Ministryně Maláčová představila komisi pro spravedlivé důchody

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila složení komise pro spravedlivé důchody v čele s předsedkyní Danuší Nerudovou, profesorkou Mendelovy univerzity. Komise pro spravedlivé důchody vzniká v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a stane se základnou pro návrhy na zajištění budoucích příjmů seniorů.

Měla by také významně přispět ke kvalitě předkládaných návrhů v oblasti důchodové politiky a bude sdružovat zástupce všech parlamentních politických stran, sociálních partnerů, akademické veřejnosti a dalších relevantních zájmových skupin a proseniorských organizací. Faktické zahájení činnosti a první jednání odborného týmu je naplánováno na 22. února 2019.
„Za posledních 30 let jsme se v oblasti penzí a přípravy na stáří nijak výrazně neposunuli. Musíme upustit od letité praxe, kdy jedni tvoří a druzí boří. K tomu je potřeba, aby byla nad podobou budoucího důchodového systému vedena diskuze napříč politickým spektrem, opřená o názory odborníků. Politická akce musí reagovat na výzvy, které s sebou přinášejí významné celospolečenské změny, které nás čekají v blízké budoucnosti. Budou se měnit sociální a ekonomické podmínky i věkové složení české populace. Je nezbytné se připravit na vývoj společenských procesů, zejména těch, souvisejících se zabezpečením na stáří. Pevně věřím, že právě ustavená odborná komise významně přispěje k rozklíčování stěžejních témat,“ uvedla ministryně Maláčová.
Profesorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, která povede expertní komisi, se dlouhodobě zabývá zejména daněmi. V rámci projektu férového zdanění, financovaného Evropskou komisí, vyvinul její tým model měření udržitelnosti daňových systémů. „Důchodová komise se bude zaměřovat zejména na nespravedlnosti v nynějším systému, což je téma velmi obdobné tomu, čím jsem se dosud zabývala v daňové oblasti zejména na unijní úrovni,“ uvedla Nerudová a zmínila například řešení nižších penzí žen.

Podle Nerudové je angažmá akademika v odborné komisi sestavené ministerstvem přirozeným krokem. „V propojování vědy s praxí osobně vidím poslání a dnešní roli univerzit,“ dodala Nerudová.

Mezi hlavní témata důchodové komise bude patřit narovnání nižších důchodů žen, vdovských a vdoveckých důchodů a dřívější odchod do penze u tzv. fyzicky náročných profesí. U dalších témat považuje MPSV za nejdůležitější začít se zabývat hledáním dalších finančních zdrojů pro důchodový systém, kterému v dlouhodobém horizontu může s pokračujícími změnami trhu práce a stárnutím populace hrozit finanční nerovnováha. Tato témata budou podrobněji diskutována v rámci koaličních jednání a rovněž v rámci nově založeného Odborného týmu pro spravedlivé důchody.

poslanecký klub ANO 2011 Radka Maxová člen Lenka Dražilová člen poslanecký klub ČSSD Roman Sklenák člen Alena Gajdůšková zástupce poslanecký klub KDU-ČSL Pavla Golasowská člen Jan Kasal zástupce poslanecký klub KSČM Jiří Dolejš člen Hana Aulická Jírovcová zástupce poslanecký klub ODS Jan Bauer člen Marek Benda zástupce poslanecký klub Piráti Tomáš Martínek člen Lukáš Forýtek zástupce poslanecký klub SPD Jan Hrnčíř člen poslanecký klub STAN Věslav Michalík člen Michaela Matoušková zástupce poslanecký klub TOP 09 Markéta Pekarová Adamová člen Miroslav Kalousek zástupce Senátorské kluby: senátorský klub ANO 2011 Miroslav Adámek člen Peter Koliba zástupce senátorský klub ČSSD Emílie Třísková člen Pavel Štohl zástupce senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí Šárka Jelínková člen senátorský klub Klub pro liberální demokracii – SENÁTOR 21 Tomáš Goláň člen Ladislav Kos zástupce senátorský klub ODS Miloš Vystrčil člen Pavel Karpíšek zástupce senátorský klub STAN Marek Hilšer člen Zájmová sdružení a organizace: Národní centrum pro rodinu Ivana Jelínková člen Gender Studies Klára Čmolíková-Cozlová člen Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. Jan Hutař člen Rada Seniorů ČR Zdeněk Pernes člen Senioři ČR. z.s. Vladimír Dryml člen Česká ženská lobby Eliška Kodyšová člen Marie Marvanová zástupce Život 90, z. ú. Terezie Šmídová člen

Asociace svobodných odborů Martin Engel člen Českomoravská konfederace odborových svazů Vít Samek člen Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jitka Vítková člen Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj člen Státní a veřejnoprávní subjekty: Úřad vlády Vilém Kahoun člen Ministerstvo financí Marie Bílková člen Ministerstvo zdravotnictví Petr Salák člen Veřejný ochránce práv Pavel Matějíček člen Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Martin Holub člen Český statistický úřad Martin Zelený člen Česká národní banka Radka Štiková člen Univerzity a vzdělávací/vědecké instituce: CERGE-EI Radim Boháček člen Fakulta Sociálních věd (Centrum pro sociální a ekonomické strategie – CESES) Martin Potůček člen Jihočeská univerzita – Zdravotně sociální fakulta Jitka Vacková člen Masarykova Univerzita – Ekonomicko-správní fakulta Robert Jahoda člen Mendelova univerzita Danuše Nerudová člen Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta Tomáš Kučera člen Sociologický ústav AV Radka Dudová člen VŠB-TU Ostrava – Ekonomická fakulta Petr Tománek člen VŠE – Národohospodářská fakulta Vojtěch Krebs člen VŠFS – Fakulta ekonomických studií Jaroslav Vostatek člen Jan Mertl zástupce

Přidej komentář jako první k "Ministryně Maláčová představila komisi pro spravedlivé důchody"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*