Reverzní mentoring: mohou mladší kolegové předat zkušenosti těm starším?

Mladší kolegové mentorují a proškolují ty starší – to je stále častější obraz, který v našem současném pracovním prostředí vídáme. Pro řadu společností je to výzva. Aby tento vztah úspěšně fungoval, je zapotřebí důkladné přípravy, zaškolení, respektu a otevřenosti k novým poznatkům.

„V posledním desetiletí se tradiční obraz mentora radikálně změnil,“ říká Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti Hays v České republice. „Trendem se stává reverzní mentoring, kdy zkušené vedoucí pracovníky a manažery trénují mileniálové a mladí kolegové. Cílem je především rozvíjet rozmanitost, dovednosti, myšlenku celoživotního vzdělávání či přinášet nový úhel pohledu na řešení standardních i komplikovaných situací.“

 

Jak může reverzní mentoring fungovat? Je poměrně běžné vídat na pracovišti čtyři generace, a brzy se v pracovním prostřední bude setkávat až pět generací. Mají různé zkušenosti a schopnosti, různý přístup a styl práce a vzájemně si proto mají co předat. Hays v patnáctém vydání časopisu Hays Journal hovořil na toto téma s několika HR odborníky, kteří ve svých společnostech reverzní mentoring úspěšně zavedli a předávají své zkušenosti:

 

Buďte otevřeni novým poznatkům: Donna Miller, ředitelka evropského personálního oddělení v Enterprise Rent-A-Car, říká, že jejich reverzní mentoringový program byl vyvinut vlastně náhodou, kdy manažeři starší generace mentorovali ty mladé, aby při té příležitosti vytipovali kolegy vhodné pro kariérní růst a povýšení. Donna vysvětluje: „Naši ředitelé si rychle uvědomili, jak je přínosné trávit čas s mladšími členy týmu, pravidelně spolu trávili přibližně jednu hodinu měsíčně. Tito mladí kolegové přinesli pohledy z různých životních zkušeností a velmi jsme ocenili jejich přínos zejména v oblasti efektivních způsobů komunikace s využitím technologií. Reverzní mentoring nám nesmírně pomohl zejména v oblasti komunikace naší obchodní strategie směrem k veřejnosti.“, dodává Donna Miller.

 

Měsíční jednání: globální společnost PricewaterhouseCoopers zahájila svůj reverzní mentorský program v roce 2014. Kalee Talvitie-Brown, HR ředitelka PwC Consulting, říká: „Rozmanitost je něco, na co v PwC klademe důraz, a čeho si cení obzvláště mladší generace. Chtěli jsme je podpořit, aby bylo zřejmé, že si jejich názoru ceníme a řešíme jej z různých perspektiv.“ Společnost má v současné době 122 mileniálů, kteří mentorují 200 partnerů a ředitelů. Společně se setkávají jednou měsíčně, mentoři pak mají navíc ještě čtvrtletní porady, kde řeší konkrétní problémy.

 

Tréninky mentorů: Společnost PwC také každoročně v lednu pořádá tréninkový program pro mentory, který se zabývá dynamikou mezi různými generacemi, významem jejich úlohy a hierarchickými hranicemi. Je důležité, že věk nebo seniorita neurčuje, kdo je v tomto vztahu lídrem. „Vztah mezi mentorem a „žákem“ by měl být veden mentorem, spíše než výkonným ředitelem,“ říká Talvitie-Brown.

Vytvořte prostředí pro sdílení zkušeností: Krystal Allen je mentorkou a manažerkou ve společnosti PwC. Říká: „To, co mě nejvíce potěšilo, je možnost sdílet mé zkušenosti v rámci společnosti, kdy mohu diskutovat názory a pracovní postupy partnerů. Cílem je pomoci partnerům nabídnout nová řešení, jiný pohled na věc nebo představit technologická vylepšení, která budou přínosem při jejich každodenní práci. Reverzní mentoringový program právě toto umožňuje.“

Přidej komentář jako první k "Reverzní mentoring: mohou mladší kolegové předat zkušenosti těm starším?"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*