Poptávka po kancelářských prostorách stále roste

I přes rozrůstající se trend home office, poptávka po kancelářských prostorách roste.  Společnosti expandují a vznikají nové, s tím jde ruku v ruce i poptávka po firemních prostorách. Některé části Prahy zažívají boom v zájmu o starší budovy, a v mnoha oblastech tak vznikají tzv. „nová centra“ (např. Karlín, Pankrác atd,). Vedle toho počet nově dokončených ploch je letos nejnižší od roku 1992. Klíčová je tak stále častěji lokalita.

Poptávka po nových kancelářských prostorách stále sílí a roste, přesto se však v letošním roce dokončí neobvykle nízký počet nově dokončených m2 kanceláří, a to jen cca 32.000 m2. To odpovídá jedné větší kancelářské budově, a je to nejméně m2 od roku 1992. V dalších letech se nepochybně situace změní, ale na nastoleném trendu vyššímu akcentování kvalitní lokality to patrně výrazně nic nezmění. Ať už se bude vývoj dominantně ubírat jedním nebo druhým směrem, kancelářské prostory budou i nadále potřeba. S rostoucím přesunem národních ekonomik k práci s vyšší přidanou hodnotou bude zázemí pro kancelářské profese žádanější.

„Zájem o kancelářské prostory neklesá i přes rostoucí možnost využívání tzv. home office,“ komentuje Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting, a dodává: „Podle několika průzkumů provedených v roce 2016 prohlašuje téměř 1/3 oslovených firem, že nabízí nějakou formu home office. Ve skutečnosti tuto formu práce ale využívá cca 10 % zaměstnanců. Valná většina českých firem není zatím na home office organizačně připravena a zaměstnanci si navíc uvědomují, jaká rizika „práce z domova“ přináší (nutnost větší sebekázně, větší zodpovědnost za organizaci času atd.). V praxi to znamená, že téměř každý pracovník, který možnost home office využívá, má stále i svůj pracovní prostor v kanceláři. Na kancelářském prostoru tedy většina firem zatím nešetří nic. Efektivní modely home office vídáme v konzultačních firmách, IT a objevuje se v bankovních institucích (sdílené pracoviště či flexibilní pracovní prostor).“

Kancelářský boom v Praze

Všimněme si, že opravdový boom zažívá opět lokalita Karlína až zhruba k Palmovce, kde je ve výstavbě hned několik kancelářských center, takovým novým centrem na staré adrese se stal také Pankrác atd. Obecně lze očekávat trend výstavby nových kancelářských center či refresh starších budov v blízkosti stávajících a nově vzniklých stanic metra na trase A. „Například Praha 5 v oblasti Smíchova nezažívá stavební boom, důvodem ale není nezájem o lokalitu, jako spíše fakt, že zde téměř „došly“ volné stavební parcely. Proto i stávající starší kancelářské objekty drží velmi dobrou úroveň obsazenosti a pronajímatelé investují do refreshe / oprášení budov nemalé prostředky. Stálicí na kancelářském trhu je Praha 4, která je velmi oblíbená napříč odvětvími, jakými jsou banky či IT společnosti,“ komentuje aktuální vývoj na trhu s kancelářskými prostorami v Praze Head of Letting společnosti CIMEX Invest Ing. Jan Mottl, MBA. Na Praze 4 je rovněž vidět trend „oprašování“ budov vystavěných mezi lety 2000 a 2005, které prošly první či druhou vlnou opouštění původních nájemců. Ze standardu B či B+ se tak opět přibližují ke standardu A.

Jitka Tejnorová k tomu říká: „V době, kdy je velký převis poptávky po kvalifikovaných zaměstnancích téměř ve všech oborech, může být ‚dobrá‘ lokalita pověstným jazýčkem na vahách při rozhodování, zda v práci zůstat nebo odejít jinam. Z hlediska umístění kanceláří je pro zaměstnance důležitá snadná dostupnost MHD (docházková vzdálenost od metra) a možnost parkování (nejen služebních, ale i vlastních vozidel). Za plusy považují samozřejmě kvalitní a dobře technologicky vyřešené prostory a dostupnost občerstvení a obchodů. Velkou roli hraje i vnitřní uspořádání a organizace kancelářských prostor, která umožňuje flexibilně reagovat na pracovní situace – prostory pro soustředění se, setkávání, relaxaci a naproti tomu kreativitu a tvoření (tzv. war rooms).“

 

Pražské periferie si na boom investorů počkají

Pražské periferie nejsou prozatím cílem investorů a ani poptávající po nich příliš netouží. A to především z důvodu horší dopravní dostupnosti či nepoměru ceny a reálného výkonu. „Dokud bude dostatek kancelářských prostor postavených v docházkové vzdálenosti metra, budou určitě nájemci zůstávat v těchto lokalitách. Zavedené starší budovy na dobrých místech jsou z našeho pohledu, tedy pohledu pronajímatele, vnímány jako „cash cow“ – tedy aktivum se zajímavým výnosem a zhodnocením vyváženým větší pracností v oblasti správy a pronájmů, a po nich poptávka stále roste. Menší firmy se v budovách podobného charakteru cítí lépe. Nabízejí jim totiž kromě benefitů lokality a servisu také relativní volnost v nutné smluvní délce nájmu. Firmy tak mohou flexibilněji reagovat na vlastní rozvoj,“ sděluje svoji vizi ohledně kancelářských prostor Head of Letting společnosti CIMEX Invest Ing. Jan Mottl, MBA.

Je tedy zřejmé, že se budoucí investice ponesou v duchu „oživování“ již postavených budov na dobrých adresách a paralelně s tím budou pokračovat výstavby nových kancelářských budov v dobré dopravní dostupnosti, ať už centra Prahy, nebo již zavedených business center.

Přidej komentář jako první k "Poptávka po kancelářských prostorách stále roste"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*