Jak MPSV čerpá evropské peníze?

European flag

Ministerstvo práce a sociálních věcí každý měsíc vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Ověřuje tak, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. I čísla za letošní srpen dokazují, že se ministerstvu daří čerpat evropské prostředky efektivně.

Operační program Zaměstnanost vyhlásil 119 výzev v objemu 77,8 mld. Kč (115 % alokace programu), včetně všech výzev plánovaných na letošní rok. Zaregistrováno je 15,5 tisíce projektových žádostí, v srpnu přibylo 90 nových. Právních aktů je přes 6 tisíc ve výši 61 mld. Kč (91 % alokace) a podpořeno bylo 385 tisíc účastníků. Objem vyúčtovaných žádostí o platbu činí 28,7 mld. Kč (43 % alokace), srpnové žádosti byly ve výši 534 mil. Kč.

V polovině srpna bylo rovněž potvrzeno, že se podařilo s velkým předstihem splnit limit čerpání n+3 (povinnost vyčerpat finance do 3 let od roku, na který jsou přiděleny) pro rok 2020. Výdaje OPZ vyžádané na Evropské komisi totiž přesáhly 40,5 % alokace programu – přitom stačilo mít vyžádáno do konce roku 2019 alespoň 26 % a do konce roku 2020 alespoň 37 % z alokace programu.

Přidělování dotací lze ilustrovat několika aktuálními údaji. Ukončeno bylo 12 projektů z první výzvy pro projekty paktů zaměstnanosti – za 97 mil. Kč podpořily přes 2200 osob, z nichž 300 bylo zaměstnáno, zajistily cca 500 kvalifikačních kurzů a 400 praxí. K financování bylo doporučeno 1 036 projektů na podnikové vzdělávání za 1,7 mld. Kč. Vydáno bylo 84 právních aktů na mikrojesle, pokračuje příjem a hodnocení projektů na dětské skupiny. Podpořeno bylo i 11 sociálních podniků ve výši 42,5 mil. Kč.

Operační program potravinové a materiální pomoci vydal v srpnu 11 právních aktů na zajištění obědů za 89,3 mil. Kč. U projektu potravinové a materiální pomoci došlo k rozšíření materiální pomoci o spací pytle, karimatky, stany a školní pomůcky a k zapojení dalších 3 partnerských organizací – potravinových bank.

Přidej komentář jako první k "Jak MPSV čerpá evropské peníze?"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*