Asociace podnikových, zákaznických a IT služeb ABSL slaví 10 let

Podnikové služby jsou klíčovou součástí moderního byznysu a pomáhají firmám efektivně řídit své procesy, snižovat náklady a zvyšovat produktivitu. Tyto služby mohou zahrnovat například finance, účetnictví, IT, lidské zdroje, marketing a mnoho dalšího. V dnešní době jsou tyto služby stále častěji outsourcovány, což umožňuje firmám zaměřit se na své hlavní aktivity a zároveň využít znalostí a zkušeností specializovaných poskytovatelů.

V současné době je ČR jedním z nejvýznamnějších center podnikových služeb v Evropě. V zemi působí řada předních poskytovatelů, kteří nabízejí své služby nejen pro lokální trh, ale také pro celosvětové klienty. V oblasti IT a technologií se ČR stává stále významnějším hráčem, díky vysoké úrovni technického vzdělání a vyspělé infrastruktuře.

Čím se zabývá ABSL

V České republice existuje asociace ABSL (Association of Business Service Leaders), která sdružuje přední poskytovatele podnikových služeb v zemi. Tato asociace se zaměřuje na podporu a rozvoj tohoto odvětví v ČR a také na propagaci ČR jako atraktivního místa pro investice v oblasti podnikových služeb. ABSL působí jako platforma pro výměnu zkušeností, nápadů a trendů v oblasti podnikových služeb. Asociace také organizuje různé vzdělávací a networkingové akce pro své členy, které umožňují rozvíjet obchodní vztahy a navazovat nové kontakty. Díky této činnosti se členové ABSL mohou lépe orientovat v dynamicky se měnícím prostředí podnikových služeb. ABSL hraje důležitou roli při rozvoji tohoto odvětví v ČR a pomáhá zlepšovat povědomí o tom, jak důležité jsou podnikové služby pro moderní byznys. Asociace také aktivně spolupracuje s vládními organizacemi a úřady, aby podpořila tvorbu příznivého prostředí pro podnikové služby a přilákala do země nové investice a projekty.

Deset let asociace

Hlas oboru podnikových, zákaznických a IT služeb, asociace ABSL, slaví 10. narozeniny. Během uplynulých deseti let jejího působení, které kromě sdílení know-how, osvěty a prosazování potřeb center zahrnuje i spolupráci s novými investory a propagaci České republiky jako ideální destinace pro založení a provozování centra služeb, obor trojnásobně vzrostl a stal se stabilní oporou české ekonomiky. Další desetiletí bude ve znamení pokračující digitalizace, rozšiřování záběru poskytovaných služeb, konsolidace trhu, důrazu na udržitelnost a zavádění nových forem práce. Do roku 2030 má v oboru pracovat 250 tisíc zaměstnanců.

„I když už nečekáme tak dynamický rozmach jako v uplynulých letech, kdy jsme prakticky každý rok rostli dvouciferným tempem, obor se bude nadále rozšiřovat, a to jak co do šíře poskytovaných služeb, tak i počtem zaměstnanců. Z pohledu ekonomického přínosu však půjde o růst mnohem dynamičtější než dosud, a to zejména kvůli zaměření na práci s vyšší přidanou hodnotou,“ říká ředitel ABSL Jonathan Appleton. Do ČR už podle něj nemíří jednoduchá transakční práce, jako je například evidence faktur nebo koordinace logistiky, ale vysoce kvalifikovaná odborná práce, k níž patří výzkum a vývoj, datová analýza, digitalizace firemních procesů či inovace. „Za uplynulý rok v ČR rozběhlo provoz 20 nových center, což je podobný počet jako například na několikanásobně větším polském trhu. Je tedy vidět, že i přes růst nákladů, kterému zdejší centra čelí, skýtá naše země pro mezinárodní obor podnikových, IT a zákaznických služeb stále atraktivní potenciál,“ říká Jonathan Appleton. Dle našich předpokladů je obor na dobré cestě do roku 2030 vzrůst o dalších 90 tisíc pracovních míst.

Kvalifikace hlavním motorem růstu

Hlavním motorem rozmachu podnikových služeb v ČR už ovšem není levná pracovní síla, ale kvalifikace místních lidí, schopnost země přitáhnout talenty z celého světa a adopce technologií. Kromě robotické automatizace procesů se ve stále větším měřítku v sektoru uplatňuje i rozpoznávání psaného textu. Téměř třetina center dostala do fáze ostrého provozu chatboty, čtvrtina využívá umělou inteligenci, pětina strojové učení, stejný podíl i technologie pro automatické zpracování přirozeného jazyka a 17 % rozpoznávání videa či obrazu. „Asi největší boom aktuálně zažívá umělá inteligence. Z našich dat vyplývá, že centra, která nasadila umělou inteligenci, rostou dokonce dvojnásobným tempem, než kolik činí oborový průměr. Umělá inteligence totiž umožňuje zlepšit produktivitu a efektivitu práce,“ komentuje Jonathan Appleton s tím, že využívání umělé inteligence vytváří celou řadu nových pracovních pozic, například v oblastech jako je vývoj softwaru pro AI, datová analýza a řízení projektů v oblasti umělé inteligence. Silným katalyzátorem adopce těchto technologií se stala pandemie, kdy jejich zavádění urychlilo 63 % center. Plných 82 % center pak chce své projekty digitální transformace posunout letos.

Stovky služeb a procesů

Do budoucna lze očekávat ještě širší rozmach technologií, které umožní centralizovaně poskytovat daleko více podnikových služeb. Zatímco před dvaceti lety, kdy se obor začal v ČR etablovat, se centra orientovala zejména na základní finanční služby a procesy, dnes se v centrech poskytují služby v desítkách oblastí a zpracovávají stovky procesů – od řízení vzdělávání zaměstnanců nebo přípravy pracovních nabídek a smluv v HR, přes plánování tras a dodávek v logistice, až po prediktivní analýzu, právní služby či bezpečnostní audity. K novým směrům pak patří například i oblast ESG, a to jak z pohledu auditů, tak i z hlediska zavádění nových procesů a reportingu. Rozsah poskytovaných služeb plánují v následujících dvou letech rozšířit dvě třetiny center.

Nové formy práce

V příštím období se podle předpovědi ABSL dočkáme také dalšího rozmachu nových forem práce. Už nyní je obor synonymem flexibility práce, kdy lidé mohou pracovat kdykoliv a odkudkoliv. Očekává se však větší rozmach sdílených pracovních míst, nárůst alternativních úvazků a zájem o spolupráci s nezávislými odborníky na volné noze či o projektovou spolupráci. Dosud v oboru zkrácený úvazek nebo formu externí spolupráce využívá 14 % všech pracujících, jejich podíl by se měl do roku 2030 zdvojnásobit.

„Dalšími trendy pro následující desetiletku pak budou i konsolidace trhu, kdy se menší nezávislá centra začnou spojovat s těmi většími, a silnější zaměření na udržitelnost a soulad s ESG. V kurzu bude také důraz na vzdělávání s cílem udržet si vysokou kvalifikaci a tím relevanci trhu. To vše ukazuje potenciál pro další rozvoj a růst oboru podnikových služeb,“ uvádí na závěr Jonathan Appleton.

Aktuální průzkum trhu podnikových služeb si můžete stáhnout zde: https://www.absl.cz/report-2023/

Přidej komentář jako první k "Asociace podnikových, zákaznických a IT služeb ABSL slaví 10 let"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*