, která nahrazuje rozšířenou Klasifikaci zaměstnání (KZAM-R) vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 492/2003 Sb., o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R) ze dne 18. prosince 2003.

Přidej komentář jako první k "Vláda aktualizovala seznam druhů prací, u něhož je možné agenturní zaměstnání cizinců"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*