Úřad práce vloni podpořil téměř 20 tisíc uchazečů 50+

Zatímco v roce 2014 tvořili lidé nad 50 let z celkového počtu osob podpořených v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) 23,2 %, loni jejich podíl stoupl na 29,5 %. Celkem jich bylo 19 514.

Jen během současného programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů bezmála 2 260 uchazečů o zaměstnání (UoZ) z této cílové skupiny. Celkem 850 z nich tak získalo krátkodobé zaměstnání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority ÚP ČR a úřad v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.

Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu a v budoucnu budou patřit mezi klíčové hráče. Přesto jejich zaměstnávání stále brání předsudky a obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času.  Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního zaměstnance.

„Mnohdy zbytečné obavy, se snažíme u zaměstnavatelů prolomit. Například v rámci monitorovacích návštěv, kdy je naši zaměstnanci kontaktují a představují jim široké portfolio služeb, které jim Úřad práce ČR může nabídnout, včetně regionálních individuálních projektů spolufinancovaných z evropských peněz,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V současném programovém období, běží v rámci celé republiky hned několik projektů (Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II., Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji, Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji, Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji, Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji, 50 PLUS v Jihomoravském kraji, Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji). Jejich cílem je komplexně řešit situaci této skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní. Úřad práce ČR do projektů dosud zařadil 2 258 uchazečů z cílové skupiny. Už 1 012 osob absolvovalo skupinové poradenství (např. v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva apod.), 175 účastníků úspěšně ukončilo některý z rekvalifikačních kurzů, 841 uchazečů získalo zaměstnání v rámci SÚPM a 9 lidí pak krátkodobé pracovní uplatnění na VPP.

Zaměstnávání osob v předdůchodovém věku podporuje ÚP ČR i prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací, individuální poradenství, příspěvek na zahájení podnikání nebo příspěvky na zřízení či vyhrazení SÚPM. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí velké úspěchy.

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. I přes veškeré snahy ze strany Úřadu práce ČR pomoci lidem starším 50 let na trh práce, může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání.

„Uchazeče vyšších věkových kategorií demotivují také časté neúspěchy při výběrových řízeních. Zčásti se na tomto vnímání ale podílí sami. Trpí pocity méněcennosti, nevěří si. Přitom právě oni mohou vnést do firmy tolik potřebné zkušenosti, zodpovědnost, loajalitu a ve spojení s mladšími kolegy vytvořit velmi výkonný pracovní tým, a to napříč oborovým spektrem,“ vyzdvihuje Kateřina Sadílková.

S ohledem na současnou situaci na trhu práce, kdy zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance, mají i lidé nad 50 let mnohem vyšší šance na pracovní uplatnění. Ovšem – v souvislosti s technickým pokrokem – se také mění požadavky a potřeby zaměstnavatelů a je třeba na to reagovat. Na důležitosti tak získává celoživotní vzdělávání. Úřad práce ČR může i v tomto případě zájemcům pomoci. A to prostřednictvím projektu „POVEZ II“. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou též osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

„Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR.

POVEZ II sklízí od svého zahájení značný ohlas. V předchozí výzvě projevila zájem o vstup do projektu řada firem. ÚP ČR přijal 12 700 žádostí o příspěvek na vzdělávání 58 tis. zaměstnanců, z toho jich bylo 6 tis. starších 54 let.

Přidej komentář jako první k "Úřad práce vloni podpořil téměř 20 tisíc uchazečů 50+"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*