Dvě třetiny prvňáčků budou pracovat na pozicích, které dnes neexistují

Technologie se v současné době vyvíjí velkou rychlostí a stejně rychle i zastarají. Vznikají nové pracovní pozice, které jsme před několika málo lety vůbec neznali a faktem je, že 65 procent letošních prvňáčků bude jednou pracovat na pozicích, které dnes neexistují, a k dispozici budou mít nástroje, jejichž vývoj zatím ještě ani nezačal. S příchodem nových technologií a 4. průmyslové revoluce řada pracovních míst zmizí, ale mnoho nových také vznikne.

Prudký nárůst otevřených pozic vyústil v nedostatek zaměstnanců ve všech odvětvích. Jak si s tím firmy poradí? Hays provedla průzkum mezi uchazeči o zaměstnání a zjišťoval, jak vidí lidé budoucnost svých profesí a jaké změny v pracovním životě očekávají.

Jaké pozice jsou tedy nejohroženější? Nejpravděpodobněji se dle průzkumu automatizace projeví na manuálních profesích s nízkou potřebou kvalifikace, a to zejména ve výrobním sektoru a v logistice. Na druhém místě ohrožených profesí jsou pak prodavači a pokladní, na pomyslném třetím místě pak řidiči, čtvrtým nejohroženějším odvětvím pak budou jednodušší účetní a bankovní operace a páté místo patří poštovním službám. „Ve všech těchto oblastech vnímáme příchod automatizace již nyní“, komentuje Ladislav Kučera, ředitel společnosti Hays v České republice. „Automatizace ve výrobních podnicích není žádnou novinkou, s bezobslužnými pokladnami v obchodech se již většina z nás také setkala a doručování zásilek pomocí například dronů je praxí, i když zatím ne plošně rozšířenou. Úbytek těchto pozic do budoucna je tedy realitou, i když nelze v žádném případě očekávat, že zmizí najednou, během několika následujících let.“

Informace o tom, kolik procent pozic je ohroženo z důvodu automatizace se dle zdrojů liší, ale v průměru se uvádí, že například v případě USA to může být až 38% celkového počtu pracovních míst, Německo by mohlo přijít o 35% stávajících pozic a Japonsko pak o 21% z celkového počtu všech pracovních pozic. „Vezmeme-li v potaz českou ekonomiku a rozložení pracovních míst, Česká republika může automatizovat až 44% aktuálně existujících pozic,“ doplňuje statistiku Ladislav Kučera z Hays.

Některá místa zaniknou, jiná zase vzniknou. Která to budou? Největší nárůst je očekáván v oblasti IT, a shodli se na tom i respondenti Hays průzkumu. „Oblast informačních technologií bude potřebovat řadu odborníků nejen na vývoj a implementaci nových technologií a řešení, klíčoví budou i specialisté na IT bezpečnost a datové služby – to jsou oblasti, ve kterých už nyní vidíme velký nárůst zájmu ze strany firem,“ uvádí Ladislav Kučera. Na druhé místo nejžádanějších profesí v budoucnosti se pak objevil zdravotnický personál, třetí místo zaujímají techničtí odborníci ve výrobě a průmyslu, na čtvrtém místě se dle respondentů objevují manažeři a páté místo patří pracovníkům v oblasti lidských zdrojů.

„Je velmi dobře, že si lidé uvědomují důležitost lidského faktoru i v době přicházející automatizace. Kvalitní zdravotnický personál bude samozřejmou nezbytností, překvapením nejsou ani kvalifikovaní technici. Nelehkým úkolem manažerů bude vést virtuální týmy a řídit spolupráci kolegů z různých míst, protože můžeme předpokládat, že koncept klasických kanceláří postupem času virtuálnímu prostředí ustoupí. Velký tlak bude kladen i na zmiňovanou oblast lidských zdrojů – najít správné talenty bude stále těžší, bude důležité nastavit správné tréninkové a motivační programy. Firmy do svých talentů budou nuceny podstatně více investovat a na tyto investice by se měly začít připravovat už nyní.“, říká Ladislav Kučera.

A jak respondenti vidí budoucnost konkrétně svých profesí? 49% z nich tvrdí, že jejich profese bude existovat i za 10 let, ale projde významnými změnami, 36% odpovědí říká, že profese dotázaných bude existovat a bude stále více žádaná. 13% odpovídajících žádnou změnu v daném časovém horizontu neočekává a jen 2% oslovených profesionálů se chystají na to, že jejich profese zmizí.
56% respondentů se dále chce věnovat oblasti, ve které aktuálně působí a dále se v ní rozvíjet. 44% očekává, že své zaměření či oblast podnikání bude muset v průběhu následujících 10 let změnit.

Změn se pravděpodobně dočkáme i v oblasti rozložení pracovního dne či pracovní doby. 60 procent odpovídajících soudí, že pracovní den bude více flexibilní. 15% očekává, že pracovní den jako takový zanikne a pracovat se bude kdykoliv a odkudkoliv. „To je velmi reálné, flexibilní pracovní doba a home office je již třetím rokem nejžádanější firemní výhodou. S nárůstem počtu chybějících pracovních sil je umožnění flexibility silným nástrojem, jak uchazeče nalákat.“, uvádí Ladislav Kučera.

Změny tedy bezpochyby dříve či později nastanou. Připravit se na ně musí však nejen zaměstnanci, ale zejména společnosti. „Bude stále těžší najít toho správného člověka. Je nutné, aby společnosti přestaly trvat na představě ideálního uchazeče s odpovídajícími roky zkušeností. Bude potřeba zaměřit se na takové uchazeče, které danou práci vykonávat chtějí, mají pro ni základní předpoklady a nezbytné nadšení. Vše ostatní je pak můžeme naučit.“, uzavírá Ladislav Kučera z Hays.

Přidej komentář jako první k "Dvě třetiny prvňáčků budou pracovat na pozicích, které dnes neexistují"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*