Kontrolní akce ve Zlíně odhalila nelegální zaměstnance

Dne 2. 10. 2018 byla zahájena inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj na pracovišti společnosti Gumárny Zubří a.s. kontrola zaměřená na odhalování nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců. Kontrola proběhla za součinnosti Policie ČR – Služby cizinecké policie a finančního úřadu.

Na pracovišti bylo zkontrolováno celkem 47 fyzických osob (z toho 29 cizinců, 9 občanů EU a 9 občanů ČR) vykonávajících práci pro 5 různých subjektů. Se všemi subjekty byla zahájena samostatná kontrola. Kontrolním šetřením na místě bylo zjištěno, že 13 občanů Ukrajiny vykonávalo práci bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky. Zbylí cizinci vykonávali práci na základě povolení k zaměstnání, případně byli vysláni k výkonu práce z Polska. V místě kontroly nebyly k cizincům předloženy žádné pracovněprávní doklady. Kontrolní šetření bude nadále pokračovat, aby se ověřily skutečnosti zjištěné na místě. Kontrolní orgán se rovněž zaměří na zprostředkované zahraniční pracovníky z Polska, především kvůli objasnění pro koho vykonávali závislou práci. Zároveň bude probíhat kontrola všech dokladů a obchodních vztahů kvůli možnému zastřenému zprostředkování zaměstnání.

Přidej komentář jako první k "Kontrolní akce ve Zlíně odhalila nelegální zaměstnance"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*