Nezaměstnanost v prosinci dosáhla 2,2 %

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v prosinci 75,4 % a oproti prosinci 2017 se zvýšila o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 82,2 %, míra zaměstnanosti žen 68,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 49,0 %, ve věku 30–49 let 88,7 % a ve skupině osob 50–64letých 75,2 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v prosinci loňského roku 2,2 % a meziročně se snížila o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,8 %, míra nezaměstnanosti žen 2,6 %.

„Aktuální čísla za prosinec potvrdila pokračování trendu zvyšování zaměstnanosti. Ten je stabilní již od začátku roku 2010. Výraznější je růst u žen, kdy za celé období vzrostla míra zaměstnanosti o více jak 12 procentních bodů, kdežto u mužů jen o necelých deset,řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 77,1 % a proti prosinci 2017 se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,7 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,4 procentního bodu.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v prosinci 2018 u 15–74letých v České republice činila 2,1 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

Přidej komentář jako první k "Nezaměstnanost v prosinci dosáhla 2,2 %"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*