Ministerstvo jednalo o revizi dávek na bydlení

V pondělí 4. března se na MPSV uskutečnil kulatý stůl k problematice revize dávek na bydlení. Ministryně Jana Maláčová zde odbornou veřejnost podrobně seznámila s 6 východisky revize dávek na bydlení. Cílem je zjednodušení systému, omezení zneužívání dávek a obrana před obchodníky s chudobou.

“Více než 90 procent nepojistných dávek jde rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým. Pokud má být cílem revize dávkového systému především úspora a zamezení zneužívání pomoci státu, vidím prostor zejména u dávek na bydlení,” řekla ministryně Jana Maláčová s tím, že jakékoliv změny systému nesmějí mít negativní dopad na chudobou ohrožené skupiny obyvatel. To se týká především rodin s dětmi, seniorů a zvláště pak ovdovělých seniorek.

Kulatého stolu se zúčastnila kromě ministryně práce a sociálních věcí také ministryně pro místní rozvoj, poslanci a senátoři, zástupci místních samospráv a odborné veřejnosti z řad neziskového sektoru. Účastníci kulatého stolu se shodli, že klíčové je v dohledné době připravit návrh zákona o dostupném bydlení, který má v gesci MMR. Podle ministryně Maláčové je tento zákon nezbytnou podmínkou pro systémovou podporu bydlení ze strany státu. Samotné dávky na bydlení nemohou do budoucna nahrazovat státní podporu v oblasti bydlení.

Další kulatý stůl k tématu revize dávek na bydlení se uskuteční 20. 3. 2019. Cílem MPSV je získat případné připomínky ještě před předložením konkrétních návrhů do meziresortního řízení.

Východiska MPSV pro diskusi k revizi dávek na bydlení:

 1. Zjednodušení systému dávek na bydlení
   Příspěvek na bydlení bude poskytován pouze do zkolaudovaných bytů.  Doplatek na bydlení bude poskytován pouze do nebytových prostor (tj. ubytovna, jiný než obytný prostor, stavba pro individuální či rodinnou rekreaci).
 2. Aktivizace jako předpoklad výplaty dávek v hmotné nouzi
   Dávky budou v určitých životních situacích příjemců podmíněny jejich aktivizací prostřednictvím sociální práce (např. osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby, které se opakovaně dopustily přestupku proti občanskému soužití).
 3. Dávka pouze do obyvatelných bytů
   Zavedení minimálních technických a hygienických standardů u bytů.  Nepřiznání či odejmutí dávky u neobyvatelného bytu.
 4. Dávky jen pro osoby, které fakticky užívají bydlení
   Vymezení okruhu společně posuzovaných osob u příspěvku na bydlení, které bude reflektovat skutečné soužití osob a vyživovací povinnosti v rámci rodiny.  Adresnější vyplácení dávky.
 5. Dávky pouze pro nemajetné osoby
   Vyloučení nároku na dávku při vlastnictví více bytových jednotek.  Zavedení omezeného testu majetku u příspěvku na bydlení.
 6. Spravedlivější nastavení výše uznatelných nákladů na bydlení U nájemného je třeba vycházet z údajů hodnotové mapy nájemného (pokud bude k dispozici), která by přinášela reálný obraz výše nájemného v obcích.  U služeb a energii budeme vycházet z normovaných spotřeb na osobu nebo dle m2 a reálných cen dodavatelů.

Přidej komentář jako první k "Ministerstvo jednalo o revizi dávek na bydlení"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*