MSPV má návrh rozpočtu na rok 2020

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová představila po jednání na Ministerstvu financí ČR částku, se kterou bude moct Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v příštím roce počítat. O 5,9 mld. Kč se navýší rozpočtová kapitola MPSV pro rok 2020, 800 mil. Kč získá MPSV na transformaci IT systému a tyto prostředky bude možné využít již v tomto roce. V příštím roce může MPSV navíc získat dalších až 1,3 mld. Kč na dofinancování vybraných kapitol, dle aktuálních potřeb v roce 2020. Hlavními prioritami rozpočtu je růst důchodů, rodičovského příspěvku, financování sociálních služeb a zajištění modernizace informačních systémů.

„Po více než šestihodinovém jednání jsme dosáhly dohody a jsem ráda, že Ministerstvo financí nakonec uznalo oprávněnost našich požadavků. V některých oblastech sice mohl být výsledek ještě lepší, ale politika je umění možného. Je pro mě důležité, že se nám vedle priorit, které jsme do rozpočtu protlačili, podařilo udržet i financování klíčových programů prevence minimálně ve stejné výši jako letos. Ministerstvo financí je přitom chtělo původně zrušit,“ okomentovala výsledek jednání ministryně Jana Maláčová.

Celkový rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí bude dle předloženého návrhu 688,2 mld. Kč. Zhruba 94 % této částky však tvoří tzv. mandatorní výdaje, které jsou určeny například na důchody, rodičovský příspěvek a další nepojistné sociální dávky. Na všechny ostatní výdaje ministerstva (tzv. nemandatorní výdaje) tedy zbývá cca 41,8 mld. Kč. Předmětem jednání obou ministryň byly především položky, ve kterých se původní návrh Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí lišil. Celková částka by tak mohla být nakonec až o 8 mld. Kč vyšší, než byl původní návrh Ministerstva financí.

Rodiny, senioři a IT

O velkém úspěchu lze hovořit u položek, kde již dříve došlo na návrh MPSV ke koaliční dohodě. Nárůst důchodu o 900 Kč a zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tis. Kč totiž bylo pro MPSV prioritou. Úspěchem je také navýšení peněz zejména na dotační programy pro prevenci rozpadů rodin a na ochranu seniorů či prostředky na výkon pěstounské péče a ochranu ohrožených dětí. Z pohledu MPSV je také zásadní, že se ministryni Maláčové podařilo pro svůj resort vyjednat dostatečné prostředky na dokončení transformace informačních systémů. Tento klíčový požadavek bude částečně pokryt 800 mil. Kč již v roce 2019.

Sociální služby

V oblasti sociálních služeb se podařilo zajistit financování na úrovni roku 2019 po srpnovém dofinancování a navíc na 2% růst platů. „Kolegyně Schillerová také přislíbila, že pokud dojde v závislosti na jednání tripartity a vlády k dalšímu navýšení platů, Ministerstvo financí potřebné prostředky uvolní a toto navýšení dofinancuje,“ doplnila Jana Maláčová.

V rozpočtu se také počítá s navýšením původního plánu Ministerstva financí ČR na investice do budov sociálních služeb o 400 mil. Kč. Jde například o výstavbu nebo rozšiřování domovů pro seniory.

Kompromisy

V oblasti Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) se podařilo nad rámec původního návrhu Ministerstva financí vyjednat alespoň 1 mld. Kč. „Bylo nutné stanovit si určité priority. Nezaměstnanost je rekordně nízká a neočekáváme její výrazný nárůst v tomto ani v následujícím roce,“ vysvětlila Jana Maláčová. MPSV bude také muset omezit věcné výdaje a odložit některé investice. Do této oblasti půjde o 1,5 mld. Kč méně než MPSV požadovalo. „Jedná se zejména o provozní náklady a opravy budov, které se omezí na havarijní stavy. Také se nebude realizovat stavba nové budovy Úřadu práce v Olomouci nebo rekonstrukce Úřadu práce v Pardubicích,“ okomentoval výsledek jednání ministryň náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce Robin Povšík. Na sociální práci MPSV získalo stejné prostředky jako tento rok po dofinancování.

Přislíbené dofinancování

Ve čtyřech položkách přislíbila ministryně financí Alena Schillerová ministryni Janě Maláčové dofinancování v případě nutnosti až 1,3 mld. Kč dle aktuálních potřeb v roce 2020. Konkrétně se jedná o:

  • Navýšení platů v sociálních službách počítá s 2 % nárůstem. Pokud by bylo na úrovni tripartity a vlády dojednáno vyšší navýšení, dojde k dofinancování.
  • Výše kofinancování evropských projektů bude záviset na úspěšnosti čerpání. Současný návrh počítá se 729 mil. Kč, MPSV očekává rychlejší čerpání a odhaduje potřebu dofinancování o dalších 200 mil. Kč.
  • V příštím roce končí termín pro podání žádosti o proplacení investičních pobídek v oblasti APZ ve výši až 500 mil. Kč.
  • Oblast ochrany před kybernetickými hrozbami bude vyčíslena podle dalších jednání všech zúčastněných resortů. MPSV zde požadovalo 200 mil. Kč.

Dojednaný návrh rozpočtu musí nyní schválit vláda a následně bude předložen k projednání Poslanecké sněmovně. Rovněž bude předmětem jednání tripartity. V průběhu legislativního procesu tak může ještě dojít k dalším změnám.

Přidej komentář jako první k "MSPV má návrh rozpočtu na rok 2020"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*