POVEZ II už pomohl více než 52 tisícům lidí

Téměř 4 700 firem v celé České republice získalo finanční podporu na základě schválených žádosti v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Úřad práce ČR přijal celkem 30 766 žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit. V rámci těch schválených následně uzavřel 15 520 dohod na zabezpečení vzdělávání a podpořil 52 215 zaměstnanců, 6 161 z nich tvořili lidé starší 54 let. Objem poskytnutých prostředků přesáhl 1,1 mld. Kč. Bezmála 656 mil. Kč šlo na úhradu vzdělávání a více než 450 mil. Kč činily příspěvky na mzdové náklady po dobu vzdělávání. Projekt spolufinancuje ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Projekt POVEZ II realizuje Úřad práce ČR v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak bez nich.

„Vzhledem k obrovskému zájmu ze strany zaměstnavatelů, a také vysoké efektivitě tohoto projektu, došlo ke zjednodušení pravidel pro poskytování finanční podpory. Výsledkem je zajištění vyšší konkurenceschopnosti jednotlivých firem a v neposlední řadě také zachování pracovního uplatnění jejich zaměstnanců, včetně těch nad 54 let. Právě jim hrozí, v případě, že přijdou ve vyšším věku o práci, dlouhodobá nezaměstnanost. Úřad práce ČR jim proto věnuje zvýšenou péči,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

„Projekt nabízí zaměstnavatelům alternativu k vyhlašovaným grantovým projektům. Poskytuje jim značnou příležitost zajistit si, s ohledem na nedostatek pracovních sil, kvalifikované zaměstnance,“ doplňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR Karlových Varech Alice Kalousková.

Do vzdělávacích kurzů v rámci aktuální III. výzvy může ÚP ČR zařadit osoby, které dosud v projektu nepodpořil, nebo zaměstnance, kteří od začátku projektu neabsolvovali u stávajícího zaměstnavatele v kraji, kde je podávána žádost, vzdělávání v součtu delším než 40 hodin (1 hodina = 60 minut). U těchto lidí může ÚP ČR podpořit i kratší kurzy než 40 hodin v případě, že v součtu s už absolvovanými kurzy překročí hranici 40 hodin. V odůvodněných případech je možné poskytnout příspěvek na vzdělávání už podpořených osob v rozsahu nad 40 hodin. Takové rozhodnutí je pak plně v kompetenci příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Při posuzování žádostí bere Úřad práce ČR mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Zkrátka tak, aby ÚP ČR vynaložil prostředky efektivně, účelně a hospodárně.

V rámci vzdělávacích aktivit si zaměstnanci zvyšují kvalifikaci zejména ve výrobě a službách, v dopravě, ve stavebnictví, strojírenství a v dalších technických oborech. Poptávka je také po školeních v oblasti účetnictví nebo třeba v programování CNC strojů a obrábění. Největší zájem ze strany zaměstnavatelů je o specializované IT kurzy, odborné technické kurzy z oblasti hydrauliky, elektra či stavební činnosti, kurzy pro obsluhu výrobních linek a strojů nebo kurzy pro řidiče. S velkou odezvou se setkávají též počítačové kurzy nebo kurzy, díky kterým se zaměstnanci mohou zdokonalit ve znalosti cizího jazyka. Především pak angličtiny či němčiny.

„Vzhledem k poloze kraje při rakouských a německých hranicích a velkému zastoupení firem se zahraničním kapitálem je pro zdejší zaměstnavatele přínosná především možnost proškolování zaměstnanců v jazykových kurzech. Získávají odborné jazykové znalosti pro dokonalejší komunikaci s obchodními partnery v zahraničí a rozšiřují se jim i možnosti dalších mezinárodních spoluprací,“ upřesňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Českých Budějovicích Ivan Loukota.

Mezi regiony s největším čerpáním v rámci projektu patří Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

„Podporu směřujeme především do výrobních a stavebních podniků. Jejich zaměstnanci se nejčastěji  proškolují v programování, obsluze a údržbě strojů. Absolvují kurzy pro svářeče, vazače, lešenáře nebo jeřábníky. Zaměstnavatelé také velmi vítají možnost školení řidičů (včetně získání profesních průkazů) i dalších kurzů z oblasti účetnictví, daní a finančního controlingu,“ vyjmenovává ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

Firmy v Jihomoravském kraji zase nejčastěji umožňují svým zaměstnancům získat nové dovednosti v oblasti informačních technologií nebo v technických oborech.

„Jde především o kurzy pro programátory či odborné technické profese, například svářeče nebo obsluhu CNC strojů. Projekt zvýšil řadě podniků v našem regionu jejich konkurenceschopnost a ony tak mohly zahájit podnikání v nových oborech či rozšířit svou výrobu a přijmout nové zaměstnance,“ dodává ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Brně Josef Bürger.

Možnosti proškolit větší počet zaměstnanců v rámci specificky zaměřených seminářů využila i společnost ELTEP.

„Zvýšilo se naše firemní portfolio a můžeme koncovému zákazníkovi nabídnout lepší a modernější řešení na klíč pro jeho zakázku. S tím, ruku v ruce, souvisí i lepší postavení na tuzemském a zahraničním trhu,“ vypočítává zástupce zaměstnavatele Štěpánka Stryková.

„V rámci projektů POVEZ a POVEZ II jsme s Úřadem práce ČR společně připravili řadu odborných školení z oboru stavebnictví, která se týkala zejména projektování a rozpočtování stavebních prací. Tato školení výrazně posunula profesionální úroveň našich zaměstnanců,“ shrnuje zkušenost personální manažer S.O.K. Stavební s.r.o. Jaroslav Tylčer.

POVEZ II pomáhá nejen ve výrobě či ve strojírenství. Pozitivní dopady má třeba i ve zdravotnictví nebo v cestovním ruchu.

„Z důvodu akutní potřeby posílení kvalifikace odborného zdravotnického personálu naší nemocnice jsme se obrátili na Úřad práce ČR a požádali o příspěvek v rámci projektu. Díky tomu jsme mohli zrealizovat vzdělávací program pro pracovníky na nižších manažerských pozicích (vrchní sestra, vedoucí laboratoře, apod.). Společně s nimi jsme vybrali odborná zdravotnická témata, v nichž dochází k aktuálním změnám, a je tedy nutné, aby měli podrobné znalosti, které uplatní ve své praxi,“ popisuje Soňa Malá z Nemocnice Sokolov.

„Oblast cestovního ruchu je na samém chvostu, pokud jde o mzdy a je čím dál tím těžší získat kvalitní zaměstnance. Proto je nyní zvýšená potřeba si takové zaměstnance vychovávat. Je výborné, že je díky projektu POVEZ II můžeme školit napříč všemi obory. Moc nám pomohl v rozvoji společnosti,“ uzavírá trénink manažer, GRANDHOTELU PUPP Karlovy Vary, a. s. Michal Tamchyna.

Příjem žádostí o příspěvky probíhá elektronicky prostřednictvím webové aplikace dostupné na webové stránce http://povez.uradprace.cz. V rámci III. výzvy je k dispozici ještě bezmála 1 mld. Kč.

Potřebné informace se zájemci dozví na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR a také na webové stránce: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii/vyzva-iii/podminky/povez_ii_v3_podminky_pro_zajemce_o_vstup_do_projektu.pdf.

Přidej komentář jako první k "POVEZ II už pomohl více než 52 tisícům lidí"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*