Kovosvit MAS povede od ledna nový generální ředitel

Do funkce generálního ředitele podniku Kovosvit MAS přijde po pěti letech opět Libor Kuchař. Vystřídá Filipa Winkelhofera, který odchází ze zdravotních důvodů. Ke změně dojde na konci roku. Filip Winkelhofer působil ve funkci generálního ředitele a člena představenstva v klíčovém období po nástupu nové investora, společnosti Industry Innovations, od 12. 9. letošního roku. Obě funkce bude zastávat do 31. 12. 2016. Libor Kuchař ho vystřídá k 1. 1. příštího roku.

Právě díky tomu, že se Filip Winkelhofer vrátil do čela podniku, si Kovosvit MAS  udržel  elementární  důvěru  zaměstnanců,  dodavatelů  a  dalších  partnerů podniku. „Podařilo se mu zastavit počínající vlnu odchodů zaměstnanců, zajistit komunikaci      s dodavateli, rychle posílit obchodní úsek a zacílit na jiné trhy mimo Ruska, na kterém byl Kovosvit MAS před naším příchodem převážně závislý,“ oceňuje Filipa Winkelhofera Jaroslav Strnad, majitel skupiny Czechoslovak Group, která projekt záchrany Kovosvitu MAS zaštiťovaný společností Industry Innovations podporuje jako strategický partner.

Otevřené dveře do Czechoslovak Group

Působení dosavadního generálního ředitele bylo od počátku dohodnuto jako přechodné. Katalyzátorem personální změny se ale nakonec staly osobní okolnosti. Filip Winkelhofer ke svému odchodu uvádí: „Přestože jako každý člověk považuji své zdraví za soukromou věc, pro dobro Kovosvitu MAS a pro jasné vysvětlení mého odchodu sděluji, že jdu v nejbližší době na operaci, po které je nutná několikaměsíční rekonvalescence. I když situace Kovosvitu je výrazně lepší než v létě, podnik by v této době neměl zůstat několik týdnů či měsíců bez fungujícího generálního  ředitele. Proto přichází můj nástupce, kterého si jako kompetentního manažéra vysoce vážím  a kterému přeji hodně úspěchů při rozvoji Kovosvitu.“

Vzhledem k vynikající práci, kterou Filip Winkelhofer při nastartování Kovosvit MAS    v krizové situaci odvedl, je otevřená otázka jeho dalšího působení ve skupině Czechoslovak Group. „Panu řediteli děkujeme za odvedenou práci a přejeme mu co nejrychlejší   uzdravení   a   návrat   do    pracovního   procesu.   Po   jeho   příchodu     z rekonvalescence budeme jednat o možnostech, jak se může zapojit do budování naší skupiny, pokud o to bude mít zájem,“ uvádí personální ředitel Czechoslovak Group Michal Batelka.

Návrat do známého prostředí

Nastupující generální ředitel Libor Kuchař již v čele Kovosvitu stál od ledna 2006 do dubna 2011, předtím v něm půl roku zastával funkci finančního ředitele. Absolvent Táborského gymnázia a Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení  technického   má   za   sebou   od   90.   let   minulého   století   působení   v celé řadě manažerských pozic v českých i nadnárodních výrobně orientovaných firmách a firemních skupinách.

Působil ve funkcích generálních a finančních ředitelů a má za sebou řadu restrukturalizačních a rozvojových projektů v mezinárodním prostředí.

Při svém více než pětiletém působení v Kovosvitu MAS se Libor Kuchař zasadil mimo jiné o restrukturalizaci výroby i administrativy, čímž došlo ke 40% zvýšení produktivity práce. Zadluženost společnosti se v tomto období snížila o polovinu. Mezi další úspěchy patří provedení firmy finanční krizí v letech 2009 a 2010 při současném udržení investiční aktivity a projektů technického rozvoje, založení dceřiné  společnosti v Polsku a v neposlední řadě uvedení strojů umožňujících  pětiosé obrábění na trh.

„Když jsem od pana Strnada dostal nabídku k návratu do Kovosvitu, neváhal jsem. Významnou roli v mém rozhodování sehrálo to, že prostředí společnosti dobře znám, líbí se mi přístup, s jakým pan Strnad přistupuje k záchraně této tradiční společnosti. Rád využiji svých zkušeností k tomu, abych pokračoval v práci, kterou po převzetí Kovosvitu ze strany Industry Innovations započal současný generální ředitel Filip Winkelhofer,“ říká ke svému staronovému angažmá Libor Kuchař, jenž do Kovosvitu přijde ze žirovnické společnosti Detail CZ, kde působí rovněž na pozici generálního ředitele.

Přidej komentář jako první k "Kovosvit MAS povede od ledna nový generální ředitel"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*