MPSV připravilo 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila v září 15 opatření, která mají ukončit obchod s chudobou a pomoci lidem z vyloučených lokalit. Řešení chudoby a sociálních problémů s ní spojených však přesahuje možnosti a kompetence jediného resortu. Na realizaci jednotlivých opatření proto s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) spolupracuje hned sedm dalších resortů. Jejich uvedení do praxe bude postupné a bude vyžadovat změnu legislativy.

Obchodníci s chudobou zneužívají sociální systém dávek na bydlení a využívají často bezvýchodné situace sociálně slabých, které poté s příslibem cenově dostupného bydlení sestěhovávají do ubytoven a nevyhovujících bytů. Ty ale svou kvalitou nesplňují základní standardy. Počet lidí žijících v takto chmurných podmínkách v průběhu let výrazně narůstá. Obchodu s chudobou se stále daří a související sociální problémy se prohlubují. Neutěšenou situaci by mělo změnit zmíněných 15 opatření, která se v současné době projednávají na úrovni příslušných náměstků a ministrů jednotlivých resortů.

 1. Regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění MPO, MMR
 2. Jasné nastavení hygienických standardů u bytů, které by určovaly, jak má vypadat byt (např. tekoucí voda, hygienické zázemí, funkční elektrika apod.) a stanovení počtu metrů čtverečních na osobu v dané domácnosti
  MMR, MZd a MPO
 3. Zavedení povinnosti trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí
  MV
 4. Opravy a výkup zdevastovaných bytů MMR
 5. Dokončení cenových map za účelem stanovení obvyklého nájmu
  MMR a MPSV
 6. Revize dávkového systému: zvážit sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, zastropovat výplaty dávek dle cenových map, zajistit adresnost vyplácení dávek, zúžit okruh spolužijících osob v domácnosti a zkrátit vyplácení např. paušálů na energie
  MPSV
 7. Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých sociálních dávkách a vykonávané sociální práci MPSV, SMS a SMO

  8. Personálně a finančně posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické pracovníky ve vyloučených lokalitách
  MŠMT, MPSV, MV, SMS a SMO

  9. Zákonně definovat, co je přechodné bydlení a jakou má funkci za účelem eliminace tzv. ubytoven
  MMR, SMS a SMO

  10. Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti bez nastavení minimálního limitu splacení pohledávek
  MS

  11. Striktně navázat pobírání dávek na sociální práci a školní docházku
  MPSV a MŠMT

  12. Změnit povinnost školní docházky (neohraničovat věkem, ale např. stanovit povinnou školní docházku do ukončení vzdělávání, např. dosažením výučního listu) a omezit předčasné odchody dětí ze vzdělávání
  MPSV a MŠMT

  13. Posílit sociální práci a sociální prevenci: pracovní a hygienické návyky, práce s dětmi a podpora vzdělávání, prevence kriminality a konzumu drog, schopnost udržet si bydlení apod.
  MPSV a MF

  14. Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali vč. dlouhodobé zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob, např. revize veřejně prospěšných prací, tak aby bylo možné je využívat dlouhodobě bez nutnosti opakované evidence na úřadu práce
  MPSV

  15. Zajistit vymahatelnost práva zejm. s ohledem na rušení nočního klidu a sousedského soužití
  MS

Přidej komentář jako první k "MPSV připravilo 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*