Proti chřipce se očkuje 27 % lidí

27 procent lidí se nechává alespoň čas od času očkovat proti chřipce. Největším motivátorem této vakcinace je doporučení lékaře. Naproti tomu ti, co očkováni nejsou, většinou vakcinaci proti tomuto onemocnění nevěří (41 procent) nebo ji považují za zbytečné vzhledem ke své osobě (36 procent). Za nejrizikovější skupinu, která by měla být očkována proti chřipce, lidé považují seniory nad 65 let.

Se začínajícím podzimem začíná většina z nás s kýcháním a smrkáním, což poukazuje na to, že podzim, a nemoci s ním spojené, je tu. Mezi často frekventované onemocnění v období podzimu a zimy patří i chřipka. „Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se projevuje horečkou, zimnicí, bolestí hlavy a kloubů. Kulminace chřipky v České republice probíhá většinou v období od ledna do března. Pro mnohé je toto onemocnění bráno jako banální, ale počet každoročních úmrtí, tomu nenasvědčuje. Prevencí je samozřejmě zdravý životní styl, pohyb, otužování a také vitamíny,“ říká RNDr. Barbora Večerková, vedoucí zdravotnického výzkumu v GfK.

Očkování proti chřipce

V souvislosti s tímto aktuálním tématem, jsme se zeptali respondentů, jak se staví k očkování proti chřipce. 27 procent lidí odpovědělo, že se nechává očkovat proti chřipce (z toho 16 procent pravidelně každý rok a 11 procent nepravidelně). V pravidelném očkování proti chřipce dominují více ženy než muži (20 procent respektive 12 procent). Se zvyšujícím se věkem stoupá i větší počet lidí, kteří se nechávají očkovat. Nejvíce pravidelně proočkovávanou skupinou jsou lidé ve věku od 60 do 69 let, a to v 25 procentech případů. Z hlediska regionů se nejméně lidí nechává očkovat v Praze a Ústeckém kraji. Ze srovnání Čech a Moravy vyplývá větší pravidelná vakcinace proti chřipce v Čechách než na Moravě.

Důvody, proč se nenechat očkovat

41 procent Čechů nevěří v očkování proti chřipce a jako argument uvádí, že jim očkování proti této nemoci nijak nepomůže. Pro 36 procent lidí je vakcinace zbytečná, neb se jim toto onemocnění prozatím vyhýbá. V 17 procentech případů se lidé nepovažují za rizikovou skupinu, a proto očkování proti chřipce nevyhledávají. Jako další důvody, proč se nenechat očkovat proti chřipce, lidé uváděli vedlejší účinky (14 procent), vysokou cenu za vakcinaci (14 procent), negativní postoj k očkování jako takovému (10 procent) a také špatnou zkušenost s očkováním, buď vlastní, nebo někoho z jejich okolí (9 procent).

Důvody, proč se nechat očkovat

56 procent lidí, kteří se nechávají každý rok pravidelně očkovat, se nechává vakcinovat proti chřipce, protože jim to doporučil jejich lékař jako vhodnou prevenci. Téměř polovina respondentů věří, že je očkování proti chřipce ochrání. Ve 20 procentech případů lidé věří, že jim očkování pomůže, aby nenakazili svoji rodinu. Jako další důvody, proč se nechat očkovat, Češi uváděli, že se považují za rizikovou skupinu, a také dobrou zkušenost s vakcinací.

Zákeřnost chřipky a nejohroženější skupiny

Zeptali jsme se respondentů, v čem si myslí, že je chřipka nebezpečná. Více jak polovina osob si myslí, že chřipka je nebezpečná díky tomu, že oslabuje organismus, a u téměř poloviny dotázaných panoval názor, že způsobuje zdravotní komplikace. Jako další důvody ohrožení chřipkou lidé uváděli nebezpečí nákazy ostatních členů rodiny, nebo možnost úmrtí. „Za nejrizikovější skupinu pro preventivní očkování považují Češi osoby starší 65 let. Druhou nejrizikovější skupinou jsou malé děti (45 procent). Dalšími skupinami, které jsou nejvíce ohroženi, jsou podle české populace lidé pracující ve zdravotnictví či v zařízeních pro seniory, ale také osoby s chronickým zánětem dýchacích cest, nebo pacienti se srdečními chorobami,“ uzavírá Barbora Večerková.

Přidej komentář jako první k "Proti chřipce se očkuje 27 % lidí"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*