Trh práce v České republice v roce 2016

MPSV vydalo statistickou ročenku trhu práce v České republice, která shrnuje shrnuje hlavní trendy roku 2016. Mimo jiné  pokračoval pokles registrované nezaměstnanosti, který započal ve druhé polovině roku 2014, koncem roku evidoval Úřad práce 381 tisíc uchazečů a průměrná výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla ze 6 171 Kč v roce 2015 na 6 376 Kč.

V roce 2016 pokračoval pokles registrované nezaměstnanosti, který započal ve druhé polovině roku 2014. Meziroční pokles se v 1. pololetí 2016 mírně zpomalil, ve 2. pololetí opět nepatrně zrychlil. Zatímco na konci roku 2015 byl počet uchazečů o zaměstnání registrovaných na pracovištích Úřadu práce ČR (ÚP ČR) meziročně nižší o 88,8 tis., v polovině roku 2016 se tento rozdíl snížil na 67,1 tis. Na konci roku 2016 evidoval ÚP ČR 381,4 tis. uchazečů o zaměstnání, proti konci roku 2015 o 71,7 tis. méně.

Průměrný počet volných pracovních míst (VPM) nahlášených na pracoviště ÚP ČR činil 127,9 tis. a byl o 37,6 tis. vyšší než v roce 2015. Na trhu práce nadále převládala nabídka pracovní síly nad poptávkou po ní, ale díky výraznému poklesu počtu uchazečů o zaměstnání a významnému nárůstu počtu nahlášených volných pracovních míst se ukazatel počtu uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v roce 2016 snížil z průměrné hodnoty 5,3 v roce 2015 na 3,2. Počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se i díky velkému počtu nově zaevidovaných uchazečů o zaměstnání snížil pouze nepatrně, ze 101,8 tis. v roce 2015 na 97,9 tis. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání ovšem vzrostl z 21,3 % na 24,1 %.

Na celkovém počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání se na konci roku 2016 značnou měrou podíleli starší lidé. I přes meziroční pokles počtu osob starších 50 let o 14,2 tis. na 127,3 tis. jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání meziročně vzrostl z 31,2 % na 33,4 %. Naopak zastoupení mladých do 25 let v celkovém počtu uchazečů o zaměstnání, jejichž počet se snížil o 13,9 tis. na 46,8 tis., se na konci roku 2016 meziročně snížilo z 13,4 % na 12,3 %.

Trvalým problémem zůstává umisťování uchazečů o zaměstnání s nižším vzděláním. Podíl uchazečů se základním vzděláním (vč. neukončeného) se k 31. 12. 2016, při poklesu jejich počtu o 15,9 tis., meziročně zvýšil z 28,7 % na 30,0 % celkového počtu uchazečů. Podíl vyučených, nejpočetnější kategorie z hlediska dosaženého vzdělání, klesl z 37,4 % na 36,8 %, jejich absolutní počet poklesl o 28,9 tis. na 140,5 tis. Počet dlouhodobě nezaměstnaných osob (nezaměstnaných déle než 12 měsíců) k 31. 12. 2016 meziročně výrazně poklesl z 187,6 tis. na 144,2 tis. Jejich podíl na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných se snížil ze 41,4 % na 37,8 %. Po dlouhé době poklesl i podíl nezaměstnaných déle než 24 měsíců. I přesto nepatrně vzrostla průměrná délka evidence těch uchazečů, kteří byli v evidenci ÚP ČR k 31. 12. 2016, a to na 685 dní, zatímco na konci roku 2015 činila 682 dní. Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla ze 6 171 Kč v roce 2015 na 6 376 Kč, na konci roku 2016 činila 6 457 Kč, zatímco v prosinci 2015 dosáhla 6 251 Kč.

 

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016 (část 1) ve formátu PDF v rozsahu 128 stran je k dispozici na webu Ministerstva práce a sociální věcí ČR, obsahuje kromě celostátních i regionální statistiky. Druhá část dokumentu Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016 (část 2) je v separátní PDF souboru a obsahuje strany 129-256.

Přidej komentář jako první k "Trh práce v České republice v roce 2016"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*