V JetBrains prý mají ticho, pohodlí a žádný open space

České firmy mají nižší podíl informatiků s vysokoškolským titulem než většina evropských zemí. Vyplývá to z nejčerstvější statistiky Eurostat zabývající se trendy zaměstnanosti v oboru informačních technologií. V oboru IT pracuje necelých 56 % vysokoškoláků, což Českou republiku staví až na 25. místo ze sledovaných 32 evropských zemí.

Kvůli nepříznivému demografickému vývoji klesá počet vysokoškolských absolventů IT oborů, což v kombinaci s jejich odchodem na lépe placená místa v zahraničí způsobuje další problém na českém pracovním trhu. Dotýká se to především profesí vytvářejících vyšší přidanou hodnotu: analytiků a vývojářů softwaru a počítačových aplikací či specialistů na databázové systémy a počítačové sítě. Tyto profese standardně vyžadují vyšší kvalifikaci a vzdělání a jejich nedostatek2 není řešitelný v krátkodobém horizontu.

„V posledních letech jsme zaznamenali stagnaci zájmu o studijní obory informatiky, a naopak můžeme sledovat značný nárůst zájmu IT a vývojářských firem o spolupráci s naší fakultou. Společnosti si nedostatek vysokoškolsky vzdělaných odborníků uvědomují a snaží se svým potenciálním zaměstnancům jít maximálně vstříc. I proto vznikají mnoha partnerství fakulty s firmami z oboru,“ řekl Dr. Pavel Parízek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Příkladem je partnerství s JetBrains, předním tvůrcem softwarových nástrojů pro profesionální vývojáře, které se od března 2015 postupně prohlubuje i díky předmětu “Koncepty moderních programovacích jazyků”. Aktuálně se připravuje i spolupráce ve výzkumné oblasti.

„Se studenty a absolventy Matfyzu máme dobré zkušenosti. Pro řešení úkolů s velkým teoretickým přesahem, které v naší doméně převládají, jsou podle našich zkušeností dobře připraveni,“ řekl Václav Pech, absolvent informatiky na MFF UK, vývojář a technologický evangelista společnosti JetBrains.

Firmy na nedostatek kvalifikovaného personálu reagují buď pomocí upskillingu nových zaměstnanců, anebo jejich přetahováním odjinud. Vedle finančního ohodnocení, které ale jako forma vnější motivace působí jen krátkodobě, kladou firmy velký důraz také na benefity. Společnost JetBrains se soustředí na vytváření volného a flexibilního pracovního prostředí, které ovlivňují sami zaměstnanci.

V kanceláři strávíme třetinu života

V nedávném rozsáhlém průzkumu mezi více než 5.000 vývojáři firma zjistila, že 64 % z nich pracuje z kanceláře a 31 % z domova, přičemž další možnosti jako co-workingová centra či kavárny tvoří dohromady zanedbatelných 5 %. „Naši zaměstnanci mají samozřejmě možnost pracovat odkudkoli, ale kancelář je i pro ně stále tím nejfrekventovanějším pracovištěm,“ uvedla Martina Brožová, Head of HR společnosti JetBrains v Praze.

„Rozhodli jsme se v tomto jít tak trochu proti proudu. V naší firmě nenajdete jinde tak rozšířené open space, ale prostorné kanceláře pro týmy o velikosti dvou až maximálně šesti lidí. Ověřili jsme si, že se to vyplatí vzhledem k produktivitě zaměstnanců, protože každá pozice je specifická a

potřebuje unikátní prostředí,“ říká Martina Brožová, která je v JetBrains zodpovědná za budování svobodomyslné firemní kultury s prostorem pro kreativitu a iniciativu zaměstnanců. V nových dvoupatrových propojených kancelářích JetBrains, se maximálně zohlední požadavky zaměstnanců na individuální uspořádání prostoru a ticho.

Pohodlí a flexibilita v centru

Za největší z benefitů považují v JetBrains maximální flexibilitu. Pro zaměstnance to prakticky znamená více než klasická hmotná zvýhodnění. Podle Martiny Brožové jde hlavně o přístup. „Lidé mají možnost nastavit si své vlastní pracovní tempo i prostředí včetně času, kdy jim vyhovuje pracovat. Firmu zajímají dosažené výsledky, nikoli čas odsezený u počítače,“ přibližuje vedoucí lidských zdrojů podstatu.

Benefity mají za cíl nejen zpříjemnit zaměstnancům pobyt v kanceláři a dále šetřit jejich čas. Patří sem jak zdravé sezení, tak dostatek kvalitního čerstvého jídla a pití po celý den. Hojně využívané jsou také fitness či relaxační zóny včetně místnosti Powernap, kde mohou zaměstnanci nerušeně odpočívat v houpací síti. Dvakrát týdně je možné ve firmě využít služeb maséra, takže se nikdo nemusí složitě objednávat a docházet. „Chceme poskytnout zaměstnancům maximální pohodlí a podporovat jejich zdravý životní styl,“ shrnuje Martina Brožová.

Strategie budování komfortního pracovního prostředí a poskytnutí flexibility zaměstnancům vynesla JetBrains ocenění v letošní analýze Aon Best Employer v kategorii malé a střední firmy.

Přidej komentář jako první k "V JetBrains prý mají ticho, pohodlí a žádný open space"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*