Nezaměstnanost podle Úřadu práce v únoru klesla na 3,2 %

K 28. 2. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 241 417 uchazečů o zaměstnání. To je o 3 640 méně než v lednu a o 39 482 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší únorovou hodnotu od roku 1997, kdy bylo bez práce 206 658 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 219 169 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,2 % (leden 2019 – 3,3 %, únor 2018 – 3,7 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v únoru nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 333 111, z toho 13 692 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 100 271 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. Na dalších 232 840 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za leden 2019) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Vývoj na trhu práce aktuálně odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech.

„Z evidence ÚP ČR odešlo v únoru více než 38 tis. lidí. Řada z nich nachází uplatnění díky postupnému rozjezdu sezónních prací zejména ve stavebnictví, gastronomii, zemědělství, lesnictví nebo třeba cestovním ruchu. Zároveň v horských střediscích stále trvá zimní turistická sezóna. V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost s největší pravděpodobností i nadále klesat,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Na pozitivním vývoji na pracovním trhu se podílí nejen široké spektrum volných pracovních míst, ale také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, jeho informační a zprostředkovatelské služby a důležitá efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě tato úzká provazba, kdy ÚP ČR posuzuje klienty v rámci obou oblastí společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách. Prostřednictvím individuální práce s klienty se v současné době daří umisťovat na trh práce dříve hůře uplatnitelné uchazeče o zaměstnání.

„Jen za uplynulý rok získalo zaměstnání díky zprostředkovatelským službám Úřadu práce ČR více než 325 tisíc uchazečů. Dalšími aktivitami, které usnadňují umístění nezaměstnaných, jsou exkurze zástupců Úřadu práce ČR přímo u zaměstnavatelů. Na základě takto získaných informací můžeme následně mnohem lépe popsat nabízenou pozici a také posoudit její vhodnost pro konkrétního uchazeče. Výsledkem je pak mnohem vyšší procento úspěšnosti při jejím obsazení,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR.

Exkurze u zaměstnavatelů jsou součástí klíčové aktivity ÚP ČR – monitoringu trhu práce. Jeho prostřednictvím zástupci Úřadu práce ČR informují zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb a naopak získávají informace o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionu, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré informace dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům a nemusí se o nich dovídat zprostředkovaně.

„Jen v průběhu loňského roku zrealizovali naši specialisté celkem 18 178 osobních monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů a uskutečnili s nimi více než 5 tisícovek informačních kontaktů,“ doplňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín. 

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v únoru 65 okresů, nejvyšší okres Pelhřimov (o 7,5 %), Plzeň – jih (o 5 %), Kroměříž a Rychnov nad Kněžnou (shodně o 4,9 %), Klatovy (o 4,5 %), Havlíčkův Brod (o 4,4 %) a Tachov (o 4,2 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla ve 12 regionech – nejvíce v okresech Písek (o 4,7 %), Ústí nad Labem (o 4,3 %), Plzeň – sever a Benešov (shodně o 1,6 %), Plzeň-město (o 1,1 %), Teplice (o 0,8 %), Most a Louny (shodně o 0,5 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Praha – východ (1,2 %), Rychnov nad Kněžnou (1,4 %), Praha – západ (1,6 %), Pelhřimov a Plzeň – jih (oba 1,7 %), Benešov a Ústí nad Orlicí (oba 1,8 %), Jičín, Plzeň – město a Praha (shodně 1,9 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 35 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (7,1 %), Znojmo (6,6 %), Bruntál (6,1 %), Most (5,9 %), Jeseník (5,8 %), Hodonín a Ostrava – město (oba 5,4 %) a Ústí nad Labem (5,3 %). Podíl nezaměstnaných žen i mužů klesl na 3,2 %. 

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 333 111 volných pracovních míst, což je o 1 658 více než v lednu a o 93 857 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (67 484), ve Středočeském (53 741), v Plzeňském (36 162), v Pardubickém (32 348) a Jihomoravském (25 059) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 6 886 pozic na dohodu o provedení práce a 6 806 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (5,2), Jeseník (4,5), Znojmo (4), Ústí nad Labem (3,3), Bruntál (3), Hodonín a Sokolov (oba 2,6), Most (2,5) a Děčín (2,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 13 311 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v únoru největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, pomocné manipulační pracovníky, svářeče, řezače plamenem, nebo páječe. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuální přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí také pořádání výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i setkávání v rámci regionálních partnerství či osobní návštěvy starostů měst a obcí.

