Heyrovského ústav získal ocenění HR Excellence in Research

Heyrovského ústavu se jako prvnímu z pracovišť Akademie věd podařilo získat prestižní evropské ocenění HR Excellence in Research Award. Ocenění uděluje Evropská komise těm pracovištím, které se výrazně zasazují o zlepšování strategie lidských zdrojů, a to v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Nově získaná certifikace pomůže ústavu zejména zvýšit šance při náboru světově významných vědeckých pracovníků či zefektivnění spolupráce s dalšími ústavy.

Ocenění zaměřené na personální strategie vědeckých pracovišť se v Česku zatím podařilo získat pouze třem univerzitám a jednomu výzkumnému centru. Heyrovského ústav je však vůbec první institucí z více než padesáti ústavů Akademie věd, který může tuto certifikaci užívat. „Ocenění HR Award reflektuje nejen transparentní a férová výběrová řízení, ale také závazek v kontinuálním zlepšování rovných podmínek na pracovišti, rozvoje lidských zdrojů, vnitřního hodnocení výzkumné organizace nebo internacionalizace ústavu,“ vysvětluje Martin Kalbáč, garant projektu. „Díky tomuto ocenění máme doloženo, že jsme férovým a kvalitním zaměstnavatelem na evropské úrovni, pro kterého je další zlepšování pracovního prostředí jednou z hlavních priorit,“ dodává.

Heyrovského ústav pro získání ocenění vypracoval interní analýzu, na jejímž základě byl definován akční plán na další čtyři roky. Díky obdržení HR Award tak bude možné tento akční plán implementovat a realizovat interní změny, které posílí postavení ústavu v mezinárodním kontextu. Spolupráce s jinými vědeckými ústavy se tak stane výrazně efektivnější a hlavně dostupnější. Získáním ocenění však pro Heyrovského ústav práce ve zlepšování pracovních podmínek nekončí. „Po dvou letech plnění akčního plánu bude z naší strany následovat příprava reportu, ve kterém shrneme dosažené cíle či zlepšení nastavených cílů zahrnutých v plánu. Nejedná se tak o uzavřenou kapitolu, spíš začátek dlouhé cesty,“ říká Kalbáč.  

Ocenění HR Award získává Heyrovského ústav v čase, kdy se podařilo obsadit pozici Jaroslav Heyrovský Chair doktorem Štefanem Vajdou a díky tomu založit nové oddělení Nanokatalýzy. Označení jednoho z nejkvalitnějších vědeckých pracovišť tedy ještě více pozvedne atraktivitu Heyrovského ústavu ve srovnání se zahraničními pracovišti, což je pro získání špiček v oboru klíčové.

„Špičková věda je věda mezinárodní. Každá země, která chce uspět na poli vědy, musí být schopná získat pro svůj výzkum co nejvíce špičkových zahraničních kolegů,“ zdůrazňuje Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR.

Kalbáč pak dodává, že být dobrým zaměstnavatelem a přislíbit další rozvoj v personální oblasti je bezesporu důležité v každém oboru. „To platí stejnou mírou pro vědecké instituce i nadnárodní korporace. Dělá nám radost, že se díky ocenění HR Excellence in Research Award můžeme zařadit po bok těch nejlepších,“ uzavírá.

Přidej komentář jako první k "Heyrovského ústav získal ocenění HR Excellence in Research"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*