Úřad práce ČR v rámci kontrol zachraňuje zdraví či životy seniorů

Od ledna do dubna 2019 provedli zaměstnanci Úřadu práce ČR 12 563 sociálních šetření a 58 584 šetření v místě, tj. celkem 71 147 šetření. Na základě takto zjištěných skutečností ÚP ČR zamítl 135 nových žádostí o některou z dávek hmotné nouze a odejmul 195 už vyplácených dávek. Celkové úspory za čtyři měsíce letošního roku přesáhly 12 mil. Kč. V roce 2018 vykázal ÚP ČR 36 133 sociálních šetření, 108 519 šetření v místě a úspory činily více než 35 mil. Kč. V rámci této aktivity však nedochází „jen“ k případným odhalením podvodníků. Zaměstnanci ÚP ČR také pomáhají lidem, kteří se stali obětí těchto podvodů.

Úřad práce ČR se zaměřuje na intenzívnější práci s dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání a především pak s příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi. Mimo jiné prostřednictvím šetření v místě. Probíhá v přirozeném prostředí žadatele. Jeho účelem je zjistit, v jakých životních, sociálních i materiálních podmínkách žadatel o dávku skutečně žije. V rámci šetření ÚP ČR také zjišťuje, jaké panují v rodině žadatele či příjemce dávek rodinné vztahy, jak komunikuje s okolím nebo jak je schopen zabezpečit chod domácnosti. V případě, že pečuje o nezletilé dítě, jestli dbá na jeho řádnou školní docházku.

„Šetření ale občas odhalují i otřesné případy, které ukazují, co jsou někteří lidé schopni pro peníze udělat. A jen včasný zásah našich zaměstnanců pak vede k záchraně zdraví nebo života postiženého klienta. Činnost úředníků tak dostává ještě další lidský rozměr,“ zdůrazňuje generální ředitelka ÚP ĆR Kateřina Sadílková.

Její slova potvrzuje několik následujících příkladů:

Plzeň:

Sedmdesátiletého muže skrývali příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi v zadní místnosti zanedbaného bytu, aby získali jeho peníze z důchodu. Právě tam ho, zastlaného pod vrstvou pokrývek a oblečení, našli kontroloři z Kontaktního pracoviště ÚP ČR pro Plzeň – město.  Členové rodiny mu odebrali veškeré doklady a dávali mu je jen jednou měsíčně, když šel na poštu pro důchod. Jakmile peníze přinesl, doklady mu zase vzali. Stejně jako téměř  celou penzi. Nechávali mu jen malou hotovost. Peníze prý rodině dával, protože by si je jinak vzala násilím. Seniora jeho „bytní“ sice pravidelně fyzicky nenapadali, když však byli opilí a hádali se o peníze, občas mu nějakou ránu uštědřili.

Zaměstnanci Úřadu práce ČR nejenže zjistili podvodné jednání ze strany příjemců dávek, ale pomohli také najít pánovi důstojný domov. Bohužel ze zážitků, kdy léta strádal, se bude vzpamatovávat ještě hodně dlouho.

Vrchlabí:

Klientka dostávala příspěvek na péči v nejvyšším IV. stupni. Starat se o ni měla její dcera, se kterou žena žila ve společné domácnosti. Seniorka byla na její péči zcela závislá. Při sociálním šetření v místě však kontroloři Úřadu práce ČR našli maminku ve zcela zuboženém stavu. Ležela na špinavé matraci v páchnoucí místnosti, kterou spolu s ní obývalo čtrnáct psů.

Dcera nejprve zapírala. Tvrdila, že její matka není  doma a je na návštěvě u vnuka. Zaměstnanci ÚP ČR však byli důslední, nenechali se odbýt a nakonec zjistili, jak se věci mají. Matka navíc trpěla podvýživou a s největší pravděpodobností došlo i zanedbání lékařské péče. Úřad práce ČR předal celou věc policii.

Broumov:

Při šetření v místě u příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi (HN) našli úředníci klienta, který figuroval v rodině jako společně posuzovaná osoba, v nelidských podmínkách. Bydlel na půdě, spal na zemi, jídlo téměř nedostával a byl fyzicky týrán. Dávku HN musel domácím odevzdávat.

Kontroloři ÚP ČR neprodleně kontaktovali sociální pracovníky městského úřadu. Následně případ převzala policie, za jejíž asistence byl pán z rodiny „odebrán“ a přestěhován na ubytovnu.

Jihlava:

 Klient byl příjemcem příspěvku na péči ve II. stupni. Když se příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR vrátila nevyzvednutá složenka, rozhodli se úředníci vykonat urychlenou kontrolu. I s ohledem na to, že už delší dobu měli podezření, že dotyčný nemá dostatečnou péči. Kontroloři zjistili na místě, že pán není schopen pohybu a je už několik dní bez jídla a pití. Úřednice zajistily okamžitou hospitalizaci a svým přístupem se v podstatné míře podílely na záchraně mužova života.

Přidej komentář jako první k "Úřad práce ČR v rámci kontrol zachraňuje zdraví či životy seniorů"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*