Kvůli COVID-19 se zaměstnavatelé více starají o potřeby zaměstnanců

. Téměř čtyři pětiny (72,3 %) podniků v Evropské unii souhlasí, že práce z domova byla během pandemie pro zaměstnance náročná. Potíže s připojením a pracovním místem prohloubily jejich problémy. Podniky se proto musí zabývat strategií pracovního prostředí kvůli zlepšení zaměstnaneckých podmínek, včetně kultury, technického vybavení a pracovního místa.

Ze 1350 respondentů v 19 zemích, kteří se průzkumu 2020 Intelligent Workplace Report  společnosti NTT zúčastnili, se 79,7 % domnívá, že potřeby zaměstnanců rozhodnou o budoucím uspořádání pracovišť. 85,4 % z dotázaných se shodlo, že osobní pracovní schůzky jsou nezbytné pro týmovou spolupráci i jednání s klienty.

Méně než polovina podniků s úpravou IT předpisů

Do dnešní doby méně než třetina všech podniků (28,5 %) upravila IT předpisy tak, aby zaměstnancům usnadnily práci v nových podmínkách, a necelá polovina (41,8 %) zavedla nové komunikační a firemní nástroje. V mnoha případech museli zaměstnanci využívat svá soukromá zařízení a aplikace, což výrazně zvýšilo bezpečnostní rizika. Pouhých 37,9 % respondentů posílilo zabezpečení IT, aby udrželo své interní systémy i zaměstnance v bezpečí.

Martina Šmidochová, personální ředitelka české pobočky společnosti NTT Ltd., k tomu uvedla:

„Když tvoříme kanceláře zítřka, tak do středu pozornosti postavíme zaměstnance, jeho celkovou zkušenost včetně zdraví a plného zapojení do pracovního dění. Když máme zaměstnance vtažené do firemního dějí a jejich data udržujeme v bezpečí, tak se zvyšuje jejich produktivita a efektivita. Inovace podporujeme digitální transformací, novými technologiemi, postupy a vzděláváním tak, aby se zaměstnanci cítili v novém prostředí dobře.“

Zavádění nových strategií pracovního prostředí pro kanceláře zítřka

Podle zjištění studie téměř polovina (40,3 %) podniků již přehodnocuje celkové uspořádání pracovišť a zvažuje, jak je nejlépe upravit kvůli novým potřebám zaměstnanců.

Více než třetina (34,4 %) globálních ředitelů uvedla, že hodlá zredukovat kancelářské prostory, avšak téměř čtvrtina (24,0 %) je plánuje rozšířit. Většina z nich se však shoduje, že fyzický prostor bude mít přesněji definované flexibilní využití pro lepší spolupráci:

  • Spojení se vzdálenými pracovníky: téměř polovina podniků (38,2 %) vytvoří prostory pro videokonference a spolupráci po videu kvůli propojení těch, kdo pracují na dálku, s těmi, kdo pracují v kanceláři
  • Podpora kreativity a spolupráce: téměř třetina podniků (25,4 %) zavede kreativní prostory / koutky pro přemýšlení
  • Uspořádání pracoviště podle způsobu práce: více než čtvrtina podniků (26,2 %) omezí prostor pro individuální pracovní stoly a 28,7 % zvětší zasedací prostory

Přidej komentář jako první k "Kvůli COVID-19 se zaměstnavatelé více starají o potřeby zaměstnanců"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*