Nejčastější chyby manažerů v angličtině

Komunikujete v práci se svými kolegy nebo obchodními partnery v angličtině? Možná se dopouštíte stejných chyb, které dělá i většina českých manažerů. Ve společnosti James Cook Languages, kde poskytují firemní jazykové vzdělávání, dali dohromady ty nejčastější. Kolik z nich děláte i vy?

Vše začíná u zadání úkolu či projektu. Pokud má člověk udělat úkol, pak používáme sloveso do, pokud má něco udělat ve smyslu vytvořit, pak používá sloveso make. K úkolu patří i deadline. Když chcete upozornit, do kdy má dokument ležet na vašem stole, nikdy neříkejte until Monday, to by znamenalo „dokud“, správně je „I need those reports by Monday“. Když už jsme u toho položení dokumentu na stůl, používejte put it on my desk, nikdy ne give it on my desk! Pokud nevěříte pořádku na svém stole, ať vám kolega raději odevzdá dokument osobně – give it to me. („Put“ znamená položit něco někam, „give“ dát něco někomu.)

Připravený dokument již leží na vašem stole, ale vám se na něm něco nelíbí, očekávali jste něco jiného. Jak to jen říct? Rozhodně ne wait! To znamená v angličtině jednoduše čekat (například na vlak nebo na kolegu před začátkem jednání). Při očekávání použijte sloveso expect (I expected you to…). Pokud chybí aktuální data (vždy čtěte dejta), nechybí „actual data“, ale „current data“. Actual znamená v angličtině „skutečný“. Mimochodem data jsou nepočitatelná čili data is, stejně jako peníze – money is.

Pokud připravujete konferenci nebo team building, pak to není action, ale event. Zvolte vhodnou lokalitu, ať je doprava na místo pohodlná a jednoduchá – convenient. Pokud to bude i comfortable, znamená to také pohodlné, ale ve smyslu fyzickém – třeba, že máte na konferenci dobře tvarované židle.

Po skončení akce dejte kolegům zpětnou vazbu – feedback. Pokud chcete pochválit efektivitu týmu, použijte efficient. Nikoli effective, to znamená efektivní ve smyslu správného účinku, například „This is not the most effective method of assessing people’s abilities“. U pozitivních zpětných vazeb si pak musíte dát pozor na to, jak se váže „true“ a „right“ – „you have true“ nejde, musíte říct „that´s true“ nebo „you are right“. Kdybyste tam přeci našli nějaké ty mouchy, pak rozlišujte mezi bad (špatný) a wrong (špatně).

 

Ujistěte se, že používáte správně slova s kořenem „SURE“:

  • INSURE znamená pojistit. Have you insured your new car?
  • ENSURE znamená zajistit. These regulations will ensure your safety.
  • MAKE SURE znamená ujistit se. I have meeting with my team every Tuesday to make sure everything goes well.
  • ASSURE znamená ujistit někoho. I can assure you of my support.
  • REASSURE znamená uklidnit. My boss reassured me that I have done nothing wrong

Přidej komentář jako první k "Nejčastější chyby manažerů v angličtině"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*