Úřad práce ČR posiluje zaměstnanost aktivním přístupem

Služby Úřadu práce ČR využívají nejen lidé, kteří přijdou o zaměstnání, ukončí podnikání nebo na trh práce teprve vstupují. Významným partnerem Úřadu práce ČR jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří řeší už řadu měsíců zejména vysoké počty volných pracovních míst a jejich obsazení jak ze strany uchazečů o zaměstnání, tak také například zaměstnanců ze zahraničí.

„Všichni si uvědomujeme, že uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly. Nízká nezaměstnanost navíc výrazněji ukazuje na konkrétní problémy, které bohužel část našich uchazečů má. Zaměstnavatelé svými nabídkami volných pracovních míst samozřejmě oslovují pracovníky z konkurenčních firem, nebo ty, kteří se pohybují na volném trhu práce. Významnou pracovní sílou se v České republice stávají také cizinci“, shrnuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Právě v oblasti zahraniční zaměstnanosti rostou požadavky přicházejících cizinců a zaměstnavatelů výrazným tempem. Úřad práce ČR reaguje vstřícným přístupem k zaměstnavatelům, snahou vyřizovat žádosti v co nejkratších lhůtách a respektem ke skutečnosti, že právě zaměstnavatelé vytvářejí pracovní příležitosti pro nezaměstnané a při nedostatku disponibilních zaměstnanců i pro pracovní sílu ze zahraničí.

„Trend růstu počtu cizinců na českém trhu práce je realitou, a to i přesto, že jsme od začátku letošního roku uplatnili na trhu práce přes 200 tisíc nezaměstnaných a za poslední 3 roky více než 1,3 milionu uchazečů o zaměstnání.  Úřad práce ČR podporuje zaměstnavatele maximálním úsilím při vyřizování žádostí o povolení k zaměstnání. Převažují krátkodobá povolení na dobu maximálně 3 měsíců. Počty žádostí rostou, zejména v některých krajích, do tisíců měsíčně,“ upřesňuje dále Kateřina Sadílková.

V roce 2018 vydal Úřad práce ČR celkem 143 233 povolení k zaměstnání cizinců. Od začátku letošního roku do konce srpna jich bylo už 167 471. V meziročním srovnání se jedná o 70% nárůst. Právě rychlost řízení ze strany Úřadu práce ČR pomáhá firmám rozšiřovat a stabilizovat pracovní týmy, udržet zakázky a podporuje jejich konkurenceschopnost. To vše s vědomím významu zaměstnavatelů a jimi vytvářených příležitostí na trhu práce.

Na současnou situaci na trhu práce reaguje i nedávná novela Zákona o zaměstnanosti, účinná od 31. 7. 2019. Proces oznámení volného pracovního místa, které zaměstnavatel nemůže obsadit a má zájem přijmout na něj cizince, se touto legislativní změnou zrychluje. Úřad práce ČR může zkrátit dosud danou lhůtu 30 dnů až na 10 dnů. Volná místa, na která není k dispozici vhodná pracovní síla, a uchazeči o zaměstnání nesplňují požadavky zaměstnavatelů, tak zrychleně prostupují do centrální databáze a cizinci mohou podat na takové místo žádost. Zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydává Ministerstvo vnitra ČR.

„Agendu zahraniční zaměstnanosti by dále zjednodušila úprava administrace informačních karet, které ročně představují desetitisíce podání ze strany zaměstnavatelů a stejné množství úkonů na straně Úřadu práce ČR. Převedení této informační povinnosti zaměstnavatelů do online prostředí by firmám umožnilo operativní zadávání informací o pohybu cizinců, kteří povolení pro vstup na český trh práce nepotřebují. Tato úspora pro všechny by jistě byla zaměstnavateli velmi vítána,“ uzavírá generální ředitelka Úřadu práce ČR.

Přidej komentář jako první k "Úřad práce ČR posiluje zaměstnanost aktivním přístupem"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*