Vzrostl počet obyvatel i sňatků

Počet obyvatel České republiky vzrostl o 39,7 tisíce na 10,650 milionu. Na přírůstku se podílela zahraniční migrace i přirozená měna. Počet živě narozených meziročně stagnoval, počet zemřelých se zvýšil. Sňatků bylo nejvíce za posledních jedenáct let.

„V průběhu roku 2018 uzavřelo manželství 54 470 párů mužů a žen. Bylo to nejvíce za posledních 11 let. Na sňatky nejbohatší byly měsíce červen a srpen. V každém z nich se konalo více než deset tisíc svatebních obřadů,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky během roku 2018 zvýšil o 39,7 tisíce na téměř 10,650 milionu. Většinu přírůstku, 38,6 tisíce, zajistila zahraniční migrace, přirozená měna zbylých 1,1 tisíce. Počet živě narozených dětí převýšil počet zemřelých osob třetím rokem v řadě, avšak hodnota přirozeného přírůstku se postupně snižovala.

Během roku 2018 se podle předběžných údajů živě narodilo 114,0 tisíce dětí. Šlo o počet o 0,4 tisíce nižší než v roce 2017, ale převyšující počty dětí narozených v předcházejících šesti letech. Meziročně mírně přibylo dětí narozených v manželství (o 0,4 tisíce na 58,7 tisíce) a naopak ubylo dětí narozených mimo manželství (o 0,8 tisíce na 55,4 tisíce). Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 48,5 % a byl o půl procentního bodu nižší než o rok dříve. Meziroční pokles byl zaznamenán poprvé od roku 1988. V pozadí stálo zejména nižší zastoupení dětí narozených mimo manželství u prvorozených. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let.

V průběhu roku 2018 podle předběžných údajů zemřelo 112,9 tisíce obyvatel Česka, o 1,5 tisíce více než v roce 2017. Mezi zemřelými bylo 57,3 tisíce mužů a 55,7 tisíce žen.  Meziročně nejvíce přibylo zemřelých ve věku 70–79 let (o 6 %), což souviselo s vyšším počtem obyvatel v tomto věku. V průběhu prvního roku života zemřelo celkem 292 dětí, ve srovnání s rokem 2017 o 12 méně. Kojenecká úmrtnost se meziročně mírně snížila z 2,7 na 2,6 ‰.

Podle předběžných údajů uzavřelo sňatek 54,5 tisíce párů mužů a žen, o 1,9 tisíce více než v roce 2017. Vyšší počet uzavřených manželství byl naposledy zaznamenán v roce 2007. Nejvíce snoubenců si pro konání svatby zvolilo měsíc červen (10,7 tisíce) a srpen (10,6 tisíce). U 36,6 tisíce párů šlo o první sňatek jak pro ženicha, tak pro nevěstu, u 7,4 tisíce sňatků byli oba snoubenci rozvedení. Meziroční nárůst se týkal jak sňatků svobodných, tak rozvedených, přičemž u rozvedených byl výraznější (o 3 vs. 5 %). Nejvíce ženichů bylo ve věku 29 let a nejvíce nevěst ve věku 27 let.

Podle předběžných údajů bylo v průběhu roku 2018 rozvedeno 24,1 tisíce manželství, meziročně o 1,6 tisíce méně. Čtyři pětiny mužů a žen se rozváděly poprvé. Celkem 10,0 tisíce rozvodů právně ukončilo manželství bez nezletilých dětí, zbylých 14,1 tisíce manželství s nezletilými dětmi. Rozvedeným mužům bylo v průměru 44,8 let, rozvedeným ženám 41,9 let.

Počet potratů registrovaných v roce 2018 byl podle předběžných výsledků meziročně o 2,4 tisíce nižší, celkem 32,6 tisíce. Umělá přerušení těhotenství zahrnovala 56 % potratů (18,2 tisíce), samovolné potraty 40 % (13,1 tisíce). Čtyři procenta připadla na ukončení mimoděložního těhotenství (1,3 tisíce). Umělé přerušení těhotenství bylo nejčastěji provedeno svobodné bezdětné ženě. Z hlediska věku ženy při potratu byl celkový počet potratů nejvyšší u žen ve věku 31 let.

Saldo zahraničního stěhování v roce 2018 činilo 38,6 tisíce a bylo nejvyšší za posledních deset let. Rekordní byl i počet přistěhovalých, když ze zahraničí do ČR přišlo 58,1 tisíce osob, meziročně o 12,2 tisíce více. Počet osob, které se naopak z Česka do zahraničí vystěhovaly, byl 19,5 tisíce, o 1,8 tisíce vyšší než v roce 2017. Z jedné poloviny se na růstu počtu přistěhovalých i vystěhovalých podíleli občané Ukrajiny, kteří měli i nejvyšší kladnou bilanci stěhování (13,2 tisíce). Druhé nejvyšší bylo saldo zahraničního stěhování občanů Slovenska (5,2 tisíce), s odstupem následovalo saldo občanů Rumunska (2,0 tisíce) a Bulharska (1,9 tisíce).

Více na https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2018

Přidej komentář jako první k "Vzrostl počet obyvatel i sňatků"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*