IT na MPSV: v budování dávkových systémů resort podle NKÚ selhal

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pořizovalo, provozovalo a rozvíjelo vybrané informační systémy. Jednalo se především o systémy zajišťující výplatu dávek, skrz které stát rozdělí ročně přibližně 80 miliard korun – jde například o podporu v nezaměstnanosti, příspěvek a doplatek na bydlení, dávky pěstounské péče, příspěvek na živobytí a další. Kontroloři prověřili téměř 900 milionů korun, což je přibližně čtvrtina z více než 3,7 miliardy korun, které v letech 2013 až 2017 resort na ICT technologie vynaložil. Kontrola odhalila velké množství zásadních pochybení – šlo například o nezvládnutí vytvoření nových informačních systémů pro výplatu dávek, problémy týkající se veřejných zakázek a smluv nebo využívání externích firem.

MPSV se už od roku 2011 snažilo změnit dodavatele svých čtyř agendových systémů1. Jedním z důvodů bylo, aby se zbavilo závislosti na jednom dodavateli a stabilizovalo výplaty dávek. Tyto systémy resort plánoval nahradit dvěma zcela novými systémy – IS Sociální dávky a IS Zaměstnanost, jejichž dodavatel měl vzejít z otevřené soutěže. Vláda v roce 2014 rozhodla, že nové systémy mají být v provozu nejpozději v roce 2016.

Ministerstvo ale nezvládlo informační systémy do daného termínu přesoutěžit, a tak pomocí tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) uzavřelo v roce 2016 navazující smlouvu se stejným dodavatelem, čímž se vyhnulo nutnosti vyhlásit otevřenou soutěž. Tímto postupem se podle NKÚ dopustilo porušení rozpočtové kázně ve výši půl miliardy korun.

Prodlení ve spuštění nových informačních systémů Sociální dávky a Zaměstnanost představuje další nehospodárné výdaje pro státní rozpočet. Každý měsíc, kdy běží stávající systémy, zaplatí Česká republika podle odhadů NKÚ o 30 milionů více v porovnání s cenou, kterou by mohla platit, kdyby byly nové systémy v provozu. Jen za rok 2017 se tak provoz těchto systémů prodražil o více než 360 milionů korun a náklady dále rostou. V době kontroly MPSV počítalo s tím, že IS Sociální dávky bude spuštěn nejdříve až v roce 2021, IS Zaměstnanost pak měl být spuštěn od července roku 2018, přičemž ke konci roku 2018 stále nebyl nasazen.

Podobné problémy provázely i služby systémové integrace – i v tomto případě ministerstvo použilo JŘBU místo otevřené soutěže, ačkoliv takto postupovat nemělo. Podle NKÚ se tím dopustilo porušení rozpočtové kázně v celkové výši přesahující 172 milionů korun.

MPSV tak fakticky zůstalo závislé na externích dodavatelích ICT služeb.

Závislost na externích dodavatelích také vedla k přenosu kontroly nad projekty IS od MPSV k zaměstnancům firem vybraných bez soutěže, což znamenalo pro stát další výdaje navíc. Kontroloři spočítali, že například cena za jeden den práce vedoucího projektu z firmy vybrané na základě soutěže byla v rozmezí 4 800 až 8 500 korun. V situacích, kdy MPSV dodavatele vybralo napřímo bez soutěže, se denní cena práce vedoucího projektu pohybovala v rozmezí 14 300 až 24 900 korun. Přitom obvyklá cena na trhu ICT se průměrně pohybovala kolem 11 900 korun.

Další nedostatky se týkaly například konzultačních a externích ICT služeb v hodnotě 8,5 milionu korun, které MPSV zadávalo přímo vybraným dodavatelům opět bez soutěže. Resort si také nechal od externí firmy připravit strategii rozvoje ICT pro roky 2018 až 2020, za kterou v době kontroly zaplatil přes osm milionů korun. Pokud by na ní pracoval stejný počet zaměstnanců MPSV, vyšla by přibližně na 1,1 milionu korun.

V součtu NKÚ podal finančnímu úřadu oznámení o porušení rozpočtové kázně v celkové výši 737 milionů korun, podal také dvě trestní oznámení zahrnující více skutečností.

Některým z těchto problémů mohlo MPSV čelit, pokud by se snažilo vyřešit dlouhodobý nedostatek IT odborníků. V roce 2017 mělo ministerstvo obsazeno jen 52 z možných 80 míst pro tyto pracovníky. Mohlo přitom označit až pět procent ze svých 1 244 služebních míst jako klíčová – takovým zaměstnancům lze nabídnout podstatně vyšší než běžné tabulkové ohodnocení. V době kontroly mělo MPSV takto označeno jen přibližně jedno procento míst, přičemž na ICT pozicích se jednalo jen o tři místa.

Kontrolní závěr z této kontroly schválilo Kolegium NKÚ v červnu roku 2018, s jeho zveřejněním však musel NKÚ počkat na souhlas orgánů činných v trestním řízení.

Přehled obvyklých cen ICT prací dostupný na https://www.mvcr.cz/clanek/prehled-obvyklych-cen-ict-praci.aspx

Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 17/22 (pdf, 1016 kB)

Přidej komentář jako první k "IT na MPSV: v budování dávkových systémů resort podle NKÚ selhal"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*