Nezaměstnaným rodičům věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči

Ke konci července 2018 evidoval Úřad práce ČR v řadách nově příchozích uchazečů o zaměstnání 2 233 rodičů, kteří pečují o dítě do 4 let věku.  Tvořili tak 5, 6 % ze všech uchazečů, kteří se v tomto měsíci přihlásili do evidence ÚP ČR a 0,96 % z celkového počtu nezaměstnaných. Rodiče malých dětí patří mezi nejohroženější skupiny na trhu práce, ÚP ČR jim proto věnuje zvýšenou péči. Mimo jiné i prostřednictvím přesně cílených projektů. K 31. 7. 2018 do nich zařadil přes 4 600 klientů.

Úřad práce ČR realizuje v rámci republiky 10 regionálních projektů přímého přidělení (RIP), které jsou určeny na podporu zaměstnanosti rodičů. Jejich cílem je pomoci jim v co nejrychlejším návratu na trh práce. Ke konci července letošního roku do nich vstoupilo celkem  4 637 lidí, 3 601 z nich úspěšně absolvovalo skupinové poradenství, 626 rodičů prošlo rekvalifikací a 1 721 klientů získalo práci v rámci společensky účelného pracovního místa (SÚPM).

„Rodiče po rodičovské dovolené jsou specifickou skupinou uchazečů o zaměstnání. S ohledem na péči o malé děti nemohou vždy přijmout jakoukoli práci. Například směnný provoz, nedostatek míst v jeslích a ve školkách či dojíždění pro ně představují velké komplikace, především v případech, kdy nemají zajištěné hlídaní. Problémem je i určité riziko ztráty kvalifikace za těch několik let, kdy jsou na rodičovské dovolené. Přece jen změny, které v pracovních procesech probíhají, bývají mnohdy zásadní a skokové. Takový člověk pak může mít dost snížené sebevědomí a sklony se podceňovat. Zaměstnavatelé se zase často brání jejich přijetí do pracovního poměru, protože se bojí jejich časté absence z důvodu péče o malé děti,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Podle ní přitom praxe ukazuje, že rodiče dokáží velmi ocenit vstřícný přístup ze strany firem, které jim umožní skloubit rodičovskou a profesní roli. Zaměstnavatelé tak mohou získat skutečně loajální zaměstnance.

Jak už bylo řečeno – této skupině uchazečů věnuje stát, potažmo ÚP ČR zvýšenou péči. A to ať už prostřednictvím cílených projektů, nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) nebo například bonifikace zkrácených pracovních úvazků v rámci podporovaných pracovních míst. Díky této podpoře dostávají rodiče šanci získat novou práci, zvýšit si profesní kvalifikaci, a tím pádem i posílit své sebevědomí. ÚP ČR se vždy snaží řešit situaci nezaměstnaných rodičů komplexně.

„Naše péče začíná komunikací se zřizovateli a provozovateli MŠ a družin při ZŠ tak, aby provozní doba těchto zařízení vyhovovala požadavkům našich klientů a potřebám trhu práce. Zaměstnavatele zase motivujeme například k vytváření většího počtu pracovních míst s možností flexibilnější pracovní doby či odstraňování skryté diskriminace při výběrových řízeních,“ upřesňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci Jiří Šabata.

„Pro rodiče, kteří mají zájem se vrátit do práce, je klíčové hlídání dětí, právě proto jsou součástí projektů velmi často příspěvky na hlídání dětí,“ doplňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech Alice Kalousková.

Sloučení profesních a rodičovských rolí umožňují mimo jiné i zkrácené pracovní úvazky. Pokud zaměstnavatel přijme třeba maminku s malým dítětem na půl úvazku, může od ÚP ČR dostat příspěvek odpovídající většímu počtu hodin.

„Maximální částka příspěvku například na poloviční úvazek, tak není stanovena pouze jako 50 % stanovené výše příspěvku na celý úvazek, ale je výrazně bonifikována, až 75%. Žadatelé, tj. v tomto případě zaměstnavatelé, nemusí plnit žádné zvláštní podmínky oproti podpoře zaměstnávání uchazečů o zaměstnání na úvazky celé,“ vysvětluje Kateřina Sadílková.