V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů – výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota slevit z původních požadavků. Řada zaměstnavatelů už flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil a přikročila k úpravě svých požadavků tak, aby odpovídaly současnému trhu práce. Tak například v současně době už tak striktně nevyžadují úplnou profesní způsobilost, dosaženou úroveň vzdělání, získání konkrétní kvalifikace a praxi v oboru nabízeného pracovního místa. Důležitý je pro ně především zájem nových zaměstnanců o danou pozici, ochota učit se novým věcem, spolehlivost, flexibilita a chuť pracovat. Zaměstnavatelé si je sami zaškolují a „pracují“ s nimi mnohem intenzívněji.

Během února se na ÚP ČR nově přihlásilo 34 389 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet nižší o 21 279 osob, meziročně pak vyšší o 1 311 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 38 029 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 4 116 méně než v lednu a o 3 378 méně než rok předtím. Novou práci získalo 24 483  lidí – o  1 385 méně než v předchozím měsíci a o 2 571 méně než v únoru 2018.

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v únoru 43,1 roku. Mezi evidovanými bylo 87 988 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 36,4 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 24,1 % – celkem  58 208.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků ostrahy či řidičů osobních a malých dodávkových automobilů. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 531 dnů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 119 163 žen (49,4 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 38 547 OZP (16 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Ke konci února bylo bez práce 9 790 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 172 a meziročně pak o 698 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,1 % (leden 2019 – 4,1 %, únor 2018 – 3,7 %).  Bez práce bylo k 28. 2. 2019 celkem 6 459 bývalých studentů, tj. o 281 méně než v předchozím měsíci (leden 2019 – 6 740, únor 2018 – 6 936, únor 2017 – 11 291). Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 73 592 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, kováře, nástrojáře, pomocníky ve výrobě, obsluhu pojízdných zařízení a strojů ve výrobě nebo pracovníky v informačních službách, slévače, svářeče či řemeslníky a řidiče.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci února podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti celkem 13 878 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních a evropských peněz. Prioritou ÚP ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Úspěch sklízí též pilotovaný příspěvek na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Dosud o něj požádalo celkem 9 405 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 378), Olomouckém (2 273), Ústeckém (969) a Jihomoravském (915) kraji. Jen v únoru přijal Úřad práce ČR 123 žádostí. S 6 221 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (se 33 z nich v únoru). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektromechanici, pracovníci ve zdravotnictví a sociální oblasti, právník, učitelé, skladníci, asistent pedagoga nebo obchodní referenti.

Lidé mohou žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 374 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (87), Olomouckém (81), Zlínském (45) a Jihomoravském (41) kraji. Celkem  179 z nich už ÚP ČR žádost schválil. Ostatní posuzuje. Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i 300 km. Mezi žadateli se objevují např. administrativní pracovníci, pracovníci v oblasti osobních služeb, dělníci v elektrovýrobě, programátor, školnice, prodavačky, učitelé, právník, lékař, personální konzultant, fotograf, laborant, zdravotní sestry, recepční či vizážistka.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi nebo třeba základními a mateřskými školami, nasmlouvaných 9 126 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (3 030), ve Středočeském (1 264) a v Pardubickém (874) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 585 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje (a to opakovaně) další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Tradiční vlajkovou lodí APZ jsou veřejně prospěšné práce. Ke konci února pracovalo na VPP celkem 4 861 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Za standardní délku trvání VPP považuje 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr i na 24 měsíců – jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání, kteří nemohou najít uplatnění na otevřeném trhu práce a působí jako asistenti prevence kriminality (APK) a koordinátoři VPP. Měsíční výše příspěvku na mzdy pracovníků VPP činí 15 000 Kč. V případě APK je to 16 500 Kč a u předáků VPP pak 16 000 Kč. Opakovaně může ÚP ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. tehdy, když se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Pokud konkrétní klient spadá do výše uvedené skupiny, může ÚP ČR udělit výjimku, aby dotyčný mohl u stejného zaměstnavatele nastoupit na VPP opětovně. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání APK nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci února šanci získat zaměstnání 3 989 uchazečů. Celkem 17 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, v zahradnictví, zemědělství, ve strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní nebo montážní dělníky. Celkem 1 173 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah i složení plně reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 28. 2. 2019 se jich účastnilo celkem 994 lidí. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů, vč. profesní způsobilosti. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci mezi 40 a 44 lety. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci února 1 198 osob se zdravotním postižením (z toho jich 30 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodu, prodeji a ostraze, operátorům call center apod. Celkem 198 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 92 893 lidí, tj. 38,5 % všech uchazečů vedených v evidenci (leden 2019 – 38,9 %, únor 2018 – 33,5 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 7 611 Kč. O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 93 970 uchazečům o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za leden 2019, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,2 %, EU28 – 6,8 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,1 %, EU28 6,5 %).

Přidej komentář jako první k "Nezaměstnanost podle Úřadu práce v únoru klesla na 3,2 %"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*