Skutečná změna přichází zevnitř, aneb diverzita není jen módní slovo

Diverzita a inkluze nejsou žádné abstraktní pojmy a mnohé firmy si uvědomují její přínosy. Příslušná opatření je ovšem nutné zavádět systematicky a efektivně. Nejlepší příklad z praxe najdeme aktuálně v Brně.

Podle údajů Eurostatu z roku 2020 tvoří ženy pouhých 11 procent českých ICT profesionálů. Unijní průměr čítá stále jen 19 procent přesto, že kontinent čelí nedostatku stovek tisíc technologických inženýrů. V manažerských pozicích jsou přitom ženy nedostatečně zastoupeny nejenom v technologiích, ale ve všech oborech. Ačkoliv povědomí o tomto nesouladu narůstá, poměr žen se zvedá jen velmi pomalu. Protože i když některé firmy mají upřímnou snahu diverzitu na pracovišti zvýšit, v praxi to není tak jednoduché.

„Z dřívějších zkušeností mohu potvrdit, že téma diverzity je ve firmách často chápáno velmi omezeným způsobem. Obvykle se někdo rozhodne něco zavést, ale přitom nikdo nezkoumá, co vlastně organizace potřebuje a jakým problémům čelí,“ říká Markéta Dovrtělová, vedoucí HR ve firmě Honeywell Technology Solutions Česká republika (HTS). „Abyste mohli provést trvalejší změny, je nutné příslušná opatření realizovat v rámci komplexnější strategie, která je upravena na míru specifickému kontextu organizace.“

V České republice společnost Honeywell zaměstnává více než 2 000 odborníků a vysoce kvalifikovaných techniků ve svém závodě na výrobu leteckých součástek v Olomouci, pražských kancelářích i HTS centru v Brně, které je mimochodem světovou špičkou ve výzkumu a vývoji na poli vesmírného a leteckého průmyslu, ale také na poli zdravotnictví, prostředků osobní ochrany či pokročilých řešení pro sklady. A právě v Brně byl představen jedinečný program pro zvýšení diverzity na pracovišti, kterým se dnes inspirují ostatní pobočky Honeywell po celém světě. Jeho základ je jednoduchý – podporovat ženy na všech úrovních firmy prostřednictvím mentoringu a vytvářet ambasadory diverzity. Výjimečnost programu spočívá v jeho implementaci.

Zaměstnanci vědí nejlépe

Společnost Honeywell oslovila oceňovanou neziskovou organizaci Czechitas, která nabízí vzdělávací kurzy, přednášky a další aktivity, které pomáhají přivést ženy všech věkových kategorií k IT a naopak. Od roku 2014 prošlo kurzy Czechitas více než 30 000 žen, které si pak vybraly kariéru v technologiích nebo využily své nové dovednosti k rozvoji své kariéry v jiných oblastech. Pod odborným vedením Barbory Bühnové, proděkanky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, vznikl nejenom program mentoringu pro HTS v Brně, ale také podrobná metodologie, kterou lze uplatnit kdekoliv.

V prvním kroku byly sestaveny skupiny šesti žen z různých organizačních jednotek HTS. V každé z nich se podrobně diskutovalo o tématech, jako je diverzita a rovné příležitosti, aby Barbora Bühnová a její kolegové lépe pochopili prostředí v HTS. Spolu s účastnicemi sezení pak vytvořili matici 100 opatření a technik strukturovaných podle „životního cyklu“ zaměstnance v organizaci, tedy od definování kritérií výběrového řízení přes odborný růst zaměstnance ve firmě až po jeho odchod.

Mezi klíčové výstupy setkání probíhajících po období šesti měsíců patří potřeba vzdělávat manažery a poskytovat jim podporu nejen v oblasti diverzity, postupně zvyšovat povědomí a pozitivní přístup k opatřením podporujícím rozmanitost v organizaci, a poskytovat podporu zaměstnancům na mateřské či rodičovské dovolené. Poslední z výše uvedených kroků se v HTS v Brně aktuálně realizuje a zahrnuje mimo jiné práci s manažery, zejména se učí jak přistupovat k k zaměstnancům, kteří plánují svůj odchod na mateřskou dovolenou či se plánují z ní vrátit zpět do organizace.

Změna samospádem

„Manažeři bývají ze začátku skeptičtí, protože mají pocit, že se na ně nakládají další úkoly, nebo se domnívají, že v téhle oblasti stejně nic nesvedou. Proto nejenom vysvětlujeme, jaké jsou výhody rozmanitých týmů, ale také proč je důležité se touto oblastí zabývat. Zároveň manažerům předáváme informaci, jak rychle mohou očekávat, že se jednotlivá opatření projeví. A také konkrétní a efektivní postupy, které jim pomohou vychovávat a využívat rozmanité talenty ve svých týmech. Díky tomuto hlubšímu porozumění mohou vedoucí týmů tuto oblast také lépe vysvětlit svým kolegyním a kolegům, ze kterých se stávají aktivní ambasadoři diverzity a inkluze,“ vysvětluje Barbora Bühnová. „Co se týče formátu našich setkání, klíčovou složkou je dialog. Místo toho, aby účastníci poslouchali nějaké přednášky, jsou vedeni k tomu, aby se do školení aktivně zapojovali.“

Nejprve se tato setkání realizovala pouze v HTS v Brně, ale od prosince 2020 se program rozšířil na úroveň celé střední a východní Evropy. Kanceláře a závody Honeywell v celém regionu nominovaly zaměstnankyně a zaměstnance, kteří se chtěli stát ambasadory diverzity a inkluze a být proškoleni nad základní rámec programu. Tito lidé nejenom že získané dovednosti a znalosti udržují uvnitř společnosti Honeywell, ale dál je šíří například organizováním vlastních školení. Na různých úrovních se do těchto školení už zapojilo několik stovek manažerek a manažerů a aktuálně se uvažuje o rozšíření celého i do regionu EMEA. Centrum HTS Brno se tak stává globálním inovátorem nejenom v leteckých a satelitních technologiích, ale také v tomto poněkud nečekaném oboru.

Přidej komentář jako první k "Skutečná změna přichází zevnitř, aneb diverzita není jen módní slovo"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*