Autor: hrmag.cz

Když hledáme novou práci, 48 % z nás osloví přímo zaměstnavatele, u kterého chceme pracovat, ukázal reprezentativní průzkum personální společnosti Předvýběr.CZ. „Většina zaměstnavatelů ocení, pokud má potenciální nový kolega jasno, jakou práci chce dělat. Uchazeč by měl přesvědčivě doložit, že je ideálním uchazečem o práci,“ říká František Boudný, šéf personálky. Nejčastěji lidé hledají práci na internetu (69 %), zejména na pracovních portálech (62 %). Na sítě přátel a známých spoléhá 47 % dotázaných a 24 % respondentů se na volná místa poptá v rámci rodiny. S rostoucím věkem přibývá podíl těch, kteří napřímo osloví konkrétního zaměstnavatele. Nejvíc takový postup uplatňují…

Read More
HR

Čím mladší zaměstnanec, tím složitější pro něj je říct si o zvýšení mzdy. Téměř pětina zástupců generace Z se k tomuto kroku nakonec ani neodhodlá. Na rozdíl od svých starších kolegů pracovníci z této generace častěji upřednostňují vyšší mzdu na úkor mimopracovního času. Hlavním důvodem k ukončení pracovního poměru je u všech generací shodně nízká mzda ve srovnání se stejnou prací u jiného zaměstnavatele a jednotně všechny věkové skupiny hodnotí i důležitost průběžného vzdělávání. Motivátory k práci či k úkolům navíc nebo postoje k náročným úkolům se však u jednotlivých věkových skupin liší. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu agentury Grafton Recruitment, který zkoumal pracovní…

Read More

První měsíc nového roku přinesl vyšší nabídky nástupních odměn například pro mechaniky či stavbyvedoucí. Oproti průměrně nabízené nástupní mzdě v prosinci 2023 si ale mohl polepšit také tzv. specialista ve službách, a to stejně jako již zmíněný mechanik o zhruba 4 700 korun. Pro stavbyvedoucí se průměrná nástupní mzda zvedla o 5 700 korun. Vyplývá to z dat pracovního portálu JenPráce.cz, který nabídl v lednu 25 tisíc pracovních pozic.  Data pracovního portálu JenPráce.cz za leden ukázala zvýšení průměrných nástupních odměn až o 15 procent. Například pozici tzv. specialisty ve službách nabídly firmy o 4 680 Kč více než v prosinci, což činilo 35 800 Kč. Polepšit si mohli…

Read More

Generální ředitelé věří, že v letošním roce se jejich firmám bude dařit, to by se mělo v průběhu roku odrazit i v postupném oživení celé české ekonomiky. Hlavní hrozbou pro ně v letošním roce už nebude inflace, ale tradičnější byznysová omezení: nedostatek kvalitních lidí či přílišná regulace a byrokracie, vyplývá z nejnovějšího unikátního průzkumu mezi generálními řediteli českých firem PwC CEO Survey. • 67 % generálních ředitelů očekává růst výnosů své firmy • Hlavním motorem růstu budou vývoj nového výrobku či služby (23 %) a pokračující expanze na domácím trhu • Naopak největší obavy plynou z nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců (44 %) a přílišné regulace (38 %),…

Read More

Znalosti uchazečů o práci v oblasti umělé inteligence považuje za přínosné 48 % zaměstnavatelů, vyplývá z online průzkumu personální agentury Předvýběr.CZ mezi stovkou stálých respondentů z řad majitelů, ředitelů a personálních šéfů firem. „Nadpoloviční většina firem přitom už sama nějak umělou inteligenci využívá,“ dodává František Boudný, šéf personálky. Konkrétně jde o 56 % respondentů a dalších 22 % se k tomu chystá. Naopak zbývající pětina o zapojení AI neuvažuje. Největší přínos pro firmy představuje umělá inteligence ve zjednodušení administrativy (47 %) a zpracovávání dat (42 %). Významným pomocníkem je také v kreativní tvorbě (37 %) a při zpracovávání rešerší a…

