Až pět generací na jednom pracovišti prý není výjimkou

Do roku 2020 bude celkem běžné, že se na pracovišti vyskytne vedle sebe hned pět generací. V některých společnostech je tomu tak už nyní. Takováto věková rozmanitost je přičítána faktu, že díky pozdějším odchodům do důchodu a vyšší předpokládané délce života, budou tzv. Tradicionálové (nebo také Tichá generace, narozena před rokem 1946) a Baby Boomers (narození 1946-1964) pracovat vedle Generace X (narozené 1965-1976), generace Y, jejíž příslušníky označujeme jako Mileniály (narozeni 1977-1995) i zároveň vedle generace Z (1996-současnost).

V současné době, kdy se řada společností po celém světě potýká s kritickým nedostatkem pracovních sil, je důležité vědět, jak a čím zaujmout jednotlivé věkové generace. Rozmanitost obecně – tedy disponovat celou řadu věkových skupin, pohlaví čí různorodých zkušeností je pro podnikání zásadní. „Konkrétně bez věkové rozmanitosti firmy pracují pouze s úzkým okruhem názorů od lidí, kteří obvykle mívají podobné zkušenosti a pohled na věc.“, říká Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti Hays.

Zatímco Tradicionálové a Baby Boomers mají tendenci být loajálními, dlouhodobými zaměstnanci, Generace X, Y a Z nehledají „zaměstnavatele pro život“ a jsou podstatně více ochotni měnit společnosti. Každá z těchto generací má jiné priority odlišná očekávání od svého budoucího zaměstnavatele.

Začněme s generací X, skupinou zaměstnanců, která se narodila zhruba mezi roky 1965 a 1976. Do této skupiny patří i někteří z nejvýznamnějších světových podnikatelů a technologických inovátorů – Jeff Bezos, zakladatel společnosti Amazon, Elon Musk, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Tesla nebo Larry Page, jeden ze zakladatelů společnosti Google. „Generace X byla svědkem kontrastu pracovního světa bez počítačů a příchodem technologií a digitálních inovací. Hodně porovnávají a dokáží ocenit rozsah a dopad těchto inovací, proto upřednostňují organizace, které „myslí dopředu“ a sledují aktuální technologické trendy.“, vysvětluje Ladislav Kučera z Hays.
Důležitým rozhodovacím faktorem pro generaci X je také rovnováha mezi soukromým a pracovním životem – mají zodpovědnost za rodinu, děti. Tato generace je více než kterákoli jiná ochotna slevit ze svých mzdových nároků, jsou-li jí nabídnuty jiné výhody, jako je flexibilní pracovní doba, dovolená navíc, zdravotní péče a možnost pracovat z domova.

Jak je na tom s prioritami generace Mileniálů? Ač zde jsou jisté regionální odlišnosti, v podstatě se jedná o generaci, která ustála ekonomickou recesi v letech 2007-2009, která je považována za nejhorší globální ekonomický úpadek od třicátých let minulého století. Je to ovšem také generace, která si užila kariérních příležitostí, které jim přináší technologický rozvoj, možnost cestovat a vzestup mezinárodního obchodu. „Tato věková skupina je považována za zvlášť vytrvalou, ambiciózní, která se nebojí ve své kariéře trochu riskovat. Chce od svého zaměstnavatele slyšet konstruktivní zpětnou vazbu, očekává postup v rámci své role a společnosti.“, uvádí Ladislav Kučera z Hays. Mileniálové nechtějí být omezováni hranicemi. Jsou si vědomi svých příležitostí a chtějí cestovat a získávat zahraniční zkušenosti. Tato generace vyhledává motivační bonusy související s výkonem. Pokud se tedy příslušníci generace Y rozhodují o změně zaměstnavatele, upřednostňují kariérní postup, odměnu, vzdělávání a rozvoj či příležitost pracovat v zahraničí.

Konečně, Generace Z, která vyrostla v sociálních médiích a je pro ni běžné trávit až 10 hodin denně on-line. Využívají současné technologické trendy pro řadu aktivit –  od zábavy přes práci až po socializaci. Více než jiné generace přikládají význam pověsti a jménu zaměstnavatele. Podléhá výraznému rodičovskému vlivu – v rodině projednají potenciálního zaměstnavatele, roli, kterou nabízí, a mzdu. Pro mnohé z generace Z a jejich rodiče je značka zaměstnavatele často důležitější než samotná práce, kterou budou vykonávat. Proto vyhledávají společnosti, které jsou aktivní na sociálních sítích, v médiích, pracují s weby a dokáží obhájit, proč jsou leadery ve svém oboru.

Samozřejmě, tyto generační vlastnosti nelze vztáhnout automaticky na všechny příslušníky dané generace. Vždy budou v každé skupině existovat odlišnosti a některé preference se budou překrývat.

Přidej komentář jako první k "Až pět generací na jednom pracovišti prý není výjimkou"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*