Preventivní programy na podporu rodin získají pro příští rok podstatně více peněz

Programy prevence rozpadu rodin budou mít v příštím roce více peněz. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová vyjednala ve státním rozpočtu pro Národní dotační titul Rodina (NDT) 120 mil. Kč, je to o 23,5 mil. Kč více než v předchozích letech. NDT Rodina je jedním z nejstarších dotačních titulů a zároveň je jediným národním dotačním titulem, který podporuje prevenci v rodinné politice. Oblast podpory rodiny a podpora prevence konfliktů je z pohledu MPSV nezastupitelná. Jana Maláčová o ní u kulatého stolu diskutovala se zástupci krajů, obcí, senátorů i neziskových organizací.

„Prevence rozpadů rodin je velmi důležité, ale často podceňované téma. Přitom právě přímá podpora v rodinách pomáhá řešit problémy, které by jinak vedly k rozpadu manželství nebo odebírání dětí. Rodiče někdy nevidí cestu k řešení konfliktů a mají pocit, že je to beznadějné. Je dobré, když v tom nejsou sami,“ říká ministryně Jana Maláčová.

NDT Rodina vznikl v roce 2005 a je jedním z nejstarších dotačních titulů na MPSV. Zároveň jde o jediný národní dotační titul, který podporuje prevenci v rodinné politice. Cílem programu je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku, tedy širší rodině včetně dětí a prarodičů, a zároveň posilovat význam rodiny pro společnost. Toho dosahuje prostřednictvím podpory služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Podpořené služby mají posilovat rodinné kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově, slaďování práce a rodiny, a napomáhat předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání nebo zneužívání dětí. Jakékoli případné omezení, nebo dokonce zrušení tohoto programu by velmi zkomplikovalo situaci a mohlo by dojít k nárůstu rizikových situací.

V roce 2019 bylo alokováno 96,5 milionů korun, a z této částky bylo podpořeno 249 úspěšných projektů. V příštím roce půjde na podporu rodin ještě víc, a to 120 mil. Kč. Role státu v podpoře prevence je nezastupitelná. Zároveň jde o jediný dotační titul, který podporuje rodinná a mateřská centra v celé ČR.

Ohroženými cílovými skupinami v rámci NDT Rodina jsou neúplné rodiny, které tvoří 13,5 % všech domácností (nejčastěji matky s dětmi – 81%). V neúplných rodinách žije 400 000 závislých dětí, tedy zhruba 22 % všech závislých dětí. Program pracuje rovněž s rodinami vedenými v sociálně právní ochraně dětí či zájemci o náhradní rodinnou péči. Tato problematika je součástí aktuální „Koncepce rodinné politiky“.

Přidej komentář jako první k "Preventivní programy na podporu rodin získají pro příští rok podstatně více peněz"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*