Kdo si letos může požádat o starobní důchod?

Nárok na starobní důchod vzniká letos při splnění dvou podmínek – dosažení důchodového věku a získání doby pojištění alespoň 34 let. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu, a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu.

Důchodový věk v roce 2018 V letošním roce dosáhnou důchodového věku:

  • muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955,
  • bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955,
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě,
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti,
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti,
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí.

Aby mohli „odejít“ do starobního důchodu, musejí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (tedy odpracovaných let), do nichž se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.)

Kdo se rozhodne o důchod požádat, musí se obrátit na okresní (v Praze Pražskou – kterékoliv územní pracoviště, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště, kde s ním odborníci žádost o důchod sepíší. Žádný formulář předem se nevyplňuje. Žádost je ale možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Důchody přiznané od 1. 1. 2018 se vypočítávají podle těchto parametrů:

  • výše základní výměry důchodu činí 2 700 Kč,
  • rozhodné období, za něž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, zahrnuje roky 1986 až 2017,
  • redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou: I. hranice 13 191 Kč a II. hranice 119 916 Kč,
  • procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 procenta výpočtového základu. Výpočtový základ se stanovuje z osobního vyměřovacího základu (průměru příjmů za rozhodné období, příjmy se upravují příslušnými koeficienty na úroveň současné hodnoty) tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 procent, k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.

Pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) snadno zjistíte, jaký je váš důchodový věk, kdy ho dosáhnete či jakou musíte získat dobu pojištění. Kalkulačka může spočítat rovněž orientační výši starobního důchodu. Údaje, které je do ní třeba vyplnit, získáte z informativního osobního listu důchodového pojištění, o nějž můžete ČSSZ jednou ročně zdarma požádat. Majitelé datových schránek mohou využít on-line služby ePortálu ČSSZ.

Přidej komentář jako první k "Kdo si letos může požádat o starobní důchod?"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*