Nezaměstnanost podle Úřadu práce v dubnu opět klesla

K 30. 4. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 209 828 uchazečů o zaměstnání. To je o 17 225 méně než v březnu a o 32 970 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od června 1997, kdy bylo bez práce 202 562 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 188 421 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 2,7 % (březen 2019 – 3 %, duben 2018 – 3,2 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v dubnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 339 919, z toho 14 231 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 97 514 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 242 405 pozic pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za březen 2019) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 4. 2019 2,7 %
Počet uchazečů o zaměstnání 209 828
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 188 421
Míra nezam. podle EUROSTAT (březen 2019) 1,9 %
Počet volných pracovních míst (VPM) 339 919
Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince 97 514
Počet VPM vhodných pro cizince 242 405

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance převážně v technických a dělnických oborech.

„V plném proudu jsou už i sezonní práce, především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, lázeňství či těžbě. V dubnu také už naplno běží veřejně prospěšné práce, v jejichž rámci probíhají jarní úklidy veřejných prostranství. V následujících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně klesat,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Česká ekonomika je nadále v dobré kondici a řada krajů hlásí rekordní hodnoty, pokud jde o pokles nezaměstnanosti. Na druhou stranu ale tento stav komplikuje podle Kateřiny Sadílkové situaci na pracovním trhu.

„Firmám chybí kvalifikovaní řemeslníci, poptávají dělnické profese, ale také odborníky v informačních technologiích. V některých regionech a odvětvích je nedostatek nabídky pracovní síly už také z řad uchazečů o zaměstnání, Pro Úřad práce ČR je současný vývoj impulsem pro zavedení nových přístupů k podpoře zaměstnatelnosti různých cílových skupin. Zároveň jsme se ještě více zaměřili na zkvalitnění a zefektivnění naši činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů. Klademe důraz na přímý kontakt se zaměstnavateli, monitorujeme jejich potřeby v terénu a naši specialisté jsou s nimi v maximálně možné míře v osobním a pravidelném kontaktu. Zároveň se ale snažíme touto činností zaměstnavatele zbytečně nezatěžovat a vycházíme jim vstříc s termíny a délkou návštěv.“

Veškeré tyto a další činnosti probíhají v rámci klíčové aktivity ÚP ČR, kterou je monitoring trhu práce. Jeho prostřednictvím zástupci Úřadu práce ČR informují zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb a naopak získávají informace o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionu, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré informace dostanou od našich specialistů přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům a nemusí se o nich dovídat zprostředkovaně.

Jak už bylo řečeno, v uplynulém měsíci pokračoval pokles nezaměstnanosti. Ten meziměsíční zaznamenalo v dubnu všech 77 okresů, nejvyšší pak okres Jindřichův Hradec (o 24,8 %), Jeseník (o 20,3 %), Břeclav (o 20 %), Svitavy (o 19,1 %), Chrudim (o 18,2 %), Žďár nad Sázavou a Znojmo (oba o 15,8 %), Litoměřice (o 15,3 %), Třebíč (o 14,9 %) a Náchod (o 14,7 %). 

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Praha-východ (1,1 %), Rychnov nad Kněžnou (1,2 %), Pelhřimov (1,3 %), Jindřichův Hradec, Plzeň-jih a Ústí nad Orlicí (shodně 1,4 %), Benešov a Praha-západ (oba 1,5 %), České Budějovice a Mladá Boleslav (oba 1,6 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 28 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (6,9 %), Most (5,7 %), Ostrava-město (5,2 %), Ústí nad Labem a Bruntál (oba 5,1 %), Chomutov (5 %), Znojmo (4,9 %) a Louny (4,6 %). Podíl nezaměstnaných žen poklesl na 2,9 % a mužů na 2,6 %. 

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 339 919 volných pracovních míst, což je o 588 více než v březnu a o 72 812 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (70 640), ve Středočeském (58 114), v Plzeňském (37 770), v Pardubickém (27 528) a Jihomoravském (24 901) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 7 241 pozic na dohodu o provedení práce a 6 990 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,6 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (5), Sokolov, Jeseník a Ústí nad Labem (shodně 2,8), Most (2,6), Bruntál (2,5), Znojmo (2,4) a Hodonín (2,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 13 121 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Úřad práce ČR zaznamenal v uplynulém měsíci nárůst poptávky po sezónních pracovnících na krátkodobé pracovní poměry. Ke konci dubna evidoval 35 425 takových pozic. Firmy na ně hledají například montážní dělníky, pomocníky v oblasti těžby a stavebnictví, ve výrobě, v dopravě, zemědělství, lesnictví či rybářství. V menší míře se objevují též nabídky v rámci letních brigád. Poptávka je po prodavačích rychlého občerstvení, pracovnících do zahradnictví a rekreačních středisek, sběračích ovoce a dalších zaměstnancích v turismu, ubytovacích a hotelových službách nebo gastronomii. Zaměstnavatelé ale hledají většinou brigádníky prostřednictvím internetové inzerce či vlastních zaměstnanců.

Obecně měli zaměstnavatelé v dubnu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, pomocné manipulační pracovníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, svářeče, řezače plamenem, nebo páječe. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuální přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí také pořádání výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i exkurze zprostředkovatelů ÚP ČR ve firmách či setkávání v rámci regionálních partnerství a osobní návštěvy starostů měst a obcí. V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce.

