Práce z domova už není výsadou, manažerská praxe se ale musí přizpůsobit řízení zaměstnanců na dálku

Nový výzkum odhalil 41% nárůst podílu zaměstnanců v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA), kteří považují práci na dálku za nezbytnost, nikoli za výsadu. Tento názor nyní zastává 53 % pracovníků tzv. generace X. Vyplývá to z nové globální studie, kterou zpracovala společnost VMware na základě výzkumu mezi HR, IT a obchodními manažery. 

Téměř dvě třetiny (64 %) respondentů uznávají, že je práce na dálku pro jejich podnik přínosem a není možné se vrátit k dřívějšímu uspořádání – přesto zaznívají obavy, že vedení podniků nevěnuje dostatečnou pozornost přizpůsobení nové situaci ve smyslu poskytnutí širších možností volby a flexibility zaměstnancům.

Více než čtyři z deseti (41 %) dotázaných manažerů se obává, že jejich podřízení se při práci na dálku nebudou soustředit na zadaný úkol. Více než čtvrtina (28 %) má dojem, že kultura vedení podniku práci na dálku nepodporuje, a více než polovina (59 %) pociťuje zvýšený tlak na to, být online i mimo běžnou pracovní dobu. Tato zjištění poukazují na potřebu opustit tradiční způsob manažerského myšlení a praxe na všech úrovních.

A to navzdory jednoznačným přínosům flexibilní práce pro podnik i zaměstnance, včetně možnosti využít rozmanitější okruh schopností a dovedností z celého světa. Více než tři čtvrtiny dotázaných zaměstnanců (76 %) se domnívají, že se po přechodu na práci na dálku zlepšily jejich osobní vazby s kolegy, 66 % má dojem, že může při videokonferencích otevřeněji hovořit, a 69 % uvádí snížení stresu. Zlepšila se morálka zaměstnanců (30 %) a vzrostla produktivita (34 %). Více než dvě třetiny (67 % ) uvádí, že je nyní snazší nábor špičkových pracovníků, zejména z řad pracujících rodičů (83 %) a menšin (68 %). Co se týče nových nápadů, téměř tři čtvrtiny (72 %) se shodují, že inovace přichází z více stran v podniku než dříve.

„Z hlediska kancelářských profesí v České republice jednoznačně dominovala práce z kanceláří a adopce home-officu nebyla před krizí nijak vysoká. Hlavním důvodem byla nedůvěra zaměstnavatelů směrem k zaměstnancům z hlediska možnosti dostatečně efektivní práce z domova. Důležitou roli ovšem hrála i technická nepřipravenost zaměstnavatelů. Jarní test připravenosti způsobený krizí byl proto velmi tvrdý, nicméně díky němu se postoj zaměstnavatelů k této otázce zásadně změnil, a to jak u soukromých firem, tak dokonce i u státních institucí,“ uvedl Zbyněk Bolcek, partner poradenské společnosti Grant Thornton Advisory, k výsledkům průzkumu.

Přidej komentář jako první k "Práce z domova už není výsadou, manažerská praxe se ale musí přizpůsobit řízení zaměstnanců na dálku"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*