Read More

Mezi dospělými ve věku 18 až 69 let v Česku se v roce 2022 vzdělávalo 45 % osob. Formální vzdělávání na středních nebo vysokých školách se týkalo jen 8 % z nich. Do neformálního vzdělávání se v rámci kurzů, seminářů nebo pracovních školení zapojilo 40 % osob. Tyto údaje přináší nejnovější mezinárodní šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2022, které provedl Český statistický úřad. Necelá polovina (45 %) dospělých osob ve věku 18 až 69 let v Česku se vzdělává, což odpovídá i evropskému průměru 47 %. „Ve velké většině se u dospělých nejedná o klasické vzdělávání na středních…

Read More

Navzdory napjaté hospodářské situaci plánuje 57 % zaměstnavatelů v letošním roce nabírat nové zaměstnance. Ukázal to online průzkum personální agentury Předvýběr.CZ mezi stovkou stálých respondentů z řad majitelů, ředitelů a personálních šéfů firem. „Je znát, že některé firmy vyčkávají a minimálně cítí nějaké ochlazení ekonomiky. Na druhou stranu ale pořád většina chce spíš nabírat zaměstnance, protože volných lidí je na trhu pořád nedostatek,“ říká František Boudný, šéf personálky. Na to, jak se v nejbližších týdnech bude hospodářství dařit, podle průzkumu čeká 22 % zaměstnavatelů. Dalších sedmnáct procent jich zatím nemá jasno, jak bude letos postupovat. Pouze čtyři procenta respondentů plánuje…

Read More

Zcela nový nástroj, který monitoruje změny v pracovním právu ve 150 zemích světa a upozorní zaměstnavatele na nové nebo aktualizované předpisy, spustila globální HR platforma Deel zaměřená na najímání zaměstnanců na dálku. Takzvané Centrum pro dodržování předpisů, které Deel pojmenoval Compliance Hub, monitoruje veškeré změny a má pomoci zaměstnavatelům orientovat se v neustále se měnícím regulačním prostředí a upozornit na případné problémy s dodržováním předpisů v konkrétní zemi. Příkladem, co Compliance Hub dokáže pro zaměstnavatele ohlídat, jsou třeba lhůty platnosti pracovních víz konkrétních zaměstnanců, nesprávné zařazení pracovníka nebo nedodržování zákonů o minimální mzdě a zaměstnaneckých výhodách. Deel se rozhodl tento…

Read More
HR

Výrazný nárůst počtu Čechů, kteří byli najímáni pro práci na dálku zahraničními společnostmi, zaznamenala za loňský rok mezinárodní HR platforma Deel. Podle jejího Global Hiring Reportu stoupl počet uzavřených pracovních smluv meziročně o desítky procent. České talenty kromě tuzemských společností nejčastěji zaměstnávaly mezinárodní firmy se sídlem ve Spojených státech, Spojeném království a Německu. Naopak české firmy vyhledávaly vhodné adepty především v Gruzii, Španělsku, Spojeném království a Spojených arabských emirátech. „Zahraniční firmy nejčastěji v České republice poptávaly odborníky z oblasti počítačového softwaru, IT a služeb, finančních služeb, vývoje softwaru, počítačových her, marketingu a reklamy. Češi nejčastěji obsazovali pozice softwarového inženýra, datového…

Read More

Čeští zaměstnanci v rostoucí míře pečují o své zdraví, a to bez ohledu na věk. Je to patrné jak z růstu zájmu o benefity související se zdravím, tak i z výsledků generačního průzkumu, který zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment. Vyplynulo z něj, že nejcitlivější na své zdraví jsou pracovníci z nejmladší generace Z, nejzodpovědnější přístup však mají zástupci nejstarších generací, tedy X a Boomers. Nejen, že více než dvě třetiny z nich pravidelně chodí na preventivní prohlídky, ale nejvíce se zajímají i o nadstandardní vyšetření. S pravidelnější prevencí pracovníků všech věkových skupin začínají pomáhat i zaměstnavatelé. Téma péče o zdraví se díky prodlužující se délce produktivního…