„Zaměstnavatelé mají možnost přijmout na volnou pozici také pracovníky z volného trhu práce nebo třeba ze zahraničí. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů – výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota slevit z původních požadavků. Na druhou stranu je třeba říci, že řada zaměstnavatelů už flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil a přikročila k úpravě svých požadavků tak, aby odpovídaly současnému trhu práce,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR.

Tak například v současně době už tak striktně nevyžadují úplnou profesní způsobilost, dosaženou úroveň vzdělání, získání konkrétní kvalifikace a praxi v oboru nabízeného pracovního místa. Důležitý je pro ně především zájem nových zaměstnanců o danou pozici, ochota učit se novým věcem, spolehlivost, flexibilita a chuť pracovat. Zaměstnavatelé si je sami zaškolují a „pracují“ s nimi mnohem intenzívněji.

Během dubna se na ÚP ČR nově přihlásilo 35 817 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 1 405 osob, meziročně pak vyšší o 412 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 53 042 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 4 266 více než v březnu a o 3 173 méně než rok předtím. Novou práci získalo 36 405  lidí – o  3 412 více než v předchozím měsíci a o 3 807 méně než v dubnu 2018.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v dubnu 43,2 roku. Mezi evidovanými bylo 78 094 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 37,2 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 25,8 % – celkem  54 213.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce osob, které hledají práci na pozici pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků ostrahy či řidičů osobních a malých dodávkových automobilů. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 573 dny.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 110 348 žen (52,6 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 36 162 OZP (17,2 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Ke konci dubna evidoval ÚP ČR celkem 8 754 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 623 a meziročně pak o 774 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,2 % (březen 2019 – 4,1 %, duben 2018 – 3,9 %).  Bez práce bylo k 30. 4. 2019 celkem 5 527 bývalých studentů, tj. o 546 méně než v předchozím měsíci (březen 2019 – 6 073, duben 2018 – 6 091, duben 2017 – 9 149). Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 74 499 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, kováře, nástrojáře, pomocníky ve výrobě, obsluhu pojízdných zařízení a strojů ve výrobě nebo řemeslníky či pracovníky v informačních službách.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci dubna podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti celkem 12 381 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty spolufinancované z národních a evropských peněz. Prioritou ÚP ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Veřejně prospěšné práce jsou tradiční vlajkovou lodí APZ. Ke konci dubna na nich pracovalo celkem 4 962 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Za standardní délku trvání VPP považuje 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr i na 24 měsíců – jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání, kteří nemohou najít uplatnění na otevřeném trhu práce a působí jako asistenti prevence kriminality (APK) a koordinátoři VPP. Měsíční výše příspěvku na mzdy pracovníků VPP činí 15 000 Kč. V případě APK je to 16 500 Kč a u předáků VPP pak 16 000 Kč. Opakovaně může ÚP ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. tehdy, když se jedná o osobu s kumulovanými hendikepy, jako např. se zdravotním postižením, ve věku do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR.

„V případě, že se obci nedostává vhodných uchazečů, může přijmout na VPP i nezaměstnaného z jiného kraje či okresu. Příspěvek jde tzv. za klientem, to znamená, že je třeba, aby se zaměstnavatel obrátil na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, na kterém je uchazeč evidován, a požádal o příspěvek na veřejně prospěné práce,“ říká generální ředitelka ÚP ČR.

VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání APK nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci dubna šanci získat zaměstnání 3 182 uchazečů. Celkem 17 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, v zahradnictví, zemědělství, ve strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní nebo montážní dělníky. Celkem 949 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Úspěch sklízí též pilotovaný příspěvek na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Během tří let o něj požádalo celkem 9 643 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 408), Olomouckém (2 293), Ústeckém (1 042) a Jihomoravském (938) kraji. Jen v dubnu přijal Úřad práce ČR 109 žádostí. S 6 341 žadatelem už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 53 z nich v dubnu). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč, protože podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektromechanici, pracovníci ve zdravotnictví a sociální oblasti, dámská krejčová, učitelé, skladníci, uklízečky, asistent pedagoga, masér, sýrařka nebo obchodní referenti.

Lidé mohou žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 383 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (88), Olomouckém (83), Zlínském (45) a Jihomoravském (44) kraji. Celkem  180 z nich už ÚP ČR žádost schválil. Ostatní posuzuje. Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i 300 km. Mezi žadateli se objevují např. administrativní pracovníci, pracovníci v oblasti osobních služeb, dělníci v elektrovýrobě, programátor, školnice, prodavačky, učitelé, právník, lékař, personální konzultant, fotograf, laborant, zdravotní sestry, recepční či vizážistka.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi nebo třeba základními a mateřskými školami nebo knihovnami, nasmlouvaných 8 277 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (2 834), v Moravskoslezském (1 215) a ve Středočeském (866) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 546 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje (a to opakovaně) další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah a složení plně reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 30. 4. 2019 se jich účastnilo celkem 978 lidí. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů, vč. profesní způsobilosti. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci mezi 40 a 44 lety. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci dubna 1 080 osob se zdravotním postižením (z toho jich 29 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodu, prodeji a ostraze, operátorům call center apod. Celkem 178 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 71 734 lidí, tj. 34,2 % všech uchazečů vedených v evidenci (březen 2019 – 36,3 %, duben 2018 – 29,3 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 7 759 Kč. O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 71 041 uchazeči o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za březen 2019, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,1 %, EU28 – 6,6 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 1,9 %, EU28 6,4 %). Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Přidej komentář jako první k "Nezaměstnanost podle Úřadu práce v dubnu opět klesla"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*