ÚP ČR loni podpořil v rámci APZ 17 tis. uchazečů nad 50 let

Zatímco v roce 2014 tvořili lidé nad 50 let z celkového počtu osob podpořených v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) 23,2 %, loni jejich podíl stoupl na 31,7 %. Téměř 19 % pak tvořili klienti starší 55 let. Jen během současného programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů 4 362 uchazečů o zaměstnání (UoZ) z cílové skupiny 50plus. Celkem 1 741 z nich tak získalo krátkodobé zaměstnání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority ÚP ČR a úřad v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.

Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu a patří mezi klíčové hráče. Přesto jejich zaměstnávání stále brání předsudky a obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času.  Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního zaměstnance.

„Mnohdy zbytečné obavy, se snažíme u zaměstnavatelů prolomit. Například v rámci monitorovacích návštěv, kdy je naši zaměstnanci kontaktují a představují jim široké portfolio služeb, které jim Úřad práce ČR může nabídnout, včetně organizace výběrových řízení nebo možnosti podpory při umístění účastníků regionálních projektů spolufinancovaných z evropských peněz,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Zaměstnávání osob v předdůchodovém věku podporuje ÚP ČR i prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací veřejně prospěšné práce, individuální poradenství, příspěvek na zahájení podnikání nebo příspěvky na zřízení či vyhrazení SÚPM. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí velké úspěchy. O tom, že meziročně roste podíl uchazečů nad 50, ale i 55 let, které ÚP ČR v rámci APZ podpořil, svědčí následující čísla:

Osoby podpořené v rámci APZ Z toho lidé nad 50 let Podíl UoZ nad 50 let z celkového počtu Z toho lidé nad 55 let (z celkového počtu) Podíl UoZ nad 55 let z celkového počtu
2014 130 983 30 370 23,2 % 12 037 9,2 %
2015 135 305 32 252 23,8 % 16 883 12,5 %
2016 79 525 20 943 26,3 % 10 559 13,3 %
2017 66 196 19 514 29,5 % 10 872 16,4 %
2018 53 763 17 065 31,7 % 10 148 18,9 %

V současném programovém období, běží v rámci celé republiky hned několik projektů (Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II., Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji, Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji, Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji, Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji, 50 PLUS v Jihomoravském kraji, Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji). Jejich cílem je komplexně řešit situaci této skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní. Úřad práce ČR do projektů dosud zařadil 4 362 uchazečů z cílové skupiny. Už 2 279 osob absolvovalo skupinové poradenství (např. v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva apod.), 424 účastníků úspěšně ukončilo některý z rekvalifikačních kurzů, 1 722 uchazečů získalo zaměstnání v rámci SÚPM a 19 lidí pak krátkodobé pracovní uplatnění na VPP.

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. I přes veškeré snahy ze strany Úřadu práce ČR pomoci lidem starším 50 let na trh práce, může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání.

„Uchazeče vyšších věkových kategorií demotivují také časté neúspěchy při výběrových řízeních. Zčásti se na tomto vnímání ale podílí sami. Trpí pocity méněcennosti, nevěří si. Přitom právě oni mohou vnést do firmy tolik potřebné zkušenosti, zodpovědnost, loajalitu a ve spojení s mladšími kolegy vytvořit velmi výkonný pracovní tým, a to napříč oborovým spektrem,“ vyzdvihuje Kateřina Sadílková.

S ohledem na současnou situaci na trhu práce, kdy zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance, mají i lidé nad 50 a 55 let mnohem vyšší šance na pracovní uplatnění. Ovšem – v souvislosti s technickým pokrokem – se také mění požadavky a potřeby zaměstnavatelů a je třeba na to reagovat. Na důležitosti tak získává celoživotní vzdělávání. Úřad práce ČR může i v tomto případě zájemcům pomoci. A to prostřednictvím projektu „POVEZ II“. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou též osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

„Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR.

POVEZ II sklízí od svého zahájení značný ohlas. Od zahájení projektu přijal ÚP ČR od 10 696 zaměstnavatelů celkem 21 822 žádostí o příspěvek na vzdělávání. V rámci uzavřených dohod vstoupilo do projektu 91 654 zaměstnanců, z toho jich bylo 10 008 starších 54 let.

Přidej komentář jako první k "ÚP ČR loni podpořil v rámci APZ 17 tis. uchazečů nad 50 let"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*