Pracovní smlouva nebo kontrakt a živnostenský list?

Nedostatečné množství specialistů IT a ostatních technologických odborníků na trhu práce otevírá možnosti využití jiné formy spolupráce, než je klasická pracovní smlouva. Ta v mnoha ohledech ztrácí na atraktivitě – ať už se jedná o volnost, finanční podmínky a v neposlední řadě i rozmanitost. Trendy západní Evropy nasvědčují, že i v České republice bude postupně docházet k nárůstu počtu odborníků, kteří upřednostní formu kontraktu před klasickou pracovní smlouvou.

Kontrakty získávají na oblibě

Nejedná se jen o formu tzv. bodyshoppingu, který je využíván zejména v korporacích. S rozmáhající se popularitou kvality projektového řízení mohou být kontrakty i přímo k jednotlivým projektům, což zajišťuje jak finanční výhody, tak především již výše zmíněnou rozmanitost, kde po dokončení projektu odborníci vyhledávají nové výzvy v podobě nových, pro ně zajímavých, projektů. V posledních letech již není výjimkou, že pracovní zkušenosti odborníků jsou s ohledem na zaměstnavatele krátkodobějších charakteru, což odpovídá právě trendu možnosti práce na konkrétních projektech.

 

Hlavní příčinou je mladá generace

S postupným navyšováním počtu odborníků a specialistů z generace ypsilon a mileniálů roste poptávka po flexibilitě a volnosti, kterou klasická pracovní smlouva neposkytuje. V dnešní době internetu a sociálních sítí je velkým benefitem pro mladší generace možnost práce z domu, která nahrává právě kontraktorským formám spolupráce. Odborníci se zpravidla podílejí na několika souběžně běžících projektech, aby vykryli svou denní pracovní dobu maximálně efektivně.

Oproti tomu generace již zkušených pracovníků zatím stále preferuje klasický pracovní poměr poskytující určitou jistotu a stabilitu. Český národ je v porovnání s ostatními zeměmi spíše konzervativnější, a proto zatím převládá větší zájem o standardní pracovní smlouvu.

 

Obava ze švarcsystému

Kontraktorské smlouvy v IT se pomalu stávají fenoménem a dochází k výrazným změnám pracovního trhu. Ačkoli se může zdát, že se jedná o klasický švarcsystém, tedy o zaměstnávání na živnostenský list za účelem snížení daní, není to stejný případ. Rozdíl je zejména v práci odborníků na několika různých projektech a využívání vlastních zařízení pro práci. I přesto zůstávají některé společnosti vůči této formě spolupráce skeptické. Kontroly u IT kontraktů nenachází pochybení a společnosti spolupracující s kontraktory si dávají pozor.

 

Work-life balance

Rostoucí poptávka po flexibilnějších formách spolupráce je ovlivněna i snahou o udržení tzv. “work-life balance”. Toto umožňují zejména volnější formy spolupráce. Vyvážení pracovního a osobního života se stává velmi důležitou položkou při rozhodování mladších generací mezi klasickou a kontraktorskou smlouvou. Dalšími velmi důležitými faktory při rozhodování pak jsou flexibilní pracovní doba a home office, což opět koresponduje s trendem kontraktů, které toto mnohem lépe umožňují. Tyto dva nejdůležitější faktory již nejsou jen benefitem, ale stavají se podmínkou při rozhodování o budoucím zaměstnání.

 

Digitální nomádi

V posledních letech se čím dál častěji zmiňuje pojem “digitální nomád”, ale o co se vlastně jedná? Digitální nomádi využívají rozsáhlé možnosti digitálního online světa a svou práci přizpůsobují tomu, aby byli schopni pracovat odkudkoli s připojením k internetu. Jedná se tedy o zvláštní skupinu kontraktorů, nebo chcete-li freelancerů. Tento životní styl získává svou oblibu zejména u IT programátorů. Práce z libovolných destinací jim umožňuje věnovat se cestování a objevovat neustále nová místa. Velmi oblíbenými lokalitami se stává například Thajsko, či Indonésie. Ne každý má však předpoklady k práci v neustále se měnícím prostředí destinací, kde je neustále mimo svou komfortní zónu. Tato skupina lidí většinou netouží po zbohatnutí, ale odměnu za svou vykonanou práci využívají k pokrytí nákladů na cestování, které je činí šťastnými.

 

Kateřina Prášilová působí jako talent sourcing manager projektu Jobstack.it.

Přidej komentář jako první k "Pracovní smlouva nebo kontrakt a živnostenský list?"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*