Ministerstvo spouští nový web a umožní elektronické podání z domova s využitím elektronické občanky

Ministerstvo práce a sociálních věcí postoupilo při budování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (JISPSV) o další významný krok. Na konci června spustilo nový web – součást projektu Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí – a splní tak první ze čtyř klíčových milníků, ke kterým se zavázalo po nástupu ministryně Maláčové v souvislosti s dokončením přechodu na nové informační systémy.

Ty slibují zejména snížení nákladů na realizaci hlavních agend a vyvázání resortu ze závislosti na dodavatelích informačních systémů, kterou resort zdědil po předchozích vedeních. Plnění zbylých tří klíčových milníků (spuštění ekonomického informačního systému Úřadu práce ČR – SEÚP, agendového systému pro oblast zaměstnanosti – IS ZAM, a agendového systému pro výplatu dávek – IS DAV) pokračuje dle harmonogramu.

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí (JPŘ PSV) přináší postupné sjednocení platformy webových prezentací a rozhraní informačních systémů pro všechny resortní instituce. Při budování nové struktury webových stránek byl brán ohled zejména na potřeby koncového uživatele, tedy na klienty Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřadu práce ČR (ÚP). Nové webové prostředí bude pro klienta místem, kde bez problémů a složitého vyhledávání najde rychle a jednoduše přesně to, co potřebuje k vyřešení aktuální životní situace (např. pomoc v případě ztráty zaměstnání, hmotné nouze, při vyřizování různých dávek a příspěvků atd.). Vyhledávání bude pro uživatele stránek pohodlné a jednoduché nejen na počítači, ale také na tabletu nebo chytrém telefonu.

Další velkou výhodou nového Portálu je možnost elektronického podání. Zůstává zachována možnost odesílat elektronické podání prostřednictvím datové schránky, navíc klient s elektronickým občanským průkazem nebo po jedné návštěvě pracoviště CzechPoint za účelem ztotožnění se základními registry, bude moci řešit svoji konkrétní životní událost přímo z domova bez nutnosti navštívit pobočku Úřadu práce. Samozřejmostí bude také pravidelné publikování aktuálních informací z oblasti sociální péče, sociální politiky a zaměstnanosti. Projekt je plně harmonizován se strategickými projekty na úrovni centrálního eGovernmentu a navazuje zejména na projekty Portál občana a Portál veřejné správy.

Pozadu nezůstávají ani ostatní projekty v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Již na začátku roku 2019 představilo ministerstvo na jednání sněmovního Výboru pro sociální politiku integrační harmonogram, který zahrnuje všechny významné projekty změny informačních systémů a další podpůrné projekty. Kromě transformace agendových a ekonomických systémů připravuje rezort systém pro elektronické sdílení informací mezi úřady v celé EU (projekt EESSI bude spuštěn 31. 7.), novou resortní spisovou službu (bude spuštěna 1. 1. 2020 na MPSV a následně bude rozšiřována na ostatní organizace resortu), datové sklady pro rychlejší přístup ke statistikám (ke spuštění do června 2020) a další podpůrné aplikace. Celkem se jedná o více než desítku projektů, na kterých na MPSV pracuje několik dodavatelů a několik desítek projektových manažerů, analytiků a ICT architektů. Na základě tohoto harmonogramu se ministerstvo zavázalo spustit tyto systémy do konce roku 2020. Cílem této transformace je vybudování moderního informačního zázemí resortu, zajištění úkolů v oblasti eGovernmentu nebo otevření resortních informací prostřednictvím Otevřených dat a v neposlední řadě úspora finančních prostředků resortu na zajištění informačních systémů.

Přidej komentář jako první k "Ministerstvo spouští nový web a umožní elektronické podání z domova s využitím elektronické občanky"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*