Nízká nezaměstnanost letos přispívá k průběžnému zvyšování mezd i spotřeby domácností

Průměrná roční míra cenové inflace by v roce 2019 měla dosáhnout 2,4 %. Dle pravidelně aktualizované predikce Ministerstva práce a sociálních věcí by tak cenová inflace měla být o 0,3 procentního bodu vyšší než v roce 2018. Výhledy inflace na léta 2020 a 2021 se pohybují v intervalu 1,3 – 2,3 % (střed 1,8 %) v roce 2020, resp. 1,5 – 2,5 % (střed 2,0 %) v roce 2021.

Z vnitřních faktorů bude v tomto roce nízká nezaměstnanost nadále přispívat k průběžnému zvyšování mezd a tím i spotřeby domácností – to se mimo jiné projevuje v nárůstu cen neobchodovatelných statků (souvisejícím zejména s růstem cen nových bytů). Podstatný vliv bude nadále mít nárůst nákladů na bydlení (především ceny elektřiny, nájmů, zemního plynu) a růst dalších regulovaných cen. Mírně protiinflačně by měla naopak působit silnější česká koruna a nižší růst cen v EU.

Nejvyšší hodnoty meziročního indexu spotřebitelských cen bude v roce 2019 dosaženo přibližně na přelomu prvního a druhého čtvrtletí, poté by měl postupně odeznívat vliv vysokého růstu cen z druhého čtvrtletí 2018 a meziroční index se začne ve druhé polovině tohoto roku blížit k inflačnímu cíli ČNB.

Prognózu vývoje spotřebitelských cen využívá Ministerstvo práce a sociálních věcí mimo jiné také pro odhad indexu, který slouží pro valorizaci částek životního a existenčního minima. Podle valorizační podmínky uvedené v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, vláda může částky životního minima a částku existenčního minima zvýšit svým nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, pokud vzrostou skutečné náklady na výživu a ostatní základní potřeby v rozhodném období alespoň o 5 %. Podle našich odhadů bude od 1. ledna 2020 naplněna podmínka pro řádnou valorizaci. Příslušný index by měl v rozhodném období dosáhnout výše cca 12,5 %.

Přidej komentář jako první k "Nízká nezaměstnanost letos přispívá k průběžnému zvyšování mezd i spotřeby domácností"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*