Read More

Personální agentura Předvýběr.CZ loni dosáhla obratu 70 milionů korun. Do vyhledávání vhodných kandidátů firma od léta zapojila i umělou inteligenci. „Díky nasazení umělé inteligence se nám daří dosahovat lepších výsledků. Nacházíme v našich databázích více relevantních kandidátů. Hlavní výhodou je, že umělá inteligence umí detailně číst a rozklíčovat data přímo v PDF a Word formátech, ve kterých jsou životopisy uloženy,“ říká František Boudný, ředitel Předvýběru.CZ. Personálka po pěti letech úspěšného pořádání pracovních snídaní v Praze loni poprvé uspořádala akci i pro klienty z Brna. Ve spolupráci s Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav také natočila devítidílnou videoporadnu, která měla instagramově klipovitou formou…

Read More

Nejlepší zaměstnavatel v České republice vyrábí cigarety, je jím společnost JTI, Japan Tobacco International. Ukázala to právě dnes zveřejněná česká část celosvětového žebříčku Top Employer 2024. Ocenění letos získalo pouze 23 firem podnikajících v České republice. Všechny oceněné společnosti musí získat vysoký počet bodů v šesti různých oblastech péče o zaměstnance, které se dál dělí do dvaceti různých podtémat jako jsou odměňování a benefity, strategie pro rozvoj zaměstnanců, kvalita pracovního prostředí, rovnost a férovou nebo digitální služby pro zaměstnance a well-being. Top Employer Institute, autor hodnocení, nezveřejňuje další přesné pořadí mimo první místo. „Bouřlivý vývoj posledních několika let znamenal pro mnoho organizací, včetně…

Read More

Projekt společnosti Dyson Global Air Quality Connected Data je nejrozsáhlejší studií svého druhu. Zkoumal údaje o kvalitě vzduchu v interiéru z více než 2,5 milionu připojených čističek vzduchu Dyson používaných v letech 2022 až 2023. Z velkého množství dat se tento projekt zaměřuje na dva typy znečišťujících látek – PM2,5 a těkavé organické látky (VOC). PM2,5 se týká částic o průměru 2,5 mikrometru. Pro představu: typický lidský vlas má průměr přibližně 70 mikrometrů. Tyto částice jsou pouhým okem neviditelné, lze je ale vdechovat a jsou předmětem stále intenzivnějšího vědeckého a zdravotního výzkumu. Mezi zdroje těchto drobných nečistot patří spalování, ať už…

Read More

S příchodem nového roku začal rostoucí počet firem vyžadovat intenzivnější docházku do kanceláře. Hybridní model, který se po pandemii zabydlel v kancelářském prostředí, tak většinou nastavují v poměru 3:2 ve prospěch firemní kanceláře. Najdou se však i zaměstnavatelé, kteří přemýšlí o plném návratu do firemních prostor. Aby nepřicházely o zaměstnance, kteří stále výrazně více preferují práci umožňující home office, musí nyní zapracovat jak na atraktivitě svých kanceláří, tak i na vztazích se svými lidmi. Dle průzkumu společnosti Colliers, předního poskytovatele diverzifikovaných profesionálních služeb v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic, k faktorům posilujícím sounáležitost s firmou patří v prvé řadě pevný vztah s manažerem, pozitivní…

Read More

Rok 2024 se stejně jako ten předchozí ponese ve znamení změn a nových výzev v oblasti HR. Vliv budou mít nejen nové technologie jako AI, ale také aktuální dění na domácím i světovém trhu a v neposlední řadě i legislativní úpravy, jako třeba novela zákoníku práce. Některé z těchto změn s sebou přinášejí nejistotu, která se promítá do pracovního prostředí. „Právě v těchto chvílích působí příznivě, když může zaměstnavatel nabídnout stabilní prostředí s jasně definovanými hodnotami a sehraným týmem, který je na změny připraven a má všechny předpoklady je s úspěchem překlenout a pozitivně na ně reagovat,“ vysvětluje Irena Filařová Nucová, Group HR Director skupiny Plaček, do…

Read More