Covid odkrývá nerovnosti v odměňování žen a mužů

Ačkoliv se průměrný výdělek v České republice meziročně zvyšuje, rozdíl
v příjmech žen a mužů setrvává. Podle nejnovějších statistik Eurostatu ženy
aktuálně vydělávají v průměru o 20,1 procent méně než muži. Symbolicky tedy pracují část roku zadarmo. V letošním roce je to od 19. října 2020. V evropském srovnání jsme v tomto ohledu trvale na druhém až třetím nejhorším místě. Rozdíl mezi průměrným platem ženy a muže v České republice činí téměř 7 500 Kč měsíčně. Kvůli platovým rozdílům žen a mužů přichází průměrně rodinné rozpočty o necelých 90 tisíc Kč ročně.
Přesto, že v České republice přetrvávají snahy o zachování mlčenlivosti o výdělku, podle průzkumu veřejného mínění by drtivá většina dotazovaných uvítala větší otevřenost zaměstnavatelů ohledně odměňování. Celých 88 procent respondentek a respondentů požaduje, aby každá firma či organizace uváděla při inzerci pracovního místa mzdové rozmezí, což je v mnoha zemích již standard. Naposledy se k nim připojilo i Slovensko, které uvádí základní složku mzdy.
Rozsah problému je patrný i na tom, že polovina českých žen si myslí, že nemají šanci získat za stejně odvedenou práci stejnou mzdu či plat jako muži. Analýzy systémového projektu 22 % K ROVNOSTI realizovaného na MPSV to potvrzují. Rozdíl ve výdělcích žen a mužů, u stejné práce, stejného zaměstnavatele a se zohledněním délky praxe a vzdělání, je průměrně stále okolo 11 procent.
Největší rozdíly v odměňování jsou v odvětvích, kde je vysoká koncentrace žen. Ve zdravotní a sociální péči dosahují výše až 30 procent. Rozdíly souvisejí s tím, že vyšší a řídící pozice v těchto odvětvích často zastávají muži, zatímco ženy jsou na hůře placených pozicích. Zároveň se jedná o odvětví s trvale nejnižšími výdělky.
Na ženách v české společnosti současně leží většina domácí sféry, včetně péče o děti, výchovy a rodinného managementu, stejně jako péče o stárnoucí rodiče. V době protipandemických opatření je tento problém viditelný např. u lékařek, zdravotních sester a pečovatelek v sociálních službách. Ty jsou tak nuceny řešit dilema, zda se postarat o potřebné, nebo o svou vlastní rodinu.
Jednou z efektivních cest, jak snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů, je posilování transparentnosti v odměňování. Řada zaměstnavatelů totiž nedělá rozdíly záměrně.
Příčinou mohou být stereotypy, nejasná struktura odměňování a neukotvené postupy platového růstu. MPSV proto v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI nabízí zaměstnavatelům, aby si bezplatně vyzkoušeli nástroj Logib. Mohou s ním rozpoznat, kde jim případné nerovnosti vznikají a pracovat na jejich odstranění. Tento nástroj je vhodný pro zaměstnavatele ze soukromé i veřejné sféry nad 50 zaměstnanců. Této nabídky již využila řada firem i úřadů.
Projekt 22 % K ROVNOSTI nabízí také řadu dalších nástrojů, jako je např. online kalkulačka reálného výdělku žen a mužů podle kraje, oboru, typu zaměstnání, věku a vzdělání. Dále webovou poradnu pro kohokoli, kdo řeší osobní situaci rovného odměňování, metodiky pro inspekci práce a úřady práce, mentoring a analytickou a konzultační činnost. V rámci každoroční akce Equal Pay Day se projekt účastní mentoringu. Letos poprvé online, a to ve dnech 7.-14. listopadu 2020

Přidej komentář jako první k "Covid odkrývá nerovnosti v odměňování žen a mužů"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*