Komise pro spravedlivé důchody projednala varianty zřízení státního penzijního fondu a snížení poplatků na důchodovém připojištění

Stěžejním bodem v pořadí pátého jednání Komise pro spravedlivé důchody byla diskuze o možných změnách ve III. důchodovém pilíři, tedy u spoření v penzijních fondech. MPSV předložilo návrhy, jak tuto doplňkovou součást důchodového systému zefektivnit a Komise pro spravedlivé důchody podpořila rozpracování návrhů na vytvoření státního penzijního fondu, změnu poplatkové politiky soukromých fondů a přijetí opatření k přímému zvýšení motivace občanů k vyššímu spoření na stáří.

Současné nastavení třetího pilíře se potýká s řadou nedostatků, které komise diskutovala již na svém minulém zasedání. I přes státní podporu spoření ve III. pilíři ve výši 19 mld. Kč ročně tvoří státní důchody (tzv. I. pilíř) 96 % příjmů důchodců. Většina občanů navíc spoří v původních transformovaných fondech, jejichž výnosnost v řadě případů nepřekročí ani inflaci, čímž dochází ke snižování kupní síly úspor.

Komise pro spravedlivé důchody proto na jednání podpořila rozpracování několika dalších návrhů, které MPSV v této oblasti připravilo:

  • Založení státního penzijního fondu.
  • Změny v poplatkové politice penzijních fondů, které mají za cíl zvyšování výnosu klientů v poměru k ziskům penzijních společností.
  • Opatření k přímému zvýšení motivace občanů k vyššímu spoření ve stáří.

Státní penzijní fond

Cílem státního penzijního fondu je nabídnout občanům alternativu, která bude výnosnější než transformované penzijní fondy a zároveň bude zachovávat minimální úroveň rizika. Státní fond tak bude garantovat minimálně udržení reálné kupní síly úspor klientů, což transformované fondy, kde je dnes koncentrována většina úspor, negarantují. Ziskovost penzijních společností je ale přitom vyšší než čistý výnos jejich klientů. V posledních letech zisk odpovídal přibližně 15 % vlastního kapitálu. Návrh proto počítá s tím, že státní fond by měl být nízkopoplatkový, což přirozeně zvýší čistý výnos úspor klientů a jejich celkovou výši ve stáří.

Změny v poplatkové politice penzijních fondů

Ze závěrů jednání komise vyplývá, že je třeba dále rozpracovat možnosti regulace poplatků za správu a poplatků z výnosu u stávajících penzijních fondů. Regulace v podobě snížení či změny ve struktuře poplatků může mít velmi významný dopad na výnosnost penzijních fondů.

Opatření k přímému zvýšení motivaci občanů k vyššímu spoření ve stáří

Komise se také shodla na tom, že je třeba dále rozpracovat návrh opatření k přímému zvýšení motivace občanů k vyššímu spoření ve stáří. Ten ovšem nebude znamenat přímý růst nákladů rozpočtu ve formě státní podpory spoření. MPSV tedy v tomto návrhu předložilo 3 možné druhy opatření. Jedná se změny ve struktuře státního příspěvku, zvýšení informovanosti občanů o jejich očekávaném státním důchodu a možnosti změn ve výplatní fázi důchodu z III. pilíře.

Komise bude pokračovat v dalším jednání na svém zasedání dne 6. září 2019.

Přidej komentář jako první k "Komise pro spravedlivé důchody projednala varianty zřízení státního penzijního fondu a snížení poplatků na důchodovém připojištění"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*