Výše příspěvku je vždy záležitostí konkrétní dohody, kterou uzavírá příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR s dotyčným zaměstnavatelem. Od 1. 1. do 31. 7. 2018 takto ÚP ČR podpořil celkem 1 850 uchazečů o zaměstnání (za celý rok 2017 to bylo 3 300 uchazečů o zaměstnání). Jde o pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací, SÚPM a pracovní místa pro OZP (do konce loňského roku chráněná pracovní místa). V současné době nabízejí zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR 12 868 volných pracovních míst na částečný úvazek.

Zaměstnavatelé mají největší zájem o SÚPM, v jejichž rámci mohou dostat příspěvek na mzdu zaměstnance. Maximální výši příspěvku stanovuje každá krajská pobočka ÚP ČR sama, s ohledem na komplexní situaci na lokálním trhu práce. V potaz bere i to, zda a do jaké rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání, konkrétní klient spadá, jaké má reálné šance se uplatnit na trhu práce i bez příspěvku APZ atd. Firma může částku dostávat po dobu šesti měsíců až jednoho roku.

Jestliže zaměstnavatel přijme rodiče na pozici vytvořenou v rámci veřejně prospěných prací, pak činí měsíční výše příspěvku ze strany ÚP ČR 15 tis. Kč.

„Při poskytování příspěvků z aktivní politiky zaměstnanosti ÚP ČR zohledňuje i to, zdali zaměstnavatel nabízí možnost využití dětské skupiny či jinou možnost zajištění hlídání dětí,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR.

Klienti z řad evidovaných rodičů projevují často zájem o rekvalifikační kurzy, jejichž prostřednictvím si mohou zvýšit svou profesní kvalifikaci a tím pádem i šanci na získání nové práce. Nejčastěji se hlásí na administrativní obory, na kurzy pro pracovníky v sociálních službách, kosmetické kurzy, pedikúru nebo manikúru. A žádají též o příspěvek na rekvalifikace pro pečovatelky o dítě, chůvy či hospodyně. Jen v loňském roce kurzy s tímto zaměřením úspěšně absolvovalo 232 uchazečů a zájemců o zaměstnání. V průběhu 1. pololetí roku 2018 se „rozběhlo“ 123 těchto rekvalifikací, které do 30. 6. 2018 úspěšně ukončilo 113 účastníků.

Uchazeči s dětmi také často volí možnost rozjet vlastní podnikání. Spatřují v tom hlavně možnost být flexibilní a organizovat si čas podle svých potřeb. I v tomto ohledu jim může ÚP ČR pomoci. A to poskytnutím příspěvku na zahájení samostatné výdělečné činnosti. Jeho přiznání a také výše se opět odvíjí od konkrétní situace konkrétního trhu práce. Uchazeč musí mimo jiné předložit smysluplný podnikatelský plán. Podstatná je také jeho udržitelnost.

Úřad práce ČR pracuje s klienty po rodičovské dovolené i v rámci speciálního a kariérového poradenství.

Kromě projektů zaměřených přímo na rodiče po RD, běží ve všech 14 krajích celá řada dalších regionálních a soutěžních projektů, do kterých mohou uchazeči z této cílové skupiny vstoupit. Za zmínku stojí „Záruky pro mladé v …. kraji“. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 29 let věku včetně bez ohledu na dosažené vzdělání. Max. částka se může dle jednotlivých krajů měnit. Pokud to bude nutné a přínosné pro obě strany, může účastník projektu získat i příspěvek na potřebnou rekvalifikaci. Šanci na nové pracovní místo dostávají mladí lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR minimálně 3 měsíce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně tři roky.  Dosud do projektů vstoupilo 6 137 absolventů a mladých lidí z celé ČR a 3 632 z nich už podepsalo pracovní smlouvu.

Přidej komentář jako první k "Nezaměstnaným rodičům věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*