Sněmovna projednala problematiku financování sociálních služeb

Problematikou financování sociálních služeb se dnes zabývala poslanecká sněmovna. Ministryně Jana Maláčová prezentovala rekordní výši stávajícího financování ze strany MPSV, která se během posledních pěti let zvýšila o 104 %. Ministryně zároveň informovala sněmovnu o přípravě novelizace zákona o sociálních službách, který by měl financování systémově řešit.

„Kvalitní sociální politika něco stojí. Není možné očekávat, že se budeme starat o seniory nebo zdravotně postižené a přitom nebudeme ochotní sociální pracovníky dobře zaplatit. Tento rok přispělo MPSV na financování sociálních služeb rekordní částkou 15,72 mld. korun. Taktéž se nám podařilo vyjednat změny v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), které krajům přinesly miliardu a půl. Přesto jsem připravená s kraji o možném dofinancování systému sociálních služeb dále jednat,“ říká ministryně Maláčová.

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Největší položkou jsou přímé dotace MPSV (29 %), příspěvek na péči (20 %) a úhrady uživatelů (21 %). Menší složku tvoří financování krajů (10 %) a obcí (7 %).

Za posledních 5 let došlo k razantnímu navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu, resp. z úrovně MPSV. Mezi lety 2014 až 2019 došlo k navýšení o necelých 104 % ze 7,71 mld. Kč na 15,72 mld. Kč. MPSV má také vytvořenou i tzv. národní síť sociálních služeb, kde jsou financovány primárně nadregionální a také ojedinělé sociální služby, např. se jedná o specifické služby pro autisty, kde MPSV za poslední čtyři roky navýšilo finanční prostředky z 9 mil. Kč na 40 mil. Kč.

V letošním roce také ministryně Maláčová vyjednala změny v rámci Operačním programu Zaměstnanost, které přinesly navíc 1,5 miliardy korun na sociální služby.

K tomu je nutné přičíst i spolupodíl z příspěvku na péči. Ten vzrostl o 27 % i bez započítání letošního navýšení ve III. a IV. stupni. K tomu dojde od 1. 4. ve IV. stupni závislosti na 19 200 Kč a od 1. 7. ve III. stupni závislosti pro osoby mladší 18 let na 13 900 Kč a pro starší 18 let na 12 800 Kč. To vše se promítne do vyšších plateb za péči pro terénní a ambulantní sociální služby.

Spolupodíl uživatelů skrze úhrady se mezi lety 2014–2017 navýšil o 17 % z 6,93 mld. na 8,14 mld. Kč. To bylo způsobeno navýšením starobních a invalidních důchodů a nárůstem počtu klientů.

I přes tato navýšení chybí v systému financování dle odhadů MPSV letos zhruba 750 milionů korun. Ministryně Maláčová ve sněmovně zopakovala, že je připravená jednat s kraji i obcemi o možnostech dalšího navýšení, které ale bude vyžadovat spolupráci ze strany Ministerstva financí ČR.

Systémové řešení v oblasti financování by měla přinést novela Zákona o sociálních službách z dílny MPSV. „Novelu mám předložit do konce tohoto roku vládě s platností k 1. 1. 2021. Cílem je hlavně sjednocení dotačních systémů na krajích, sjednocení podmínek plánování a vstupu do krajských sítí sociálních služeb. Chci také otevřít i otázku stabilizace finančních prostředků ze státního rozpočtu, což budu projednávat s ministryní financí. Novelu bych ráda představila kolem poloviny tohoto roku,“ okomentovala na závěr Maláčová budoucí vývoj.

Přidej komentář jako první k "Sněmovna projednala problematiku financování sociálních služeb"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*