Rozvoj digitálních dovedností

Používání informačních a komunikačních technologií (ICT) je pro většinu osob na denním pořádku. Digitální dovednosti představují zároveň jednu z kompetencí, které jsou v současné společnosti naprosto nezbytné. Není proto divu, že jsou součástí výuky a vzdělávání nejen žáků a studentů, ale také vzdělávání dospělých v každém věku. O tom, jak Češi rozvíjí své digitální dovednosti v porovnání s ostatními státy EU, pojednává následující analýza.

Faktorem, který je určující pro rozvoj digitálních dovedností, je bezesporu používání informačních technologií. Příležitosti a motivace k získávání počítačových dovedností, v některých případech i nutnost danou problematiku ovládat, jsou různé v jednotlivých sociodemografických skupinách. Např. používání internetu na počítači se liší nejen v závislosti na věku, vzdělání, ale i na ekonomické aktivitě. Zatímco ve věku 16–54 let používalo internet na počítači v roce 2018 více než 90 % osob, mezi osobami staršími 65 let činil podíl 37 %. Pro studenty byl přístupu na internet přes počítač naprosto běžnou záležitostí, používalo ho 99 % z nich.

V roce 2018 se v oblasti počítačových dovedností vzdělávalo téměř 28 % Čechů starších 16 let. Činili tak 3 muži z 10, zatímco žen se v tomto oboru rozvíjela čtvrtina. Na jednu stranu by se mohlo zdát, že mladší ročníky již tyto dovednosti ovládají, na stranu druhou však mají v rámci studia, potažmo práce, snazší přístup k možnostem vzdělávání se v podobě kurzů či prostřednictvím zaškolování na pracovišti. Vzdělávání v oblasti ICT v roce 2018 klesalo s rostoucím věkem. Ve věkové skupině 16–24 let se vzdělával každý druhý, ve věku 25–54 let to byla třetina a z osob nad 65 let jen 7 %. Naopak skokový nárůst je patrný při diferenciaci podle nejvyššího dosaženého vzdělání. Zatímco mezi osobami se základním vzděláním rozvíjelo své počítačové dovednosti 6 % z nich, mezi středoškoláky to bylo 23 % a u vysokoškoláků dokonce 42 %. Z hlediska ekonomické aktivity byl rozvoj digitálních dovedností nejvíce patrný u studentů, kterých se vzdělávala více než polovina (53 %). U zaměstnaných to byl každý třetí (35 %) a mezi důchodci se našlo 8 % těch, kteří se v tomto ohledu dále rozvíjeli.

V roce 2018 absolvovalo počítačový kurz za uplynulých 12 měsíců 18 % českých studentů. To je více než trojnásobek ve srovnání s celkovou populací osob starších 16 let, ve které navštívilo počítačový kurz 5,5 % osob. Mírně aktivnější byly v tomto ohledu ženy, kterých se účastnilo 6 %, zatímco z mužů 5 %. Téměř všichni studenti (96 %), kteří se vzdělávali v počítačových dovednostech v rámci kurzu, využili nabídky poskytované školami. V kategorii zaměstnanců se v počítačových kurzech vzdělávalo 7 %. 85 % z nich se účastnilo kurzu, který byl poskytován zaměstnavatelem.

Rozvoj digitálních dovedností – 2018

Přidej komentář jako první k "Rozvoj digitálních dovedností"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*